Savjet mladih grada Vukovara u suradnji s PRONI Centrom za socijalno podučavanje/Info centrom za mlade Vukovar proteklog vikenda u Iloku je organizirao dvodnevni trening čiji cilj je bio izrada finalne verzije prijedloga Gradskog programa za mlade grada Vukovara i Operativnog plana njegove provedbe.

Gradski program za mlade grada Vukovara temeljni je dokument lokalne politike usmjerene ka mladima. Gradski program za mlade pokriva 7 područja a to su obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika, zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje mladih, kultura i slobodno vrijeme, te mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih. Unutar svakog od ovih poglavlja nalaze se i pripadajuće mjere, ukupno njih 80, te unutar mjera prioriteti za ostvarivanje istih, njih također ima 80. Mjere gradskog programa za mlade od iznimnog su značaja za mlade ljude a Operativni plan svojim sadržajem detaljno je razradio svaku mjeru navodeći pri tome i konkretne aktivnosti, nositelj mjera, suradnike te vremenski period za realizaciju svake od aktivnosti.

Kao krajnji rezultat ovog treninga ističemo da je donijeta zadnja verzija prijedloga Gradskog programa za mlade koja će biti data na usvajanje Gradskom vijeću grada Vukovara nakon njegovog konstituiranja.

Stoga se nadamo da će Operativni plan i Gradski program za mlade biti na snazi i od koristi za mlade u gradu Vukovaru već početkom slijedeće godine.

{gallery}2013/05/28/04{/gallery}