Članovi Savjetodavnog odobora Info centra za mlade Vukovar odlučili su se prije godišnjih odmora baciti na posao i isplanirati radnu jesen.

U prostoru Info centra za mlade Vukovar u petak, 14.7.2022. održan je sastanak odbora u punom sastavu od 7 članova. Pored redovite razmjene informacija i pregleda realiziranih aktivnosti u prvoj polovni godine, posebno smo se bavili planiranjem VuMi-ja. Dogovoreno je da će u periodu od 25. do 29.9.2023. realizirati 14ti po redu Dani informiranja mladih Vukovar – VuMi. Ovogodišnji VuMi obuhvatit će nekoliko aktivnosti: okrugli stol na temu volonterizma, završnu konferenciju projekta Informacija za sve na kojoj će biti predstavljen dokument “Smjernice za unaprjeđenje informiranja mladih na području OBŽ i VSŽ” te predavanje na temu mentalnog zdravlja mladih namijenjeno osobama koje se bave radom s mladima. Pored ovih konkretnih aktivnosti cijeli tjedan ćemo provoditi online kampanju s ciljem educiranja mladih kako prepoznati pravo informaciju, kako provjeriti izvore informiranja i sl.

Pored planova vezanih uz VuMi članovi odbora dogovarali su datume te plan provedbe dvodnevne edukacije u području informiranja i savjetovanja mladih a s ciljem jačanja kapaciteta i osnaživanja članova odbora, Edukacija je planirana za drugu polovinu listopada.

Članovi Savjetodavnog odbora ICM-a čine predstavnici ustanova i udruga: MUP RH Policijska postaja Vukovar – Policija u zajednici; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar; Grad Vukovar; Europski dom Vukovar, Gradska knjižnica Vukovar, Gimnazija Vukovar i PRONI Centar

Aktivnost Savjetodavni odbor financirana je sredstvama Fonda za razvoj grada Vukovara kroz Projekt “U informiranju je snaga” te sredstvima Grada Vukovara kroz program Info centar za mlade Vukovar.