Od 3.srpnja 2023 do 31.prosinca 2023. u partnerstvu s Društvom multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije provodimo projekt "Podrška ranjivim skupinama Vukovarsko-srijemske županije", kojeg financira Vukovarsko-srijemska županija.

OPĆI CILJ projekta je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške osobama starije životne dobi, žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilje u obitelji te drugim ranjivim skupinama kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.

Osobe starije životne dobi će biti educirane o ugovorima koje najčešće potpisuju osobe starije životne dobi kada žele raspolagati imovinom, s naglaskom na Ugovor o doživotnom i Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Volonteri će biti uključeni u sve aktivnosti na projektu. Sa partnerima ćemo održati sastanke te ih upoznati s provedbom aktivnosti. Kontinuirano ćemo informirati sugrađane o uslugama koje pružamo.