Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar obilježila je ovaj Dan na prostoru Konjičkog kluba Dunavski raj Vukovar, organizirajući prezentaciju rezultata projekta „Društveni centar IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara".


Udruga je pružatelj socijalnih usluga poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja te provodi više europskih, nacionalnih i lokalnih projekata i programa, a za obilježavanje Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama odabrana je prezentacija projektnih rezultata projekta „Društveni centar IN" čiji je nositelj Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, a partneri Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar, Udruga osoba s invaliditetom „VUKA" Vukovar i Grad Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.987.675,54 kn, od čega 85% (1.689.524,21 kn) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% (298.151,33 kn) sufinancira Republika Hrvatska iz sredstava Državnog proračuna.


Upravo prezentacija ovog projekta prikazuje mogućnosti osoba s intelektualnim oštećenjima prikazane kroz plesne nastupe uvježbane sa njihovim trenericama i izložbu radova izrađenih pod vodstvom voditelja radionica, ali i koliku podršku ove osobe i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar imaju.

Prezentacija projekta održana je u cilju javne promocije Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, a istu su svojim dolaskom podržali g. Marijo Burek, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Područnog ureda Osijek, v.d. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije g. Mario Adamović, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Vukovara gđa Ivana Mujkić te ravnatelji, ravnateljice i predstavnici institucija, ustanova i udruga koje djeluju na području Vukovara, kao i TS Allegro.