Povodom Dana sigurnijeg interneta, predstavnici Europskog doma Vukovar i Fotokluba Vukovar predstavili su dosadašnje rezultate aktivnosti u okviru projekta SKVIK - Stvaramo kulturu, virtualno i kreativno. Ove godine aktivnosti se provode pod sloganom Budite promjena: Ujedinite se za bolji internet. Cilj je poboljšati kvalitetu sadržaja i usluga, koje su dostupne online, s fokusom na sigurnost, prije svega djece i mlađih osoba, ali i onih starijih.

Aktivnosti projekta SKVIK namijenjene su strukturi mladih do 25 godina i građanima starijim od 54 godine s ciljem socijalnog uključivanja i razvijanja vještina kroz online programe stvaranja i konzumiranja umjetničkih sadržaja.
Razvojem kulturnih sadržaja i radionica vještina online, kultura se prilagođava navikama konzumiranja sadržaja mladih, a starijim osobama daje priliku za učenje novih vještina snalaženja u digitalnim tehnologijama.
U okviru projekta SKVIK Europski dom Vukovar provodi participativne umjetničke i kulturne radionice: Online foto grupa, Online kulturne pričaonice, Online program „Slikam, učim, družim se online“ za mlađe od 25 godina i aktivnosti: Virtualni pogled na kulturu i Online program „Slikam, učim, družim se online“ za starije od 54 godine.
Sve aktivnosti imaju obrazovnu komponentu razvoja vještina i učenja o kulturi, kao i online izvorima kulturne ponude. Umjetnička komponenta je uključena kroz poticanje stvaranja umjetničkih djela u području slikarstva i fotografije.

Europski dom Vukovar spomenuti projekt provodi u partnerstvu s Fotoklubom Vukovar, u trajanju od 12 mjeseci, a financijska vrijednost je 490 800 kuna, od čega su 85% bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda, a ostatak iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se trenutno nalazi na polovici provedbe, do sada je evidentirano 47 mladih i 17 starijih osoba, što pokazuje veliki interes, a nekolicina polaznika iskazala je interes za nastavak sudjelovanja u aktivnostima ovog formata i nakon završetka projekta.