Na godišnjoj konferencije moskovske sekcije Međunarodnog plesnog vijeća (CID) koje djeluje u sustavu UNESCO-a, jedan od najzapaženijih govornika bio je zaposlenik UOSI "Vuka" Stevan Ristić, teoretičar plesa, plesni terapeut, koreograf i glazbenik. Konferencija je održana 23. 01. 2021. elektroničkim putem, a bilo je prisutno preko 200 profesionalaca iz svih oblasti plesa iz Moskve ali i iz drugih krajeva Rusije. U govoru je istaknut značaj činjenica o porijeklu plesa na arheološkom lokalitetu Vučedol pored Vukovara, a koje su otkrivene i predstavljene svijetu kroz projekt VAP-NOP koji je provela UOSI "Vuka" iz Vukovara a financiranog od strane Poglavrstva Grada Vukovara. Osim toga, spomenut je i rad na originalnom metodu plesne terapije, a koji je temeljen na otkrićima iz projekta VAP-NOP, a koji se počeo provoditi u kolovozu 2020. u okviru projekta "Društveni centar IN" koji UOSI "Vuka" provodi kao partner. Govor je odlično primljen, i u cjelosti će biti tiskan u biltenu konferencije, a Stevan Ristić je pozvan na ovogodišnji Svjetski Kongres Istraživanja Plesa koji će biti održan u svibnju u Moskvi, i tom prilikom, u pozivu koji je već upućen, bio bi mu osiguran počasni status.