Referentni centri Osijek i Vukovar kroz projekt "RE(aktivacija) starijih osoba!" u partnerstvu s Domom za starije osobe Primum, Udrugom JaKa iz Osijeka te Centrom za socijalnu skrb Vukovar kupili su 11 aparata za Halo pomoć u kući kao inovativni model komunikacije “Mobilna usluga u kući“ kako bi omogućili određenom broju korisnika što dulji boravak u vlastitom domu.
Aparati se koriste jednostavnim pritiskom na gumb aparata koji tada šalje podatke o GPS lokaciji korisnika i poziva dojavni centar u Domu Primum koji odmah pristupa pružanju pomoći putem telefona. Iz dojavnog centra upućuje se osobe od povjerenja koje je korisnik naveo i prema potrebi pozivaju se hitne službe. Kako bi se pomoć pružila u okviru „Zlatnog sata“ što je bitno da se ne razviju komplikacije i glavni je preduvjet da osoba nastavi samostalni život. Kroz suradnju sa udrugama koje skrbe o starijim osobama i putem informacija o korisnicima usluga pomoći u kući utvrđeno je 11 korisnika koji imaju veliku potrebu za uređajima. Korisnici su u proteklom vremenu imali padove ili imaju zdravstvena stanja koja im ograničavaju svakodnevne aktivnosti i čine ih rizičnom skupinom. Kod svakog korisnika obavljena je edukacija o načinu korištenja uređaja i pružanja pomoći putem telefona te je aparat predan korisnicima na korištenje. Korisnicima su osigurane kartice sa telefonskim brojem te minute za razgovor (bonovi) koje su ograničene samo na upućivanje sos poziva i testiranje uređaja. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH.