Volonterski centar Vukovar u suradnji s partnerima i suradnicima s područja grada Vukovara i ove godine se aktivno uključio u obilježavanje nacionalne manifestacije Hrvatska volontira.

Tako je pod sloganom “Važna društvena mreža” provedeno čak 3 volonterske akcije tijekom 3 dana, odnosno od 23. do 25.rujna, a u istoj su pored volontera i roditelja, aktivno sudjelovala i djeca i učenici dvije osnovne škole te dječjeg vrtića.

U suradnji s OŠ Mitnica održana je volonterska akcija pod nazivom „Bojanje ograde u školskom dvorištu“, a u svrhu uređenja školskog prostora te škole, dok je u suradnji s OŠ Nikole Andrić Vukovar provedena akcija pod nazivom „Šarena volonterska akcija“ s ciljem pružanja potpore razvoju školske zadruge.

U suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar I, akcija pod nazivom „Zasadi drvo, neka ti je prvo“ održana je na dvije lokacije, a cilj iste bio je kroz uređenje dvorišta vrtića sadnjem drveća, podići razinu ekološke svijesti kod djece.

Ove volonterske akcije značajne su kako za uređenje prostora navedenih ustanova, tako i za daljnji razvoj volonterstva na području grada Vukovara i podizanja svijesti među učenicima i građanima o važnosti istog.

Volontiranje je navika srca!