Tajništvo

 29. ožujka 2023. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.

8. veljače 2023. (srijeda) s početkom u 9.00 sati

29. prosinca 2022. (četvrtak) s početkom u 9.00 sati.

23. studeni 2022. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.

24. listopada 2022. s početkom u 9.00 sati.

15. rujan 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.

 7. srpnja 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, 7. lipnja 2022., s početkom u 9.00 sati.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 29. travnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

Tema: Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.