Tajništvo

15. rujan 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.

 7. srpnja 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, 7. lipnja 2022., s početkom u 9.00 sati.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 29. travnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

Tema: Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se 14. ožujka 2022. godine.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 4. veljače 2022. u 9.00 sati.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara odlaže se za 27. prosinca 2021. u 9,00 sati.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, 22. prosinca 2021. u 9.00 sati.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 26. listopada 2021.