Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. lipnja 2023. (utorak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća, održane 27. travnja 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Szabo)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 7. Donošenje Odluke prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 8. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i G. Vicković)
 9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u turizmu na području Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 13. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 14. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 15. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 16. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 17. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i G. Vicković)
 19. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Vukovara i Općine Skenderaj (Republika Kosovo)
  (Izvjestitelji: R. Rapan i K. Bilić)
 20. Donošenje Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 21. Prijedlozi i informacije 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog