Tajništvo

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se 14. ožujka 2022. godine.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 4. veljače 2022. u 9.00 sati.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara odlaže se za 27. prosinca 2021. u 9,00 sati.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, 22. prosinca 2021. u 9.00 sati.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 26. listopada 2021.

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 14. rujna 2021. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 21. srpnja 2021. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati 16. lipnja 2021. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. ožujka 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. veljače 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.