Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. rujna 2016. (srijeda), sa početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. rujna 2016. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. kolovoza 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 8.00 sati.

Na temelju članka 61. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), predsjednik Gradskog vijeća saziva 25. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 3. kolovoza 2016. (srijeda) u 8,00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, 5. srpnja 2016. (utorak) u 9,00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. lipnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. svibnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 31. ožujka 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. ožujka 2016. (utorak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. veljače 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.