Sjednice gradskog vijeća

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. Srpnja  2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.

 Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 16. lipnja 2016., izglasano je i usvojeno 7 akata.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. svibnja 2016., izglasano je i usvojeno 10 akata.

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. ožujka 2016., izglasano je i usvojeno 6 akata.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. ožujka 2016., izglasano je i usvojeno 19 akata.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. veljače 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. siječnja 2016., izglasano je i usvojeno 5 akata kao i skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća održane 28. prosinca 2015. godine.

 

 Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. prosinca 2015., izglasano je i usvojeno 8 akata.

 

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. studenoga 2015., izglasano je i usvojeno 7 akata.

 

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. listopada 2015., izglasano je i usvojeno 5 akata.