Sjednice gradskog vijeća

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. srpnja 2012., izglasano je i usvojeno pet akata.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. svibnja 2012., izglasano je i usvojeno osam akata.

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 23.travnja 2012. (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 12. ožujka 2012. na kojoj je doneseno 16 akata i to:

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 31. siječnja 2012. na kojoj su usvojeni zapisnik sa 11. sjednice održane 19. prosinca 2011., zapisnik sa 12. tematske sjednice održane 16. siječnja 2012. te su donesena 3 akta i to:

 

Na ovoj sjednici nisu donešeni nikakvi akti.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 19. prosinca 2011. i na njoj je usvojen Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća, održane 11. studenoga 2011., i doneseno je 19 akata i to:

10. sjednica Gradskog vijeća održana je 11. studenoga 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

9. sjednica Gradskog vijeća održana je 18. listopada 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

Na ovoj sjednici nisu donešeni nikakvi akti.