Sjednice gradskog vijeća

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. ožujka 2014., izglasano je i usvojeno 19 akata.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. ožujka 2014., izglasano je i usvojena 5 akata.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. prosinca 2013., izglasana su i usvojena 2 akata.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. prosinca 2013., izglasano je i usvojeno 7 akata te je usvojen skraćeni zapisnici sa 3. sjednice, održane 26. studenoga 2013.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 26. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 14 akata

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 4. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 6 akata te je usvojen skraćeni zapisnici sa 1. sjednice, održane . 27. i 30. rujna 2013.

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 27. i 30. rujna 2013., izglasano je i usvojeno 14 akta te je usvojen skraćeni zapisnik sa konstituirajuće sjednice, održane 30. kolovoza 2013.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara sazvane treći puta, održane 30. kolovoza 2013. izglasano je i usvojeno šest akata.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. travnja 2013., izglasan je i usvojen jedan akt te je usvojen skraćeni zapisnik sa 25. sjednice, održane 20. ožujka 2013.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. ožujka 2013., izglasano je i usvojeno 35 akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 23. sjednice, održane 5. veljače 2013.