Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. kolovoza 2016., izglasana su usvojena 2 akta i to:

 

  1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
  2. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava građenja s Gradskog muzeja Vukovar na Muzej Vučedolske kulture

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.