Integrirana teritorijalna ulaganja - Urbano područje Vukovar

Provedbom projekata izgradit će se nova biciklistička infrastruktura na dvije dionice, Bršadin-Vukovar i Trpinja-Vukovar duljine oko 4,3 km

Dana 5. listopada 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovar održana je 6. sjednica Partnerskog i Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Vukovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Kristina Bilić upoznala je članove Partnerskog i Koordinacijskog vijeća o izrađenom konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027. i konačnom nacrtu Akcijskog plana

Grad Vukovar jedan je od 22 hrvatska grada u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam), a odlukom je utvrđeno urbano područje Vukovar, kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Partnersko vijeće za Urbano područje Vukovar osniva se kao savjetodavno tijelo radi sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar, utvrđivanja prioriteta razvoja Urbanog područja Vukovar, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja Vukovar te njihove provedbe i praćenja.
Partnersko vijeće za urbano područje Vukovar osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja iz urbanog područja i zastupljenosti interesa većine stanovništva urbanog područja.

Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća poslove obavljaju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.
Predsjednica Partnerskog vijeća je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara Kristina Bilić dipl.iur., a zamjenik je Mladen Markešić, Ured za međunarodnu suradnju TINTL.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

Sjednice Partnerskog vijeća urbanog područja Vukovar:

Konstituirajuća sjednica, 1. Sjednica      Poziv Poslovnik Zapisnik
2. sjednica      Zapisnik
3. sjednica Poziv   Zapisnik
4. sjednica Poziv   Zapisnik
5. sjednica Poziv   Zapisnik
6. sjednica Poziv   Zapisnik

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vukovar je tijelo osnovano zaduženo za:

  • koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-Vukovar
  • davanje mišljenja o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova
  • članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i načelnici i zamjenici načelnik svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje.

Predsjednik Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Vukovara gosp. Ivan Penava, a zamjenica predsjednika Koordinacijskog vijeća je načelnica Općine Lovas Tanja Cirba.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Koordinacijskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

 

Sjednice Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vukovar:

 1. sjednica                              Poziv Poslovnik Zapisnik
 2. sjednica Poziv   Zapisnik
 3. sjednica     Zapisnik
 4. sjednica Poziv   Zapisnik
 5. sjednica  Poziv   Zapisnik
 6. sjednica Poziv   Zapisnik

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Vukovara na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Vukovar i okolne općine imati na raspolaganju financijska sredstva za realizaciju strateških projekata.

 

Integrirana teritorijalna ulaganja - Urbano područje VukovarOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U novom programskom razdoblju ITU mehanizam dobiva još više na važnosti.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma dobio je i Grad Vukovar, središte Vukovarsko-srijemske županije, koji prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske čini manje urbano područje.

Sastav urbanog područja Vukovar čine sljedeće  jedinice lokalne samouprave: Grad Vukovar, Općina Bogdanovci, Općina Trpinja, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Lovas.

U tijeku je izrada Strategije razvoja urbanog područja Vukovar koji je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja. Predstavlja strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline, odnosno preduvjet je za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

 

 

ITU mehanizam

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koja imaju za cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, te razvoj administrativnih kapaciteta gradova.
ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS), koji zajedno stvaraju prostorno - funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje.
U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma dobio je i Grad Vukovar, središte Vukovarsko-srijemske županije, koji prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske čini manje urbano područje.

2

Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske i unaprjeđenju kvalitete života hrvatskih građana, posebice razvoju urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja. I u novoj financijskoj perspektivi, velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.
Da bi Grad Vukovar bio proglašen područjem na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i koriste sredstva europskih fondova namijenjena održivom urbanom razvoju mora ispuniti slijedeće preduvjete (uspostava Većeg urbanog područja) definirane Odlukom MRRFEU-a
• Definirati i uspostaviti urbano područje Vukovar sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
• Izraditi Akt strateškog planiranja urbanog područja sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakona o strateškom planiranju,
• Definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma,
• Pripremiti popis projekata iz područja urbanog razvoja koje će predložiti za financiranje kroz ITU mehanizam.
Urbana područja uspostavljaju se radi učinkovitijeg planiranja i provedbe urbane politike kao jedne od važnih komponenti regionalne politike (čl. 14.st.1. ZRRRH-a). Pri tome se ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja određuju u SRUP-u koji mora obuhvatiti jasno definiran teritorij.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Vukovar s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i dobiva priliku za korištenje EU sredstava iz navedenog mehanizma u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine. U sastav Urbanog područja Vukovar ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Vukovar, Općina Bogdanovci, Općina Trpinja, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Lovas.

3

 

Nakon uspostave urbanog područja pokreće se postupak izrade Strategije razvoja urbanog područja, a koja predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja, te služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje 2021.-2027. godine u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.