EKONOSKA-SKOLA

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR KK.08.2.1.03.0020

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Ekonomska škola Vukovar
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Doprinos unapređenju obrazovne infrastrukture u gradu Vukovaru i regiji. Kroz izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije ispunjen je preduvjet za projekt izgradnje i opremanja nove, moderne i energetski učinkovite zgrade Ekonomske škole s pripadajućom sportskom dvoranom. Izgradnjom će se unaprijediti kvaliteta obrazovanja i društvenog sadržaja grada Vukovara te doprinijeti većoj zapošljivosti stanovništva i društveno-gospodarskom rastu regije, odnosno doprinijeti razvojnom prioritetu 1RP (Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i modernizacija obrazovnih sadržaja) Intervencijskog plana grada Vukovara 

 

Ukupna vrijednost projekta:

2.700.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

2.672.000,00 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

2.271.200,00 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara
320.640,00 kn – MRRFEU - Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU      projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

 

Razdoblje provedbe projekta:

30. studeni 2017. godine do 29. travnja 2019. godine

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (GLAVNI PROJEKTI) – poveznica za preuzimanje

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (IZVEDBENI PROJEKTI) – poveznica za preuzimanje

SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN

DETALJI KLUPA  1-4

PRESJEK ZIDA Z8 - IZMJENA 

SHEMA BRAVARIJE B10 – IZMJENA

DETALJ  P2.4

DETALJ  P3.4

UNUTARNJA STOLARIJA - IZMJENA

VANJSKA STOLARIJA - IZMJENA