centralna kuhinja

CENTRALNA KUHINJA ZA PREHRANU DJECE U VRTIĆIMA
KK.08.2.1.05.0002

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Dječji vrtić Vukovar 1
Dječji vrtić Vukovar 2
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je poboljšanje uvjeta rada u centralnoj kuhinji za obradu namirnica i pripremu obroka za djecu dječjih vrtića Grada Vukovara

 

Ukupna vrijednost projekta:

700.646,25 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

700.646,25 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

15. listopada 2018. godine do 15. srpnja 2019. godine