JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA
KK.08.2.1.03

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Kroz nova zapošljavanja u Gradu Vukovaru (5 osoba), provedbu edukacija, nabavu hardvera i softvera za realizaciju aktivnosti te izradu Strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara ostvariti će se svrha projekta, što je učinkovita provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt još nije u provedbi