PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT ADICA
KK.08.2.1.03.0024

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Stvaranje svih potrebnih preduvjeta za razvoj, prijavu i provedbu projekta Adica iz odobrenog IP-a Grada Vukovara, odnosno realizacije seta dokumentacije za navedeni projekt koja obuhvaća izradu tehničke dokumentacije te studiju izvedivosti i strategiju turističkog brendiranja grada Vukovara.
Projekt je u skladu s Intervencijskim planom grada Vukovara u kojem su definirana teritorijalna ulaganja usmjerena na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju grada Vukovara koji imaju za cilj rješavanje problema koji obuhvaćaju najrelevantnije potrebe na području grada

 

Ukupna vrijednost projekta:

951.613,51 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

845.699,34 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

718.844,43 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

 

Razdoblje provedbe projekta:

01. prosinca 2017. godine do 01. lipnja 2019. godine