RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU
KK.08.2.1.13

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

 

Partneri:

Nije primjenljivo

 

Cilj projekta:

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

 

Ukupna vrijednost projekta:

7.000.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

do 100% vrijednosti projekta

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

Započinje datumom zadnjeg potpisa (potpisnika) ugovora te istječe završetkom projektnih aktivnosti