trznica-logo

IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU
KK.08.2.1.05.0001

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

 

Cilj projekta:

Izgradnja nove gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru čime će se ostvariti centralno mjesto za trženje lokalnih proizvoda i povećati dostupnost kvalitetne ponude građanima koje će doprinijeti jačanju poduzetništva i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Rezultat je izgrađena nova gradska tržnica površine 3.396,24 m2, opremljena svim poslovnim, logističkim, trgovačkim, društvenim i ugostiteljskim sadržajima

 

Ukupna vrijednost projekta:

22.635.671,61 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

21.103.482,04 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

14.494.189,75 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

1.145.893,58 kn – MRRFEU -  Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

 

Razdoblje provedbe projekta:

 29. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine