Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. studenog 2017. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća, održane 19. listopada 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg programa i financijskog plana za 2018. Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 13. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i A. Kustura)
 14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i Ivan Polhert)
 15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u Gradu Vukovaru za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić)
 16. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Vukovara za 2018.
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2018.
  (izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 17. Donošenje Odluke o izmjenama odluke o lokalnim porezima
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
 18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 19. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
 20. Donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 21. Donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 22. Donošenje Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestiteljica: D. Benaković)
 23. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: F. Sušac i B. Šašić)
 24. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.