GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 2196/01-01-17-3
Vukovar, 17. studenog 2017.

Predmet: Odgađanje održavanja 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara
- Obavijest, dostavlja se

Poštovani,

iz razloga što je gradonačelnik Grada Vukovara spriječen sudjelovati u radu 4. sjednice Gradskog vijeća, zakazane za 22. studenog 2017., koji nisu bili poznati u vrijeme sazivanja sjednice, održavanje iste odgađa se i saziva za 23. studenog 2017. (četvrtak), s početkom u 8,00 sati, s istim mjestom održavanja i predloženim Dnevnim redom kao u dostavljenom pozivu.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Šota, dr.med.vet.

Dostaviti:
1. Vijećnicima
2. Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika
3. Ravnateljima ustanova i direktorima trgovačkih društava
4. Izvjestiteljima
5. Medijima
6. Arhiva