Održana je 4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, a dnevni je red sadržavao 24 točke kojima je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je čak 19 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku.

Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) upitala je gradonačelnika je li točna informacija koju je najavio premijer Andrej Plenković da će sredstva Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara biti povećana.
Gradonačelnik joj je odgovorio kako sukladno stavu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, a na tragu realizacije brojnih najavljenih projekata, uslijedit će povećanje iznosa od 50 posto, pa ukupna sredstva Fonda više neće iznositi 40 nego 60 milijuna kuna.

Vijećnica Ivana Radoš (HDZ) konstatirala je kako je gradonačelnik Penava najavio racionalizaciju poslovanja Gradske uprave te ga je upitala kada će do toga doći?
Gradonačelnik Penava odgovorio je kako će do sniženja plaća dužnosnika i djelatnika Gradske uprave doći od 1. siječnja, a bit će vidljivo na plaći djelatnika Gradske uprave za siječanj 2018. godine. Pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu Vlasta Šibalić izvijestila je kako će se izraditi novi koeficijenti, a ukupno smanjenje u odnosu na trenutan broj zaposlenih bilo bi 1,3 milijuna kuna.

Vijećnica Darija Benaković (HDZ) je upitala u kojoj je fazi izrada Zakona o poticanju investicija na području Grada Vukovara?
Gradonačelnik Penava je odgovorio kako je radni naziv novoga zakona koji je nastao unutar Gradske uprave „Zakon o poticanju investicija na području Grada Vukovara". Finalni naziv, u radnoj verziji je „Zakon o razvoju grada Vukovara" te se iščekuje suglasnost Europske komisije za ovakve zakone jer Republika Hrvatska po prvi puta traži povlastice od EU po pitanju olakšica kojima bi ovo područje postalo zanimljivo investitorima. Ovo je kapitalan projekt jer bi se s njime riješila brojna pitanja, među kojima je razvoj i jačanje gospodarstva, otvaranje radnih mjesta i stvaranje boljih egzistencijalnih uvjeta za građane Vukovara.
Vijećnika Gorana Bošnjak (SDP) zanimalo je vodi li Grad Vukovar računa o samoodrživosti projekata koji se provode. Upitao je hoće li nova Gradska tržnica poslovati pozitivno ili s gubitkom?
Gradonačelnik Penava je podsjetio na projekt Eko-etno centra Adica koji u protekle tri godine posluje pozitivno, a od prethodne je vlasti naslijeđen u ruiniranom stanju. Jednako tako će se voditi računa i o samoodrživosti drugih projekata.
Kada je riječ o novoj gradskoj tržnici rekao je kako su vodili računa o samoodrživosti iste prilikom izrade projekata te da već sada posluje pozitivno.

Vijećnika Filipa Sušac (HKS) je zanimalo kolika je popunjenost tržnice?
Privremeni upravitelj Igor Antolović odgovorio je kako je popunjenost klupa je 80%, a poslovnih prostora isto približno 80%. U idućih 6 mjeseci očekujemo kako će popunjenost biti 100 posto.
Drugo vijećničko pitanje odnosilo se na problem parkiranja na Trgu Slavija.
Penava se složio kako Trg Slaviju treba planski osmisliti i urediti. Kada će doći na red ovisi o planu i prioritetima u Gradu Vukovara.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) je komentirao kako je pomoćno igralište nogometnog kluba NK Vuteks Sloge u lošem stanju. Zanimalo ga je može li Grad Vukovar pomoći u rješavanju ovoga problema, kako bi se pomoćni tereni uredili i dobili svoju primarnu svrhu. Gradonačelnik Penava je zahvalio na pitanju izražavajući interes za rješavanjem ovoga problema, no podsjetio je
vijećnika kako je trenutni prioritet u Vukovaru sređivanje središnjeg
Gradskog stadiona HNK Vukovar 1991. na kojemu je u planu izgradnja atletske staze.

Vijećnik Predrag Mišić (HKS) ponovio je pitanje s prošle sjednice Gradskoga vijeća, a vezano za parkirališna mjesta za skutere te napomenuo kako je ispred HKS-a upućen dopis s prijedlogom mjesta.
Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako je zahtjev proslijeđen tvrtki Komunalac te da su lokacije za parkirališta određene kod Gradske knjižnice i preko puta stare tržnice te će u sljedećih desetak dana i biti rješeni.
Vijećnica Biljana Gaća (SDP) u ime kluba vijećnika upitala je kada će biti objavljen natječaj za stipendije. Pročelnica UO za društvene djelatnosti Ana Kustura odgovorila je kako će natječaj biti objavljen sutra u Vukovarskim novinama i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara. Drugo pitanje u osobno ime odnosilo se na smanjenu sigurnost prometovanja na Priljevu, a poradi radova koji su u tijeku. Zanimalo ju je što Grad Vukovar čini po pitanju sigurnosti građana koja mora biti prioritet.
Gradonačelnik Penava objasnio je kako Grad Vukovar nema odgovornost jer su investitor radova Hrvatske ceste, riječ je o državnoj cesti, a izvođač je tvrtka Cestorad. Za sve radove na Priljevu to su odgovorni te se njima treba obratiti. Upravni odjel za komunalnu djelatnost, gradnju i zaštitu okoliša učestalo je upozoravao na potrebu za boljom signalizacijom i inzistirao na ubrzavanju radova. Osim toga, Grad Vukovar je preko lobiranja izborio izgradnju biciklističke staze koja povezuje Borovo Naselje i centar Vukovara, a upravo poradi sigurnosti građana koji svakodnevno putuju Priljevom.

Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) postavio je pitanje vezano za obnovu OŠ Nikole Andrića. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako su mnogi pričali i kroz medije najavljivali obnovu no nisu ništa napravili. U ovome će mandatu to pitanje biti riješeno. Postoje dogovori na dvije relacije preko Ministarstva znanosti i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) upitao je koji je rok izvršenja radova na prometnici na Priljevu?
Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako je cesta Priljevo projekt vrijedan 17 milijuna kuna, koji se spletom okolnosti izvodi u isto vrijeme kada i infrastrukturni radovi u sklopu Projekta Vukovar što je usporilo dinamiku izvođenja radova. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je rok izvođenja radova srpanj 2018. godine, a među ostalim isti ovisi i o vremenskim uvjetima.

Vijećnika Pavla Josića (ŽZ) zanimalo je što se može učiniti u situaciji kada tvrtka koja je izvođač radova dođe do stanja blokade, iznosa 120 milijuna kuna i kada mu banke oduzimaju opremu, a koja osim što je radila na projektu izgradnje nove Gradske tržnice Vukovar, radi i na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Pročelnik Dražen Čulig odgovorio je kako je Ugovor vezan za izgradnju nove Gradske tržnice Vukovar u potpunosti realiziran te da po tom pitanju Grad Vukovar s izvođačem nema problema, a za eventualne nedostatke radova sredstva su osigurana na računu Grada umanjenjem konačnog iznosa za 5% umjesto garancije. Direktor gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. Dario Tišov rekao je da postoje tri potencijalne opcije kako projekt izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ne bi trpio jer o navedenom ovisi cijeli Projekt Vukovar. Također, Tišov je napomenuo kako je rok završetka Projekta Vukovar sredina 2018. godine, no s obzirom na blokadu izvođača radova koja je investitora iznenadila, nada se da će se do kraja tekuće godine moći preciznije odrediti vremenski period u kojem će radovi biti do kraja izvršeni.

Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) pitao je hoće li se nastaviti prekinuti radovi na koritu rijeke Vuke u centru grada. Gradonačelnik Penava rekao je kako je izvođač na spomenutim radovima također u stanju blokade te se povukao s gradilišta. Novci za realizaciju ovog projekta su osigurani, no problem je što nedovoljno dobre tvrtke koje se pokažu najpovoljnijim ponuditeljima onemogućuju izvršenje posla. Do kraja godine se očekuje potpisivanje ugovora između drugog najpovoljnijeg izvođača i investitora – Hrvatske vode te nastavak radova prve faze i druge faze koja obuhvaća postavljanje brane čime bi radovi u centru grada bili završeni.

Vijećnik Radivoje Đurić (HDZ) upitao je što Vukovar dobiva povratkom Hrvatske vojske u grad.
Gradonačelnik je rekao kako je riječ o jednoj od strateških odrednica kojom grad dobiva stotinjak mladih vojnika od kojih će zasigurno jedan broj trajno naseliti Vukovar i zasnovati obitelj te pridonijeti socijalnom i ekonomskom razvoju grada. Također, neizostavna je pomoć inženjerijske postrojbe u uklanjanju ruševina iz Domovinskog rata, a također isti mogu doprinijeti i u slučaju nastupanja prirodnih katastrofa. Naravno, ovakav čin ne znači da Hrvatskoj prijeti ratna ugroza od susjednih, ali i daljih država. Na posljetku ovakve priče, neizostavna je i simbolika našega grada te borba hrvatskih branitelja Vukovara te su ovime stvari vraćene na svoje mjesto.

Vijećnika Savu Manojlovića (HDZ) zanimalo je hoće li anketa za subvencioniranje troškova stanovanja obiteljima s troje ili više djece do 15 godina starosti bila samo informativnog karaktera ili će se po tome pitanju zaista poduzeti određene mjere. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako je anketa bila upućena određenom broju obitelji sa troje i više djece starosti do 15 godina te da je u Proračunu Grada Vukovara osigurano 1.000.000 kuna za navedenu mjeru koja će biti provedena.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) pitao je što je s Odlukom o preuzimanju nadležnosti nad osnovnim školama u gradu Vukovaru koja je pred vijećnicima bila na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara te što se do danas po tom pitanju učinilo.
Gradonačelnik Penava je rekao kako je Gradsko vijeće Grada Vukovara u vrijeme mandata gradonačelnika Vladimira Štengla pokušalo učiniti isto te čak dobilo i suglasnost Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije , no mišljenje Ministarstva financija je blokiralo proces sa zaključkom da Grad Vukovar nije dovoljno financijski jak i stabilan kako bi ta prava bila osigurana. Upravo zbog toga upućeno je pismo namjere prema aktualnom osnivaču i zatraženo je mišljenje Ministarstva financija kako se isti scenarij ne bi ponovio te se čeka odgovor i zeleno svjetlo spomenutog resora.

Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) upitala je gradonačelnika kako komentira gestu Predsjednice Republike Hrvatske, koja je na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine došla u čizmama koje proizvodi vukovarska tvrtka Borovo d.d. te time promovirala Borovsku obuću, što je dovelo do porasta prodaje. Gradonačelnik je pohvalio potez Predsjednice Republike Hrvatske rekavši kako je to jedan od načina kada nam sam državni vrh daje primjer kako promovirati proizvode koji dolaze iz grada Vukovara i time im osigurati mjesto na tržištu i potaknuti proizvodnju i zapošljavanje što je od strateškog interesa za Vukovar.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) upitao je gradonačelnika Penavu kako gleda na medijske natpise koji su se prethodnih dana pojavili, a pozivali su posjetitelje Vukovara da izbjegavaju ugostiteljske objekte koji su u vlasništvu pripadnika srpske nacionalne manjine te smatra li da je takvo ponašanje za osudu. Gradonačelnik je rekao kako su takvi pozivi krajnje neprihvatljivi i osudio je sporne objave na portalima konstatirajući kako prošlost treba ostati iza nas te kako se ovakvim i sličnim ponašanjem ne smije narušavati budućnost.

Vijećnicu Jasminu Jukić (HKS) zanimalo je planira li se uređenje okoliša u Vatikanskoj ulici na što je pročelnik za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao kako je okoliš kompletne površine na navedenom području u fazi izrade idejnog rješenja.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) pitala je postoji li podrška Grada Vukovara, a tiče se obnove dvaju pravoslavnih sakralnih objekata, u parku Mazda i kod restorana Dunavska golubica. Gradonačelnik Penava je rekao kako je projekt obnove navedenih dvaju, ali i desetak drugih sakralnih objekata trebao biti kandidiran za projekt obnove kulturne baštine, no natječaj se spletom okolnosti zatvorio. Bez obzira na navedeno, ti objekti će biti obnovljeni kao i svi na području grada Vukovara.

Sve točke dnevnoga reda usvojene su većinom glasova, a među njima i Proračun Grada Vukovara za 2018. godinu koji iznosi 276 milijuna kuna.