RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA ZA SOCIJALNU KOHEZIJU I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U GRADU VUKOVARU
UP.02.1.2.01


Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Prijavitelj:

Svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, koja je izravno odgovorna za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta, odgovorna za pripremu projektnog prijedloga i njegovo podnošenje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga, u cilju dobivanja sufinanciranja za provedbu projekta

 

Partneri:

Svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, koja koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta provodeći povjerene mu projektne aktivnostikta

 

Cilj projekta:

Poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete u gradu Vukovaru.
Razviti i unaprijediti socijalne usluge i sadržaje na području grada Vukovara.
Povećati zapošljivost te mogućnosti za zapošljavanje za nezaposlene osobe na području grada Vukovara.
Razviti i unaprijediti kulturne i umjetničke usluge/aktivnosti na području grada Vukovara

 

Ukupna vrijednost projekta:

15.000.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

do 100% vrijednosti projekta

 

Razdoblje provedbe projekta:

Započinje datumom zadnjeg potpisa (potpisnika) ugovora te istječe završetkom projektnih aktivnosti