PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE „RADNIČKI DOM" U BOROVU NASELJU I PRENAMJENU U PROSTOR VELEUČILIŠTA „LAVOSLAV RUŽIČKA" U VUKOVARU
KK.08.2.1.03.0023

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Izrađena projektna dokumentacija za provedbu projekta Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, odobrenog IP-om Grada Vukovara kojim će se unaprijediti obrazovna infrastruktura i modernizirati obrazovni sadržaji, te pridonijeti povećanju konkurentnosti na tržištu rada

 

Ukupna vrijednost projekta:

2.200.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

2.200.000,00 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

1.870.000,00 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

264.000,00 kn – MRRFEU - Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Razdoblje provedbe projekta:

24. travnja 2018. godine do 24. listopada 2019. godine

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - poveznica za preuzimanje

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - dopuna

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - REVIDIRANE SHEME

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - REVIDIRANE SHEME 2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - DETALJ POJAŠNJENJE ŽALUZINA UZ SHEMU 6 I 6a  (15.05.2020.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - DETALJ POJAŠNJENJA PROFILA A VANJSKE STRANE SA SKOŠENOM KONTUROM (20.05.2020.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - SHEME EKSTERIJERA - SHEMA 5 i 6 - POJAŠNJENJE (22.05.2020.)