U Rodnoj kući Lavoslava Ružičke održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a 14 vijećnika je na istome svoje pitanje uputilo gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Na 3. sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara vijećnici Nezavisne liste Ivan Penava  počeli su djelovati kao Klub vijećnika Domovinskog pokreta, a vijećnici Hrvatske konzervativne stranke prešli su u Klub vijećnika Hrvatskih suverenista.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS), uslijed kako navodi, raznih priča, zatražio je od gradonačelnika Penave da potvrdi činjenicu kako za vrijeme lokalnih izbora u njihovom međusobnom kontaktu nije bilo razgovora o funkcijama i pozicijama te da do stvaranja vladajuće većine nije došlo zbog isključivo političkih okolnosti. Gradonačelnik Penava rekao je kako, općenito, u razgovorima takve vrste nije čuo neprihvatljive stvari.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) komentirao je temu zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Vukovara, govoreći kako je to stvar forme. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako se, kada je riječ o natječajima, nikada ne govori o gospodarskom segmentu gdje nikada nije postojala priča o netransparentnosti, što uvelike govori i svjedoči o radu u Gradskoj upravi te nadalje ističe činjenicu kako su nerijetki slučajevi da se na raspisane natječaje za radna mjesta u Gradu Vukovaru ne javljaju ljudi iz Vukovara te poslove dobiju ljudi iz drugih gradova, što konstataciju da je zapošljavanje „stvar forme“ čini uvelike upitnom.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) postavio je pitanje vezano za instalaciju rukohvata na stepenicama koje povezuju Novo groblje Dubrava s Memorijalnim grobljem žrtava iz Domovinskog rata. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig pojasnio je kako je Grad Vukovar takav upit već uputio nadležnima, a to je Ministarstvo hrvatskih branitelja te je uslijedio odgovor kako će se na groblju svojevremeno raditi alternativni prilazi. Vijećnik Mađarac upitao je i o mogućnostima adaptacije prostora za potrebe udruga, a na adresi Trg hrvatskih branitelja 1. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu, Marina Vlajčić, istaknula je kako će sukladno uvidom u prostorni plan te izgrađenost parcele vidjeti što je moguće učiniti.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) upitao je jesu li donesena rješenja kojim su djelatnici Grada Vukovara ostali neraspoređeni. Vijećnik će odgovor dobiti u pisanom obliku.

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) postavila je pitanje vezano za radove na izgradnji Ekonomske škole u blizini naselja Olajnica i tzv. „Rupa“, a koji građanima stvaraju buku. Pročelnik Čulig pojasnio je kako je riječ o fazi gdje se radi na produbljivanju tla i nasipavanju kamena i kako je ta faza u svojoj završnici te je zamolio građane za još malo strpljenja.

Vijećnik David Vlajčić (DP) postavio je pitanje vezano za novi natječaj o stipendiranju učenika i studenata s područja grada Vukovara. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić pojasnio je kako natječaj traje do 29. listopada te kako je Grad Vukovar i ove godine za tu namjenu osigurao 1.600.000,00 kuna.

Vijećnik Igor Naletilić (DP) pohvalio je velika ulaganja Grada Vukovara u sportsku infrastrukturu te upitao za informacije o aktualnostima u tome pogledu. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac pojasnio je kako slijedi modernizacija sportske dvorane Borovo naselje, kako su u tijeku radovi na izgradnji novog, natkrivenog boćališta u sklopu ŠRC Lijeva Bara kao i da su radovi na izgradnji gradskog stadiona privedeni svome kraju te je tehnički pregled istoga uspješno prošao.

Vijećnik Radivoj Đurić (DP) upitao je o tijeku izgradnje biciklističke staze u Ulici Bana Josipa Jelačića. Pročelnik Čulig pojasnio je kako Grad Vukovar dopunio projekt Hrvatskih cesta te će time biciklistička staza biti dio i Trga Slavija, a završetak radova na njenoj izgradnji očekuje se do polovice mjeseca studenoga.

Vijećnik Krešimir Raguž (HDZ) upitao je za obrazloženje povećanje cijene vode. Direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov naglasio je kako je povećanje stupilo na snagu 1. listopada, a rezultat je to jednoglasne Odluke Skupštine Vodovoda grada Vukovara, koju čine općine Borovo, Bogdanovci, Tompojevci i Grad Vukovar. Prema toj odluci cijena je jednaka, kako za grad Vukovar i naselja Lipovača i Sotin, tako i za cijelo uslužno područje kojemu pripadaju općine Borovo, Bogdanovci, Tompojevci, Trpinja, i Negoslavci, a nova je cijena ujednačena za fizičke osobe i gospodarstvo. U konačnici, korisniku, fizičkoj osobi, koja troši prosječno 20 m3 vode mjesečno, račun će porasti za oko 5%, dok će se računi pravnim osobama, odnosno gospodarstvenicima, umanjiti za 20% i više ovisno o potrošnji.

Vijećnika Vedrana Vuletu (HS) zanimao je tijek radova na obnovi Osnovne škole Nikole Andrića. Zamjenik Sušac izvijestio je o stvarnom stanju, a to je da radovi još nisu završeni te da je potrebno izvesti unutarnje radove postavljanja parketa i slično. Sukladno riječima izvođača, nedostatke koji nisu izvršeni u zadanom roku biti će završeni što prije. No, kako podsjeća zamjenik Sušac, obnovu škole u iznosu od 80% financira Ministarstvo obrazovanja, dok preostalih 10% financira Grad Vukovar i 10% VSŽ.

Vijećnik Sava Manojlović (DP) postavio je pitanje vezano za rasvjetu na šetnici uz Vuku, koja već neko vrijeme nije u funkciji. Pročelnik Čulig pojasnio je kako je rasvjeta pokušana sanirati modificiranjem postojećih rasvjetnih tijela, a kako Grad Vukovar ne bi morao ići u nabavu novih. No, taj način nije polučio rezultate, stoga je u tijeku nabava novih, istih lampi te će tijekom mjeseca studenog rasvjeta biti sanirana.

Vijećnik Igor Gavrić (HDZ) postavio je dva pitanja. Jedno je vezano za sanaciju oštećenog križa u Ulici Vijeća Europe broj 119. Gradonačelnik Penava rekao je kako će križ biti saniran. Drugo pitanje, u ime Kluba vijećnika, vezano je za postavljanje pokazne ploče na križanju ulica Bogdanovačke i Duge. Pročelnik Čulig rekao je kako će, ako je prijedlog utemeljen i ima smisla, pokazna ploča biti postavljena.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP) pitao je za tijek radova na izgradnji kružnog toka ispred Osnovne škole Antuna Bauera. Zamjenik Sušac pojasnio je kako Grad Vukovar nije investitor, no sukladno informacijama, radovi su produljeni do 15. studenoga te se nada kako će prometnica tada službeno biti puštena u pogon.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) postavio je pitanje o radovima u Ulici Jana Bate u Borovou naselju. Pročelnik Čulig rekao je kako se ponovno asfaltira dio nove šetnice jer izgrađeni asfalt nije bio zadovoljavajuće ravnine, a što je dodatni trošak izvođača radova.

Uslijedilo je 8 točaka dnevnog reda, kako slijedi:

1. Donošenje Zaključka o dostignutom stupanju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I
3. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopune Općih uvjeta isporuke usluge na Gradskoj tržnici Vukovar – javnoj tržnici na malo
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2021. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
6. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
8. Donošenje Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika za područje grada Vukovara
9. Prijedlozi i informacije

Sve točke usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.