U Rodnoj kući Lavoslava Ružičke održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a 13 vijećnika je na istome svoje pitanje uputilo gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Vijećnik Domagoj Bilić (IP-NL) rekao je kako u Ulici bana J. Jelačića, od raskrižja sa Zagrebačkom ulicom do Veterinarske stanice ne postoji nogostup te je upitao je li u planu nešto učiniti po tom pitanju. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako je navedena ulica državna cesta DC2 koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta, a Grad Vukovar je  započeo postupak ishođenja potrebne suglasnosti za izgradnju biciklističke staze duž Ulice bana J. Jelačića, a u sklopu iste će se postaviti i semafor na pješačkom prijelazu kod Veterinarske stanice kako bi se povećala sigurnost prelaska s pješačke staze do autobusne stanice.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara David Vlajčić (IP-NL) rekao je kako je portal gradonačelnik.hr objavio analizu prema kojoj je Grad Vukovar u top 10 hrvatskih gradova po sufinanciranju školskog pribora i materijala te upitao čime smo to u zadnje 3 godine od preuzimanja osnivačkih prava postigli. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava rekao je kako je prema spomenutoj analizi Vukovar 6. u Hrvatskoj po izdvajanjima za pribor i materijal za učenike osnovnih škola. Navedeno je na trgu ulaganja u osnovnoškolstvo, od kako je od 1.1.2019 Grad Vukovar stekao osnivačka prava nad osnovnim školama s područja grada. „Prema informacijama od ravnatelja, nastavnika, ali i roditelja, možemo reći kako su mjere koje smo uveli dočekane s velikim oduševljenjem. Ostvarili smo to zahvaljujući kvalitetnom radu resornog upravnog odjela, ali i onome što je vladajuća koalicija u Gradu Vukovaru godinama činila“, rekao je Penava te dodao kako će se na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća i studentima proširiti prava jer su mladi prepoznati kao ključna populacija našega grada te će Grad Vukovar učiniti sve kako bi im što više olakšao obrazovanje.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS) pohvalio je Grad Vukovar jer je od strane Instituta za financije ocijenjen ocjenom 5, kao vrlo transparentnim gradom. Na tragu toga, Bučko je upitao hoće li se gradski proračun u potpunosti otvoriti prema građanima.  Gradonačelnik Penava je rekao kako su svi prijedlozi dobrodošli, pa će se tako i navedeni razmotriti, dok je pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu Vlasta Šibalić konstatirala kako Grad već dugo radi na transparentan način te sukladno zakonskim obvezama javno objavljuje sve sastavnice ugovora sklopljenih s Gradom.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) osvrnuo se na popis stanovništva koji u Republici Hrvatskoj upravo započinje te pozvao gradonačelnika Penavu da pozove sve pripadnike srpske nacionalne manjine da se slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i drugoj pripadnosti. Gradonačelnik Penava je rekao kako je kao predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora sazvao tematsku sjednicu na kojoj su bili i čelni ljudi Državnog zavoda za statistiku, a na kojoj su izražene sumnje u točnost popisa stanovništva 2011. godine te je tada potvrđeno kako je popis u Vukovaru iz 2011. godine duboko pogrešan. „Zbog neobjektivnog popisa posljednjih 10 godina imamo u gradu tenzije koje su ničim izazvane. Ne prozivam bilo koju nacionalnu manjinu da koristi te netočnosti, ali se usudim reći kako su ih koristile određene političke skupine“, rekao je gradonačelnik Penava te dodao: „Pozivam sve građane našeg grada da se izjasne onako kako smatraju da treba, sukladno zakonskim propisima.“

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) nadovezao se na pitanje s prethodne sjednice Gradskog vijeća, a radi se o skulpturi slova V- Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta koje nije postavljeno na ulasku u prigradsko naselje Sotin. Gradonačelnik Penava je pojasnio kako je sukladno donesenom Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta definirano jedinstveno područje obrane Vukovara u koje spada jedino mjesto Bogdanovci, sukladno čemu su skulpture i postavljene.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) upitao je donošenje pravilnika o unutarnjem redu i ustrojstvu u Gradu Vukovaru, odnosno o sistematizaciji prema kojoj će neki djelatnici ostati neraspoređeni. Gradonačelnik Penava rekao je kako rješenja o novoj sistematizaciji nisu donesena te nije moguće znati tko će od djelatnika biti raspoređen na koje radno mjesto.

Vijećnica Majda Jakša (HDZ) upitala je kako je moguće da se na Sajmištu, u Dalmatinskoj ulici još uvijek nazale azbestne vodovodne cijevi te hoće li se ići u njihovu izmjenu. Također je upitala zašto je u Ulici Lijeva bara ostavljen stari kolektor, iako su postavljene nove cijevi. Gradonačelnik Penava je rekao kako se i sam upitao isto, no struka je odgovorila kako azbest u ovakvom obliku nije opasan za zdravlje ljudi. Cijevi će se u budućnosti izmjenjivati, u sklopu godišnjeg plana održavanja koje Vodovod grada Vukovara u provodi.  Što se tiče starog kolektora, vijećnica će odgovor dobiti pisanim putem.

Vijećnik Krešimir Raguž (HDZ) postavio je pitanje vezano za mogućnost sadnje brzorastućih stabala koji će u vanjskome dijelu Dječjeg vrtića Vukovar I, objekt Mitnica, u ljetnim mjesecima praviti hladovinu. Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I Mirjana Kulić istaknula je kako je suradnja s Gradom Vukovarom te gradskom tvrtkom Komunalac Vukovar izuzetno uspješna te da su se razgovori vodili u tome smjeru, stoga je realizacije ove ideje zasigurno moguća.

Vijećnik Igor Gavrić (HDZ) pohvalio je Grad Vukovar po pitanju postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada, a kojom se povećava razina sigurnosti u prometu. Postavio je pitanje ispred Kluba vijećnika koje se odnosilo na iscrtavanje pješačkih prijelaza na dionici ceste D2 u prigradskom naselju Sotin. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig pojasnio je kako je Grad Vukovar inicirao postavljanje svjetleće vertikalne signalizacije u Sotinu kod spomen-obilježja te iscrtavanje pješačkih prijelaza na ulazu u Sotin kod dječjeg igrališta i kod nogometnog igrališta u smjeru Iloka, no budući je riječ o državnoj cesti, Grad Vukovar je na spomenute inicijative dobio odgovor da će predmetna cesta ići u rekonstrukciju te da će projektom biti previđeno dodatno obilježavanje pješačkih prijelaza. Drugo pitanje vijećnika Gavrića, ono u osobno ime, odnosilo se na raskrižje ulica Grgura Ninskog i Hrvatske nezavisnosti s prijedlogom za postavljanje kontrolnog prometnog ogledala ili uspornika. Pročelnik Čulig pojasnio je da Grad Vukovar, sukladno zahtjevima i konzultaciji s Policijskom postajom Vukovar provjerava opravdanost postavljanja uspornika, no da oni nemaju svoj smisao u svakoj ulici. Kako zaključuje pročelnik Čulig, u rješavanju predmetnog problema nužno je potrebna i prevencija policijskih službenika te kontrola brzine u prometu.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) upitao je gradonačelnika jesu li imenovani članovi školskih odbora ispred osnivača te postoji li mogućnost suradnjom sa Zajedničkim vijećem općina i Vijećem srpske nacionalne manjine. Privremeni pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Josip Paloš pojasnio je kako je Grad Vukovar imenovao članove školskog odbora ispred osnivača. Nadalje, zakon predviđa da se u školama koje imaju nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina mora postojati zastupljenost nacionalne manjine, no nigdje nije propisana obveza osnivača da mora voditi brigu o istome.

Vijećnik Vedran Vuleta (HKS) pitao je postoji li mogućnost uklanjanja rampe na Gradskoj tržnici Vukovar koja sada više nema svoju funkciju. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako će se rampa u dogledno vrijeme ukloniti. Drugo pitanje, ispred Kluba vijećnika, odnosilo se na problem stambenog zbrinjavanja jer, kako navodi, u Ulici Ive Tijardovića u kojoj stanuju osobe zbrinute sukladno programu stambenog zbrinjavanja, postoji stan koji je neuseljen. Pitanje je glasilo postoji li suradnja sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje kako bi se pojačao nadzor nad bespravnim korištenjem stanova te stanovima koji se koriste protupravno i koji uopće nisu useljeni. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako problem leži u inertnosti sustava. Svo vrijeme Grad Vukovar radi na toj tematici, no činjenica je da ipak postoji takva problematika. Grad Vukovar inicirati će sastanak s mjerodavnima na tu temu te učiniti ono što je moguće za rješenje ove problematike kako bi stvari funkcionirale puno transparentnije i puno brže, rekao je gradonačelnik Penava.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) upitao je gradonačelnika Penavu je li provjeravao točnost popisa stanovništva iz 2001. godine, jer kako navodi, potrebno je suzdržati se od neosnovanih sumnji da popisi stanovništva nisu točni i da učinjeni popis neće biti točan. Gradonačelnik Penava rekao je kako je cilj točan i objektivan popis te kako na pogreške i netočnost treba ukazivati.

Vijećnik Robert Rapan (HKS) postavio je pitanje hoće li se sanirati Vatikanska ulica jer je uslijed radova na biciklističkoj stazi i njene frekventnosti došlo do oštećenja na asfaltu. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac pojasnio je da je postojeće stanje u ulici poznato te da će se sanirati i „divlji“ pristupi cesti koji su napravljeni. Grad Vukovar svakako ima u planu sanirati ulicu. Pročelnik Čulig pojasnio je kako je plan Grada Vukovara izgradnja ceste i spajanje gradskih četvrti Mitnice i Sajmišta preko Lijeve bare te bi taj projekt u budućnosti spriječio sve prometne probleme toga dijela grada.

Uslijedile su 22 točke dnevnog reda, kako slijedi:

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu „Vukovarskog Vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o.“
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Gradske knjižnice Vukovar
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Gradskog muzeja Vukovar
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2020. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
 8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2022. godinu
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
 11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 13. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
 14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu
 15. Donošenje
  a. Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2022.
  b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2022.
 16. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za razdoblje od 2021-2025. godine
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu Podmjere 7.4 - Dom kulture Sotin
 22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Astronomsko društvo Vukovar

Sve točke usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..