Održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara na kojoj je većinom glasova gradskih vijećnika usvojeno sljedeće:

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara 2017. – 2020. godine
2. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2020. Hrvatskog radija Vukovar d.o.o.
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. za 2020. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2020. godinu
5. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2020. godinu
6. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2020. godinu
7. Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2020. godinu
8. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
9. Program izmjena Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2021. godinu
10. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
11. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
12. Program o izmjenama Programa javnih potreba iz kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2021.
13. Program o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2021.
14. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje os 1. siječnja do 31. prosinca 2021.
15. Odluka o sastavu urbanog područja Vukovar
16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi pod upravom Grada Vukovara
17. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
18. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
19. Odluka o uspostavi suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Vukovara i Grada Omiša
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
21. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar

Zvučni zapis 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.