Zapisnici

KLASA: 550-01/14-01/9
URBROJ: 2196/01-02-15-7
Vukovar, 11. svibnja 2015.

Z A P I S N I K

sa jedanaeste sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 8. svibnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja,
izvjestitelj Miro Bradić
3. Koordinacijski tim Vijeća za prevenciju,
izvjestitelj Siniša Mitrović
4. Norijada 2015.,
izvjestitelj Filip Markanović
5. Aktivnosti Vijeća za prevenciju,
izvjestitelj Marijan Pavliček
6. Igrališta za pse,
izvjestitelj Goran Martinović
7. Dani mladih 2015.,
izvjestitelj Siniša Mitrović
8. Ankete osnovnih škola
izvjestitelj Ivan Branimir Vrdoljak i Siniša Mitrović
9. Razno

U radu jedanaeste sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara 6. ožujka 2015. godine:

1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik,
2. IVAN BRANIMIR VRDOLJAK, nazočan u ime MIRE BRADIĆA, načelnika PP Vukovar, zamjenika predsjednika,

Odsutni:
3. LJUBICA MUDRI, dipl. pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član,
4. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Voditelj Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica,
5. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član,
6. ZDENKA SUŠAC, mag.ing.agr., Služba županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Vukovar, članica,
7. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član.

Ostali nazočni:
1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama, Grad Vukovar,
2. Domagoj Togonal, Viši referent za komunalno redarstvo, Grad Vukovar,
3. Roberta Rajić, PROANIMA.Kreativka,
4. Sanja Vuković Čović, PRONI Centar za socijalno podučavanje,
5. Goran Jelenić, PRONI Centar za socijalno podučavanje,
6. Filip Markanović,USRED Zagreb,
7. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar,
8. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića,
9. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića,
10. Tijana Janjatović, OŠ Siniše Glavaševića,
11. Ana Bučko, Mirovna grupa mladih Dunav,
12. Bojana Varnju, Mirovna grupa mladih Dunav,
13. Davor Šijanović, ravnatelj Gimnazije Vukovar,
14. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar,

Predsjednik Vijeća za prevenciju Marijan Pavliček otvorio je sjednicu i pozdravio nazočne članove i članice Vijeća i goste te ih upoznao s dnevnim redom Sjednice. Predložio je izmjenu dnevnog reda te je sjednica započela s izvješćem o aktivnostima Vijeća za prevenciju. Zamjenik je nazočne upoznao sa otvorenim dječjim igralištima na kojima je kroz edukaciju i oznake promovirana kampanja "Čuvajmo naše", koju provodi Vijeće za prevenciju Grada Vukovara. Prema njegovim riječima, na ovaj način djeca osnovnih škola, upoznala su se sa vrijednostima gradske imovine i važnosti očuvanja iste. Naglasio je, kako je bitno infrastrukturu dovesti do završne faze i zaokružiti jedan posao, pa ni preventivni rezultati neće izostati. Dodao je, kako je izrazito važno, podizati svijest o očuvanju imovine kroz medijske istupe te zahvalio nazočnim predstavnicima medija.

Član UO Udruge srednjoškolaca Hrvatske Filip Markanović upoznao je nazočne sa organizacijom Norijade 2015. Navedena udruga pod pokroviteljstvom i u suorganizaciji Grada Vukovara organizira događanje za sve maturante srednjih škola. Markanović je istaknuo da su nakon provedene ankete s učenicima dobili uvid u aktivnosti koje maturanti žele te su sukladno tome osmislili program. Navedeni program održat će se 20. svibnja, i to na parkingu Hotela Dunav u popodnevnim satima, a navečer u Radničkom domu u Vukovaru. Ravnatelj Gimnazije Vukovar Davor Šijanović izrazio je želju da ih se informira i uključi u ovu aktivnost na što je Markanović odgovorio potvrdno.

Predsjednik Vijeća zatim je prepustio riječ Ivanu Branimiru Vrdoljaku iz Policijske postaje Vukovar. Ivan Branimir Vrdoljak upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Stanje sigurnosti na području Policijske postaje Vukovar je zadovoljavajuće. Broj kaznenih djela u prva četiri mjeseca ove godine je u padu za 22,81 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj prekršaja javnog reda i mira je u padu za 2,84 %, kao i broj prekršaja iz ostalih zakona koji je manji za 19,23 %. Najveći pad zabilježen je u prometu gdje je broj prometnih nesreća manji za 28,57 %, u kojima je ozlijeđeno 22,64 % osoba, dok poginulih, nije bilo.

Član Koordinacijskog tima Vijeća za prevenciju Siniša Mitrović upoznao je nazočne s prijedlogom novog Koordinacijskog tima Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, međutim, kako nije bilo kvoruma, odluka o novom timu donijet će se na sljedećoj sjednici.

Kako je na prošloj sjednici Vijeća bilo puno riječi i prijedloga na temu rješavanja problematike životinja bez nadzora i vlasnika pasa, Siniša Mitrović ukratko je informirao nazočne o poduzetim aktivnostima. Grad Vukovar planira postavljanje dva ograđena prostora namijenjena samo za šetnju pasa – jedno na Olajnici, a drugo u Borovu naselju. Na navedenom poslu već radi UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša te očekujemo brzu realizaciju.

Siniša Mitrović je prezentirao ideju održavanja Dana mladih u Vukovaru s programom koji bi u potpunosti bio posvećen mladima u Vukovaru. Na ovu temu UO za društvene djelatnosti već je organizirao sastanak s udrugama mladih i za mlade te prikupio prijedloge istih. Čeka se odobrenje navedenih prijedloga i nakon toga izrada finalnog programa o kojem će biti obaviješteno Vijeće za prevenciju.

Ukratko je prezentirano i istraživanje provedeno u suradnji s osnovnim školama na učenicima 7 i 8 razreda osnovnih škola s ciljem poznavanja stavova i promišljanja učenika o uništavanju gradske imovine. Školama koje su sudjelovale Vijeće je osiguralo knjižicu Osnove prve pomoći.

Pod točkom razno Sanja Vuković Čović (PRONI Centar za socijalno podučavanje) i Roberta Rajić (PROANIMA.Kreativka) prezentirale su projekt „Organizacije koje brinu" financiran od EU, a sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH. Nositelj projekta je Udruga "Korak po korak" dok su partneri na projektu Udruga Proanima.kreativka, PRONI Osijek, Centar mladih Belišće i Udruga mladih Zelina te pridruženi partneri Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova. Projekt traje dvije godine. Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete OCD-a u praćenju i zagovaranju principa dobrog upravljanja na području politika prema djeci i mladima. Sažetak ključnih aktivnosti projekta su:
1.Provedba istraživanja o razini dobre vladavine i provedbe politika prema djeci i mladima na lokalnoj razini,
2.Osnaživanje OCD-a,medija i predstavnika lokalne uprave i javne administracije kroz set edukacija kako bi mogli podržati dijalog sa zainteresiranim građanima u izradi lokalnih politika prema djeci i mladima,
3. Razvoj Lokalnih strategija za djecu i mlade-podrška građanima.

O ulozi Vijeća: Vijeće za prevenciju kao ključan faktor u provedbi istraživanja će kroz Samoevaluacijsku listu (koja je apstrahirana iz Nacionalnog programa za mlade 2014-2017. i Nacionalne strategije za prava djece u RH od 2014.-2020.) prikupiti tražene podatke. Podatke koje prikupi Vijeće za prevenciju, a koji idu u svrhu istraživanja zapravo će mapirati stanje u našoj lokalnoj zajednici. Vijeće za prevenciju je prepoznato kao tijelo koje obuhvaća različite aktere koji imaju jurisdikciju nad aspektima politika za mlade i djecu te je zbog toga uključeno u projekt.

Nakon ove točke Sjednica je zatvorena.

PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU
Marijan Pavliček, prof.
zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara

Zapisnik vodio 
Siniša Mitrović, stručni
suradnik za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

 

Zapisnik vodio 

 

KLASA:550-01/14-01/9      

URBROJ: 2196/01-02-14-3                                     

Vukovar, 17. listopada 2014.

Z A P I S N I K

sa desete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 23. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Uvod, pozdrav
 2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
 3. Razno

 

U radu desete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara6. listopada 2014. godine:

 1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara,, predsjednik
 2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član
 4. MIRJANA HORVAT, Voditeljica službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica

 

Odsutni:

 1. LJUBICA MUDRI, dipl. pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
 2. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 3. SLAVKO LUKIĆ, dipl. oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član

 

Ostali prisutni:

 1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama, Grad Vukovar
 2. Domagoj Togonal, Viši referent za komunalno redarstvo, Grad Vukovar
 3. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
 4. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
 5. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
 6. Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje
 7. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
 8. Saša Bjelanović, Mirovna grupa mladih Dunav
 9. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
 10. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića

Predsjednik Vijeća za prevenciju Marijan Pavliček otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Uz osvrt na akciju Čuvajmo naše koja je održana prije same sjednice predsjednik Vijeća osvrnuo se na uništavanje imovine te je napomeno kako je potrebno uključiti srednjoškolce u aktivnosti te pojačati suradnju sa školama kako bi se radilo na razvoju svijesti mladih osoba o imovini svih nas.

Predsjednik Vijeća zatim je prepustio riječ načelniku Policijske postaje Vukovar. Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Tijekom proteklih 9 mjeseci 2014. god. došlo je do povećanja imovinskih delikata, ali nisu ubilježena teška kaznena djela. Kada su u pitanju prekršaji protiv javnog reda i mira bilježimo smanjenje, a isti trend je i kod prometnih prekršaja i nesreća s tim što bilježimo veći broj povrijeđenih i poginulih nego u istom periodu protekle godine. U graničnim postupanjima možemo biti zadovoljni jer su zaplijenjene veće količine duhana i narkotika.

Kao posebnu problematiku načelnik Miro Bradić istakao je kretanje životinja bez nadzora kao i nesavjesnih vlasnika istih. Naglasio je kako policija postupa po dojavama građana, ali da ovu problematiku treba riješiti u suradnji s ostalim dionicima u društvu.

Saša Bjelanović (Mirovna grupa mladih Dunav) dodao je kako ima iskustva upravo s navedenom problematikom gdje vlasnici opasnih pasa puštaju iste bez nadzora na dječja igrališta.

Nazočni su se složili kako bi trebalo osigurati prostore koji će biti ograđeni i namijenjeni samo za šetnju pasa. Potencijalne lokacije mogle bi biti na potezu između Adice i Lušca, na Olajnici i jedna u Borovu naselju. Predsjednik Vijeća napomenuo je kako je Kinološka udruga Vukovar imala prijedlog upravo za jedan prostor za pse na potezu između Adice i Lušca.

            Ivan Branimir Vrdoljak (Policijska postaja Vukovar) pojasnio je da se obično radi o ograđenom prostoru 20x30m² te o neograđenim prostorima.

            Domagoj Togonal (Grad Vukovar) napomenuo je kako i komunalni redari Grada Vukovara opominju vlasnike pasa, a Dijana Antunović Lazić (Europski dom Vukovar) dodala je kako bi navedenu problematiku trebalo riješiti kao što je rješavana problematika skatera i rolera. Napomenula je da je potrebno iznaći zajednički model u kojem bi sve strane bile zadovoljne.

            Predsjednik Vijeća predložio je da se povećaju sredstva za Vijeće kako bi ono moglo kvalitetno odgovoriti na izazove koji su pred svima nama.

            Saša Bjelanović (Mirovna grupa mladih Dunav) postavio je je i pitanje o garancijama za igrališta i slične površine na što je Domagoj Togonal (Grad Vukovar) odgovorio kako je to jako teško riješiti jer postoji puno oblika garancija te je iznio primjer u kojem neki od dobavljača daju osiguranje za svoju opremu.

Goran Rihelj (Agencija Pozitiva) osvrnuo se na dosadašnju raspravu te ustvrdio kako su, na žalost, Vijeća za prevenciju manje-više formalna u gradovima, ali i da su podcijenjena. On kao rješenje problematike nesavjesnih vlasnika životinja vidi u povezivanju svih dionika, izradi registra pasa u gradu i u izgradnji ograđenih prostora za pse. Napominje kako se nakon ovih preduvjeta koji daju alternativu može pristupiti kažnjavanju nesavjesnih vlasnika. Dotakao se i kampanje Čuvajmo naše za koju predlaže nastavak i daje poseban naglasak na mijenjaju svijesti ljudi

           

Profesor Damir Golub (Tehnička škola Nikole Tesle) ističe kako je u školama zaživio predmet građanski odgoj te kako se kroz školske sate posvećene građanskom odgoju mogu raditi teme Vijeća za prevenciju.

Karolina Šoš Živanović (Proni Centar za socijalno podučavanje) napomenula je kako mladi žele biti uključeni, ali da ih treba voditi i informirati te je predstavila aktivnost prevencije nasilja koja bi se održala u našem gradu kroz jednu predstavu za srednjoškolce.

Za navedenu predstavu ostaje uokviriti datum i sredstva, a dogovore preuzimaju Grad Vukovar, Policijska postaja Vukovar i udruge.

            Predsjednik Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru Marijan Pavliček – zatvara Sjednicu.

                                                               

Zapisnik vodio                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU

Siniša Mitrović, stručni                                                             Marijan Pavliček, prof.

suradnik za razvoj civilnog društva,                            zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara

rad s mladima i nacionalnim manjinama                                                   

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 10. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 9. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

KLASA:550-01/12-01/02    

URBROJ: 2196/01-02-13-20                        

Vukovar, 30. listopada 2013.

Z A P I S N I K

sa devete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. listopada 2013. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Uvod, pozdrav
 2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
 3. Razno

 

U radu devete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara27. ožujka 2013. godine:

 1. DANIJELA STANKOVIĆ, nazočna u ime ŽELJKA SABOA, teologa, gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik
 2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. LJUBICA MUDRI, dipl.pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
 4. RUŽICA TULIĆ, nazočna u ime MIRJANE HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, član
 5. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 6. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
 7. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član
 8. SINIŠA MASLOVARA, nazočan u ime DAVORA AREŽINE, dipl.oec.Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar

 

 

Ostali prisutni:

 1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama – Grad Vukovar
 2. Jasna Kolar, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vukovar
 3. Marijan Kuprešak, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar
 4. Ivan Marijanović, HGK – Županijska komora Vukovar
 5. Ante Lohinski, Dom zdravlja Vukovar
 6. Mirna Marić, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
 7. Marina Bukal,Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
 8. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
 9. Anica Birač, OŠ Josipa Matoša

10.Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar

11.Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića

12.Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića

13.Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje

14.Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar

 

 

Zamjenica gradonačelnika Danijela Stanković otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznala prisutne s dnevnim redom Sjednice, a zatim je prepustila riječ načelniku Policijske postaje Vukovar.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Tijekom 9 mjeseci 2013. god. došlo je do smanjenja ukupnog broja kaznenih djela na području PP Vukovar za -10,71 %, odnosno, zabilježeno je 250 kaznenih djela, za razliku od 2012. god. kada je u istom razdoblju zabilježeno 280 kaznenih djela. U mjesecu rujnu zabilježeno je nekoliko kaznenih djela uvedenih po novom Kaznenom zakonu i to: Izazivanje nereda – 5, Javno poticanje na nasilje i mržnju – 1, i Prisila prema službenoj osobi – 3, a sva su počinjena tijekom prosvjeda vezano za uvođenje dvojezičnih natpisa na pločama državnih institucija u gradu Vukovaru.

Broj evidentiranih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za 9 mjeseci ove godine je za 13,61 % veći nego za isto razdoblje prošle godine, odnosno, zabilježena su 192 prekršaja (2012. god. 169 prekršaja)

Za 15,00 % veći je broj prometnih nesreća u 9 mjeseci ove godine (161 prometna nesreća, za razliku od 2012. god. kada je zabilježeno 140 prometnih nesreća).

Vezano za problematiku ugostiteljskih objekata naglašeno je kako policija postupa po dojavama i kako se teško može utjecati na građane u ugostiteljskim objektima jer samim otvaranjem vrata u istima dolazi do buke. Poteškoća su i male kazne prema prekršiteljima te se čeka novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

S obzirom na porast prijava vezanih za nasilje u obitelji iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Ljubica Mudri (ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar) predložila je osnivanje Obiteljskog savjetovališta u Vukovaru ili pomoć u snošenju troškova prijevoza za stručnjake koji bi dolazili u Vukovar iz razloga što Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije koji se nalazi u Vinkovcima nema kapacitete kojim može pokriti cijelu našu županiju.

Anica Birač (ravnateljica OŠ Josipa Matoša) iznosi kako je njihova škola osigurala prostor i stručni tim za sličnu ideju, ali za sada samo za roditelje njihove škole. Isti se ima otvoriti u prosincu tekuće godine.

Profesor Damir Golub (Tehnička škola Nikole Tesle) ističe kako se još uvijek ništa nije pomaklo naprijed kada je u pitanju zapošljavanje psihologa koje trebaju srednje škole.

Karolina Šoš Živanović (Proni Centar za socijalno podučavanje) obavijestila je prisutne o provedbi projekta „Nasilje, ne hvala“ kojeg provodi Proni Centar za socijalno podučavanje. Iznosi kako su u razgovorima i istraživanjima s mladima došli do podatka o velikom broju mladih koji žele otići iz grada jer osjećaju pritisak i nelagodu zbog trenutačne situacije. Napominje i kako je prisutna diskriminacija mladih po nacionalnoj osnovi te predlaže Vijeću za prevenciju provedbu zajedničkih akcija kako bi se ublažili postojeći problemi kad su u pitanju mladih.

Siniša Mitrović, stručni referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je tijek kampanje „Čuvajmo naše“ u 2013. godini. Trenutačno se u gradu provodi završetak kampanje kroz postavljanje promotivnih materijala na dječja igrališta, klupe i koševe za otpad.

Zaključeno je da će nazočni na ovoj Sjednici poslati svoje prijedloge kako bi se odgovorilo na postojeću problematiku o kojoj se raspravljalo.

            Zamjenica gradonačelnika Danijela Stanković – zatvara Sjednicu.

   Zapisnik vodio                                                                 Predsjednik Vijeća za prevenciju

Siniša Mitrović, stručni                                             Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

suradnik za razvoj civilnog društva,

rad s mladima i nacionalnim manjinama                                                  

                                                          

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 8. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

KLASA: 550-01/12-01/02   
URBROJ: 2196/01-02-12-3

Vukovar, 15. ožujka 2012.

Z A P I S N I K

sa sedme sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 14. ožujka 2012. u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1.    Uvod, pozdrav
2.    Stanje sigurnosti i aktualna događanja
3.    Razno

U radu sedme sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1.    ŽELJKO PINJUH, nazočan u ime ŽELJKA SABOA, teologa, gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik
2.    ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3.    JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
4.    ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5.    MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
6.    ANA HIRJOVATI, dipl. iur., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
7.    JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član
8.    SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, članOdsutni:
1.    IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2.    dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
3.    RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
4.    dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članicaOstali prisutni:
1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3.    Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
4.    Nada Kemešić, Ekonomska škola Vukovar
5.    Katica Maćešić, OŠ Mitnica Vukovar
6.    Zlata Ćatović, Strukovna škola Vukovar
7.    Branko Tošić, Strukovna škola Vukovar
8.    Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
9.    Marina Bukal, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
10.    Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
11.    Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića
12.    Sanja Držaić Medo, OŠ Nikole Andrića
13.    Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
14.    Andreja Magoč Simoni, OŠ Antuna Bauera
15.    Saša Bjelanović, Mirovna grupa mladih Dunav „YPGD“

Zamjenik gradonačelnika Željko Pinjuh otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća upoznao je prisutne s podacima koji govore o padu broja kaznenih djela i prometnih nezgoda, ali da je pomalo zabrinjavajuća činjenica što se pojavljuju razbojništva, odnosno djela počinjena od maloljetnika, uz uporabu oružja. Dogodila su se dva razbojništva i tri krađe u siječnju te jedno razbojništvo i jedan pokušaj teške krađe u veljači, a svi počinitelji su pronađeni.

Načelnik je izrazio zabrinutost za budućnost maloljetnih počinitelja kaznenih djela zbog njihovog evidentiranja, a koje će im biti prepreka za zapošljavanje u različitim službama te mogu imati problema i u Europskoj uniji.

Naglasio je kako još ima prostora za prevenciju i uključivanje institucija i udruga poput udruge Korak po korak koja provodi CAP program. Ključno je još snažnije angažiranje svih mjerodavnih. Ohrabrujući je podatak da do sad nije zabilježen niti jedan slučaj tučnjave učenika od početka ove školske godine.

Katica Maćešić, OŠ Mitnica Vukovar – Dodaje kako treba nastaviti s započetim sastancima predstavnika srednjih škola. Ukazuje na pojavu otuđivanja stvari kod mlađe djece koji je u porastu.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – Obavještava kako su obavljeni razgovori  s načelnicima općina kojima je ponuđena pomoć i poziv na sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru kako bi i oni započeli s preventivnim programima. Naglašava kako je ovo posebno bitno iz razloga što postoje određene razlike u ponašanju među učenicima iz sela i grada.

Ana Hirjovati, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar – Informira prisutne da je Centar obaviješten o događajima i da provodi nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi te provodi mjere koje odredi sud. Značajno bi bilo i angažiranje Obiteljskog centra u Vukovaru koji će se baviti dijelom te problematike u suradnji s udrugama i institucijama koje su već polučile određene rezultate na tom planu. Timovi centra surađuju sa stručnim osobljem škola, a ono što nam nedostaje je „Škola za roditelje“ odnosno predavanja za roditelje.

Andreja Magoč Simoni, OŠ Antuna Bauera – Naglašava kako sve škole imaju preventivni program i roditeljske sastanke. Problem je odaziv roditelja jer se u pravilu najčešće odazivaju roditelji djece koja su ionako uzorna ponašanja.

Goran Rihelj, Agencija Pozitiva – Napominje kako bi trebalo razmisliti o tome koje su želje i potrebe mladih, a što im nudimo kao alternativu? Navodi kako bi pomoglo istraživanje koje bi ispitalo nove potrebe. Predlaže i organiziranje sportskih natjecanja među školama. Zaključuje kako bi uzori djeci trebali biti uspješni mladi ljudi, a trenutačno su to oni problematični.

Sanja Držaić Medo, OŠ Nikole Andrića – Potrebno je pokrenuti roditelje jer bez njih ne možemo ništa. Primjećuje da djeci nedostaje roditeljske ljubavi i treba osmisliti projekte koji bi imali u sebi i tu komponentu.

Jasna Kolar, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Naglašava kako je današnjim roditeljima izuzetno teško, ali dodaje da ne treba „dignuti ruke“. Ono što primjećuje je nemoć i neznanje roditelja te da djeca ne razumiju vrijednosti poput novca.

Željko Pinjuh, zamjenik gradonačelnika – Poziva prisutne da se jave sa svojim prijedlozima i slobodno ih pošalju Vijeću za prevenciju.

Ante Lohinski, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar – Podsjeća da postoji njihova patronažna služba koja radi predavanja u OŠ na temu stupanja u spolne odnose i daju savjete kako raditi s djecom s posebnim problemima poput dijabetesa. Predlažu i pokretanje savjetovanja za trudnice koje žele prekinuti trudnoću.

Pod točkom razno načelnik PP Vukovar predložio je da se u Savjet za sigurnost prometa, koji broji tri člana, umjesto osobe iz HAK-a imenuje predstavnika tvrtke Komunalac. Pojasnio je kako je cilj usredotočiti se na lokalne prometnice, a tvrtka Komunalac radi na održavanju i realizaciji projekata Grada Vukovara kad su lokalne prometnice u pitanju te je to logičan izbor. Prijedlog je jednoglasno usvojen i ide u daljnju proceduru.

Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika – Predlaže da se do kraja tjedna pošalje upitnik svim nazočnima kako bi se došlo do ideja i odgovora na problematiku razbojništva i krađa od strane maloljetnih osoba. Prijedlog je prihvaćen i pokreće se njegova realizacija.

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama obavijestio je prisutne o projektima koje podupire i planira Grad Vukovar. Jedan od značajnijih je onaj s udrugom Korak po korak, a drugi će biti realizirani tijekom ljeta s lokalnim udrugama mladih i za mlade.

Željko Pinjuh, zamjenik gradonačelnika – zatvara Sjednicu i još jednom poziva nazočne da se jave sa svojim idejama koje možemo zajednički realizirati.

Zapisnik vodio                         
Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama                   

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

KLASA: 550-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-12-11

Vukovar, 24. prosinca 2012.

 

Z A P I S N I K

sa osme sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 21. prosinca 2012. u Gradskoj vijećnici s početkom u 11,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Predstavljanje novog načelnika Policijske postaje Vukovar
3. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
4. Kampanja „Čuvajmo naše"
5. Razno

U radu osme sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
4. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
5. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
6. VIKTORIJA BRAJKOVIĆ, nazočna u ime ANA HIRJOVATI, dipl. iur., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
7. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član

Odsutni:

1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
3. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica
4. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Ostali prisutni:

1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
4. Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
5. Marina Bukal,Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
6. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
7. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića
8. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
9. Nebojša Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav „YPGD"
10. Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje
11. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar

Gradonačelnik Željko Sabo otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Gradonačelnik Željko Sabo uručio je Zahvalnicu bivšem načelniku Policijske postaje Vukovar za izniman doprinos u razvoju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao govorio je o stanju sigurnosti u i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru (prezentacija Policijske postaje Vukovar s relevantnim podacima priložena je uz ovaj zapisnik kao njegov sastavni dio).

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je rezultate i aktivnosti kampanje „Čuvajmo naše". Trenutačno se u gradu provodi završetak kampanje kroz podjelu letaka i plakata po osnovnim i srednjim školama.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić – zatvara Sjednicu.

Zapisnik vodio
Siniša Mitrović,
viši referent za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo,
gradonačelnik Grada Vukovara

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam 7. Sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru za 14. ožujka 2011. (srijeda) u 12,00 sati

KLASA: 550-01/11-01/01
URBROJ: 2196/01-02-11-26

Vukovar, 19. prosinca 2011

Z A P I S N I K

sa šeste sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 16. prosinca 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Prezentacija PP Vukovar
3. Prezentacija „Slika stanja potreba mladih u gradu Vukovaru"
4. Prezentacija web stranice Vijeća za prevenciju
5. Zaključivanje partnerskog projekta CZM Osijek
6. Razno

U radu šeste sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
4. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
5. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
6. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
7. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnik Županijske komore u Vukovaru

Odsutni:

1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
2. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
3. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
4. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
5. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica

Ostali prisutni:

1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
3. Marina Bukal, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
4. Luka Barunčić, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
5. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
6. Antun Benković, PP Vukovar
7. Dragana Tadić, PP Vukovar
8. Mirko Arbutina, PP Vukovar
9. Nenad Hajduković, PP Vukovar
10. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
11. Karolina Šoš Živanović, Proni centar za socijalno podučavanje/voditeljica Info-centra za mlade
12. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
13. Snježana Kovačević, predstavnica Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
14. Igor Đorđević, predstavnik Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
15. Sandra Cvikić, Institut Ivo Pilar, Vukovar
16. Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
17. Martina Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
18. Nebojša Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
19. Daniel Lipovčević, Zavod za javno zdravstvo
20. Anica Birač, OŠ Josipa Matoša
21. Lucija Miletić, OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar
22. Ivana Dragšić, OŠ Antuna Bauera
23. Andreja Magoč Simoni, OŠ Antuna Bauera
24. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
25. Selena Nujić, Gimnazija Vukovar
26. Joza Mihaljev, OŠ Antuna Bauera
27. Sanja Držaić Medo, OŠ Nikole Andrića
28. Nena Arvaj, predstavnica Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća prezentirao je prisutnima aktivnosti Policijske postaje Vukovar u Vijeću za prevenciju tijekom 2011. god.

Sandra Cvikić prezentirala je objedinjeno istraživanje nevladinih udruga pod nazivom „Slika stanja potreba mladih u gradu Vukovaru".

Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je web stranicu Vijeća za prevenciju.

Snježana Kovačević, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek predstavila je rezultate projekta "Građani, policija i lokalna uprava zajedno prema participatornoj demokraciji – izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus" i zaključila partnerski projekt s Gradom Vukovarom.

Zapisnik vodio
Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara