Financije
  • Proračun (.pdf .doc)
  • Odluka o izvršavanju proračuna (.pdf .doc)
  • Izmjene i dopune Odluke o proračunu (.pdf .doc)
  • Vodič kroz Proračun ( .doc)
  • Vodič kroz Proračun - izmjene i dopune -1 ( .doc)

 

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) Grad Vukovar kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi:
Penava Komerc j.d.o.o., Mali dol 14, Jadranovo (Grad Crikvenica), OIB: 48669051850 - prestaje važiti jer je Trgovački sud u Rijeci brisao ovaj subjekt Rješenjem Tt-18/2374-2 od 17.04. 2018. godine

- ViZu d.o.o. za informatičke usluge, Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, OIB: 32895408935 - prestaje važiti od 08.06.2021. godine
- Ljekarna "Katava" Z.U. Vitez, Petra Svačića br. 1, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina, JIB: 4236165990003 - prestaje važiti od 08.06.2021. godine
- HAG, obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Igor Živković, Županijska 56, 32000 Vukovar - prestaje važiti od 25.05.2021. godine
- Trgovačko uslužni obrt "BIOnatura Vukovar" vlasnik Ivan Sušac, 32000 Vukovar, Sv. Leopolda Mandića 6 - prestaje važiti od 01.01.2023. godine
- OPG Kolar Miroslav, nositelj Miroslav Kolar, Lička 52, 32010 VukovarPlan