DATUM ISPLATE

NAZIV PRIMATELJAMJESTO PRIMATELJA

OIB

IZNOS

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHOD U PRORAČUNUNAZIV ISPLATITELJAID
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - DIMIĆ DARKOGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - VLAJČIĆ MARINAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

120,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BAJIĆ NEBOJŠAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

120,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - NIKŠIĆ LIDIJAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - GERŠIĆ STELAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - CIBULA DARIJAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - SUMAN BILJANAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BOŽIĆ ŽIAVNOVIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
30.04.2024STUDIO REDIZAJN D.O.O.ZAGREB77265457917

11.250,00

3233

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTGRAD VUKOVAR118
30.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.209,50

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR118
30.04.2024GRAD VUKOVAR

2.400,00

3953

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR118
30.04.2024GRAD VUKOVAR

20,92

3953

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR118
29.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

212,36

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
29.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

785,34

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
29.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.060,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
29.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.187,95

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
29.04.2024GRAD VUKOVAR

6.118,00

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR

8.739,43

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR

7.703,36

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR

5.217,59

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR

6.600,79

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR

1.125,18

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR

6.780,34

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR117
29.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.064,11

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024VUPIK PLUS D.O.O.VUKOVAR81523019624

1.282,59

3293

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024FIKA ECO D.O.O.IVANIĆ GRAD32357075715

11.472,00

4214

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.800,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

2.477,50

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR117
29.04.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.575,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

2.150,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR117
29.04.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.900,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

2.149,25

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PLAĆANJE PO PRESUDAMA - ZOISGRAD VUKOVAR117
29.04.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

1.416,63

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR117
29.04.2024DRVO, OBRT ZA USLUGE, VL. VOJISLAV JAKOVLJEVIĆ, VUKOVAR, DVANAEST REDARSTVENIKA 33VUKOVAR88962379180

382,51

3239

TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA-KOGRAD VUKOVAR117
29.04.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

10.577,82

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA STARIJE OSOBEGRAD VUKOVAR117
29.04.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

247,00

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA OSOBE SA POSEBNIGRAD VUKOVAR117
29.04.2024CVJEĆARNICA DOMINIK VL DAVOR J OVIĆZAGREB76751701922

70,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR117
29.04.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

30,00

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR117
29.04.2024ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNO STI D.D.OSIJEK83442273157

3.000,00

4214

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024VURA D.O.O.VUKOVAR35723009241

6.500,00

3237

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - PROVEDBA PROJEKTAGRAD VUKOVAR117
29.04.2024VUPIK PLUS D.O.O.VUKOVAR81523019624

921,47

3293

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR117
26.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.142,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
26.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.862,23

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
26.04.2024ČAJUŠA D.O.O.KUPRES50041264710

573,16

3293

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE - REPREZGRAD VUKOVAR114
26.04.2024ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.OSIJEK78499807369

493,75

4263

IZRADA PROSTORNIH PLANOVAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024ZLATNIK 2020 D.O.O.VINKOVCI71559085353

649,63

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024ZLATNIK 2020 D.O.O.VINKOVCI71559085353

265,74

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

1.196,53

3232

ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

141,69

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

92,90

3299

OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

210,30

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

35,83

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

5.250,00

3234

DEZINSEKCIJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

114,91

3299

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČIGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

99,55

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

525,00

3236

ZBRINJAVANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

66,38

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

194,44

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

164,19

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

269,50

3234

DERATIZACIJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA-TOMIĆ IVANAVUKOVAR03617838593

250,00

3241

TEHNIČKI PREGLED - TROŠKOVI POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE TAT JANA OSTOJIĆ DANILOVIĆVUKOVAR86487670872

1.000,00

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE TAT JANA OSTOJIĆ DANILOVIĆVUKOVAR86487670872

1.000,00

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

15,32

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.329,25

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.326,84

3223

TROŠKOVI GRIJANJAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024ŠIŠARKA D.O.O.ŽUPANJA51906061831

687,96

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024RAO D.O.O.ZAGREB94111301877

662,50

3235

RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR114
26.04.2024OGRANAK MATICE HRVATSKEVUKOVAR89615635169

500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

132,95

3223

PLIN-BLAGE ZADRE 3GRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

69,02

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

10,70

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

83,88

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

181,22

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

5,49

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

255,12

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.ČAKOVEC29035933600

11,97

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024LIVE AUDIO OBRT ZA DAVANJE U ZAKUP AUDIONIJEMCI33222133754

1.500,00

3235

NAJAM OPREME - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

119,45

3235

PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

72,00

3234

PUČKA KUHINJA - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI - TRŽNI CENTARGRAD VUKOVAR114
26.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

116,14

3239

OSTALE USLUGEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024HEP ODS D.O.O. ELEKTRA VINKOVCIVINKOVCI46830600751

873,50

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVAR50041264710

328,33

3295

KOMUNALNI NAKNADA - OSLOBOĐENI - FIZIČKE OSOBEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAVVUKOVAR69873845977

1.327,23

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.071,00

4214

IZGRADANJA BMX PARKAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

3,36

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

3,36

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR114
26.04.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

1.000,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

414,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024LOKALNA AKCIJAK GRUPA U RIBARS TVU I AKVAKULTURI DUNAV SAVALOVAS43832451280

3.000,00

3299

FLAG DUNAV SAVAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024CROATIA BANKA D.D.ZAGREB32247795989

989,50

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

414,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR114
26.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.830,79

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR114
26.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.687,20

3439

NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - POREZ NA DOHODAKGRAD VUKOVAR114
25.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.917,15

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
25.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.032,40

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
25.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.437,97

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

2.996,37

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

2.996,37

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,76

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,02

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

20,07

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR113
25.04.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

2.723,92

3431

FINA-TROŠKOVI ISPLATE NAKNADAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

247,21

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

680,40

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024PETROL D.O.O.ZAGREB75550985023

11.345,05

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR113
25.04.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

1.892,53

3954

PRIJENOSI ZA NABAVU NEFINANCIJESKE IMOVINE-OŠ ANTUNA BAUER AGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

300,00

4212

REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

517,82

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.060,00

3922

HITNE INTERVENCIJE - POTPORNI ZIDOVIGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

432,60

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

299,13

3922

ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

9.066,95

3922

IZGRADANJA BMX PARKAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

6.371,36

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

9.218,65

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

15.281,98

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

10.473,23

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

26.530,23

3922

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

48.401,77

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

4.810,04

3922

REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

43.620,52

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

14.858,61

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

4.443,71

3922

ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I STUBIŠTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024ŽUPA SV.MIHOVILA ARKANĐELA U PRENJUCRNIĆI,BIH50041264710

1.500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024ZLATNIK 2020 D.O.O.VINKOVCI71559085353

148,93

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024VUKOVARSKI LEPTIRIĆI UDRUGA RODIT.DJECE S POTEŠK.U RAZVOJUVUKOVAR04004139565

2.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR113
25.04.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

82,96

3239

USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

49,78

3232

SERVISIRANJE,ODRŽAVANJE I PERIODIČNI PREGLED SUSTAVA VATRODOGRAD VUKOVAR113
25.04.2024VOX NIHILI J.D.O.O.KAŠTEL LUKŠIĆ35033909865

150,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJZAGREB47978428233

2.191,49

3294

TUZEMNE ČLANARINEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024TEMPUS D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I MARKETINGZADAR15138432208

480,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024INTEGRA GROUP D.O.O.ZAGREB74242216047

11.365,00

4221

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

985,09

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR113
25.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

571,20

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

826,25

3922

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

175,00

3922

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

11.740,00

3922

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

287,50

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

287,50

3922

NADZOR - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

227,50

3922

NADZOR - SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

267,75

3922

IZGRADANJA BMX PARKAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

250,00

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

250,00

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

497,50

3922

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

77,50

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR113
25.04.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

100,00

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR113
25.04.2024POSLOVNI SISTEMI TILIA D.O.O. ZA UPRAVLJANJEZAGREB56650449412

43.186,80

3861

"PAMETNI PARKING" - SUFINANCIRANJE NABAVE OPREMEGRAD VUKOVAR113
24.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

340,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
24.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.060,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
24.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

660,96

3953

OBVEZE ZA JAMČEVNE POLOGEGRAD VUKOVAR0
24.04.2024GRAD VUKOVAR

5,49

3953

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR112
24.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.610,13

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

830,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARAVUKOVAR - BOROVO NASELJE30610225045

272,62

3235

NAJAMNINE ZA PRIJEVOZNA SREDSTVAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024VEČERNJI LISTZAGREB92276133102

616,25

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

55.000,00

3954

SVI ZAJEDNO HRVATSKO NAJGRAD VUKOVAR112
24.04.2024PETROL D.O.O.ZAGREB75550985023

1.418,24

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

190,81

3235

NAJAM POSLUŽITELJA ZA LC SPI APLIKACIJE-IMOVINAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

358,35

3238

ODRŽAVANJE RAČUNALNIH PROGRAMA-IMOVINAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024KUD "SLOGA"VUKOVAR91473555571

3.500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

8.371,06

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HRVATSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA I INVALIDA GRADA VUKOVARAVUKOVAR62991731093

2.000,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

5,18

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR112
24.04.2024HKGD "DUNAV"VUKOVAR99872176000

3.500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

278,69

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

28,38

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

160,87

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

15,06

3223

PUČKA KUHINJA - ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

47,63

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

23,32

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

10,79

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA (SUSTAV JAVNIH BICIKALA, INFO PULTOVI)GRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

17,69

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

31,84

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA-BLAGE ZADRE 3GRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

SPORTSKE GRAĐEVINE - ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

44,83

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

90,41

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

32,60

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,29

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

52,79

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

370,15

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

33,27

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

71,17

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

24,88

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

396,23

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

12,22

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,68

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

70,24

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,26

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,38

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

62,80

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

20,50

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,83

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

13,39

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA (SUSTAV JAVNIH BICIKALA, INFO PULTOVI)GRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

12,21

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

26,81

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
24.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

77,89

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR112
23.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

60,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
23.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

500,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

237,80

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

1.220,70

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

216,41

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

147,20

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

2.877,27

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

586,34

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

309,71

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

809,45

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR111
23.04.2024UGOSTITELJSKI OBRT NADAVUKOVAR64929972316

541,62

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

25,10

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR111
23.04.2024HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEL ZAMPZAGREB56668956985

72,34

3295

ZAMPGRAD VUKOVAR111
23.04.2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAZAGREB68419124305

106,20

3295

RTV PRISTOJBAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024GRAPID D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVUOSIJEK88465781695

46.960,00

4263

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

6.637,50

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

4.322,41

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

23,22

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

311,97

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

48,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

62,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

300,00

3225

AUTO GUMEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

664,00

3225

AUTO GUMEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

48,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

300,00

3225

AUTO GUMEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

48,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR111
23.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

300,00

3225

AUTO GUMEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,92

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,16

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

13,95

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

3,78

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

PUČKA KUHINJA - OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

102,58

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,62

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

13,95

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

68,84

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR111
23.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR111
23.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5.064,20

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR111
22.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

- 1.060,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
19.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.900,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
19.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

8.542,80

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
19.04.2024GRAD VUKOVAR

76,58

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

288,29

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

182,44

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

335,63

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

325,80

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

354,84

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

313,72

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

254,94

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

204,88

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

457,33

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJUOSIJEK66736059461

700,00

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJAVINKOVCI16169088482

1.333,34

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

11,84

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

60,38

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

13,95

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

366,42

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

9,73

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,62

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR107
19.04.2024UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICAZAGREB59015248096

252,00

3294

ČLANARINA- UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

11,61

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR107
19.04.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

80,00

3239

IZRADA SLUŽBENOG VJESNIKA GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024PICTURA D.O.O.VUKOVAR83418057205

156,03

3299

OSTALE MANIFESTACIJE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTIGRAD VUKOVAR107
19.04.2024OG GRAFIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINUJASTREBARSKO50729726275

704,38

3299

TISKANJE KNJIGA I OTKUP TISKANOG MATERIJALAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

255,53

3239

OSTALE USLUGEGRAD VUKOVAR107
19.04.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

452,91

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024HRVATSKI GLASNIKVIŠNJEVAC80036950499

147,27

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAHOVAC D.O.O.VUKOVAR05506061295

364,10

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

200,00

3235

PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024EKO EDEN D.O.O. ZA USLUGEVUKOVAR68908730297

300,00

3239

OSTALE USLUGEGRAD VUKOVAR107
19.04.2024DOM UČENIKA VUKOVARVUKOVAR24162321200

1.535,10

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

35.000,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR107
19.04.2024DIRECTA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TRGOVINUPRIBISLAVEC05717353628

106,24

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

66,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR107
19.04.2024ART FILM MEDIA OBRT ZA PROIZVO DNJU FILMOVA I VIDEOFILMOVAVUKOVAR88829958751

1.000,00

3239

DAN GRADA I OSTALE MANIFESTACIJE - FILM I IZRADA FOTOGRAFIJAGRAD VUKOVAR107
19.04.2024OAR D.O.O.- OSJEČKA TELEVIZIJAOSIJEK26045420112

3.000,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR107
19.04.20243DMK, OBRT ZA 3D ISPIS I SKENIRANJE, VL. MARIJAN KOVAČVUKOVAR81185802601

30,00

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

191,28

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

404,10

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
19.04.2024GRAD VUKOVAR

117,21

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR107
18.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

63,30

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
18.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

65,95

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
18.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.330,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
18.04.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

2.000,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

500,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

1.600,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

33,10

3299

OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

130,09

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR106
18.04.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

900,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

139,95

3223

DIZEL GORIVO - VU 194 DA - OPEL CORSAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

133,43

3223

DIZEL GORIVO - VU 193 DA - OPEL CORSAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

640,97

3223

DIZEL GORIVO - VU 600 CZ - CHRYSLER 300 CGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

239,57

3223

DIZEL GORIVO - VU 337 DZ - OPEL COMBOGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

215,52

3223

DIZEL GORIVO - VU 156 DU - OPEL INSIGNIAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

662,12

3223

DIZEL GORIVO - VU 812 CT - ŠKODA YETIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

14,07

3223

MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO (TRŽNICA)GRAD VUKOVAR106
18.04.2024DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA"VUKOVAR02815767078

600,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR106
18.04.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

355,86

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

355,86

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

355,86

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

779,75

3231

USLUGE INTERNETAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

0,14

3433

ZATEZNE KAMATE - OSTALOGRAD VUKOVAR106
18.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.366,64

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR106
18.04.2024GRAD VUKOVAR

2.430,61

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR106
18.04.2024GRAD VUKOVAR

428,93

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR106
18.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

329,71

3439

NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - LOKALNI POREZIGRAD VUKOVAR106
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - DIMIĆ DARKOGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

105,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - SUČIĆ SANDRAGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

105,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PUL ŽAKLINAGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

122,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - ČULIG DRAŽENGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - GERŠIĆ STELAGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

164,60

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - MIHAJLOVIĆ MAJAGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

34,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BAJRAK BORISGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

6.517,67

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
16.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.917,95

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.OSIJEK78499807369

987,50

4263

IZRADA PROSTORNIH PLANOVAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024PROMET I PROSTOR D.O.O.ZAGREB70482234704

825,00

3238

ODRŽAVANJE GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA GISGRAD VUKOVAR104
16.04.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

14,52

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR104
16.04.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

1,66

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

280,00

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR104
16.04.2024CRNJAC ELEKTROINSTALACIJEVUKOVAR86778686779

3.305,00

3232

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR104
16.04.2024AXIOM D.O.O. ZA RAZVOJ I PRIMJENU INFORM. TEHNOLOGIJAČAKOVEC07795389714

427,50

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR104
16.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

0,07

3433

ZATEZNE KAMATE - OSTALOGRAD VUKOVAR104
16.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

35,03

3231

USLUGE TELEFONA - ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

102,86

3231

USLUGE INTERNETA - ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SRIJEM REGIONALNI POSL.CENTAR LOVASLOVAS25900666322

2.000,00

3294

LAG SRIJEMGRAD VUKOVAR104
16.04.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

57.500,00

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR104
16.04.2024EKO GRUDA D.O.O.OSIJEK78207790934

220,00

3237

SAVJETOVANJE I EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

123,63

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR104
16.04.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

49,60

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR104
15.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

20,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.547,73

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
15.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5.440,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
15.04.2024ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEKOSIJEK43413546068

41,48

3235

RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR103
15.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

21,90

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR103
15.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

357,95

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR103
15.04.2024TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJEOSIJEK99890141196

3.125,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024SKRIPTA D.O.O.OSIJEK73175348971

1.763,93

3235

OSTALE USLUGE - NAJAM ISPISNIH UREĐAJAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OFIR D.O.O. OSIJEKOSIJEK90020897203

225,00

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024MALI KRAJ D.O.O. VLASNIK GORDANA KAURINVUKOVAR81922300229

100,06

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR103
15.04.2024LIVE AUDIO OBRT ZA DAVANJE U ZAKUP AUDIONIJEMCI33222133754

500,00

3235

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE-NAJAMGRAD VUKOVAR103
15.04.2024LEXPERA D.O.OZAGREB79506290597

134,79

3221

LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)GRAD VUKOVAR103
15.04.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

6.095,23

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR103
15.04.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAGREB81793146560

23,41

3231

USLUGE INTERNETAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

348,40

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024EKO VUKOVARSKA ZADRUGA ZA USLUGEVUKOVAR42159537590

2.393,75

3234

UREĐENJE PARKOVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024DUROCOOL D.O.OVUKOVAR08297468577

46,13

3239

OSTALE NESPOMENUTE USLUGEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGEVINKOVCI98208870

398,16

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024D-ART OBRT ZA GRAFIČKE USLUGEVUKOVAR72715503815

770,00

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

344,38

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

211,25

3299

RASHODI PROTOKOLA ( OSTALI RASHODI )GRAD VUKOVAR103
15.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

207,74

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

170,94

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA,INTERNETAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

2.870,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

306,55

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

8.250,80

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

202,18

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

5.453,19

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

1.935,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

935,56

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

7.844,60

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

2.460,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

1.415,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

5.786,33

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

2.715,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

4.823,03

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

2.330,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

197,98

3954

PRIJENOSI ZA NABAVU NEFINANCIJESKE IMOVINE-OŠ ANTUNA BAUER AGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

332,52

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

5.302,93

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR103
15.04.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

2.775,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR103
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

77,23

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

25,74

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

77,23

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

185,36

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.000,00

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR103
15.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

19.524,75

9221

USLUGE STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED - ŽUCGRAD VUKOVAR103
12.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

11.037,84

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
12.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.201,02

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.DUBROVNIK00862047577

2,66

3234

OPSKRBA VODOM-DUBROVNIKGRAD VUKOVAR100
12.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

107,48

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

198,19

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

186,69

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

52,75

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

262,25

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

131,25

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆOSIJEK81086117574

1.659,04

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

190,81

3235

NAJAM POSLUŽITELJA ZA LC SPI APLIKACIJE-IMOVINAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

358,35

3238

ODRŽAVANJE RAČUNALNIH PROGRAMA-IMOVINAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

130,43

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

120,00

3231

PRIJEVOZ OPREMEGRAD VUKOVAR100
12.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

493,84

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

74,43

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

4.125,00

3232

ZIMSKA SLUŽBAGRAD VUKOVAR100
12.04.2024BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREBZAGREB91040737993

185,69

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA (POTROŠNIGRAD VUKOVAR100
12.04.2024CESTORAD D.D.VINKOVCI75943472386

17.538,26

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR100
12.04.2024CESTORAD D.D.VINKOVCI75943472386

25.591,29

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR100
11.04.2024VUKOVARSKE ISKRICE-UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIMVUKOVAR43102185018

700,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024UDRUGA ŽENA VUKOVARVUKOVAR96045309821

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024UDRUGA ZA REKREACIJU FIT INFIN ITY FITNESVUKOVAR82146943651

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024UDRUGA UDOMITELJA VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE "ZAGRLJAJ"VUKOVAR23571269457

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024UDRUGA PČELARA "VUKOVAR 91"VUKOVAR68073709308

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024UDRUGA OSOBA S INAVALIDITETOM VUKA VUKOVARVUKOVAR68764578824

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

20.000,00

3954

VUKOVAR FILM FESTIVALGRAD VUKOVAR99
11.04.2024TKO SE BOJI SUTRA JOŠ-VUKOVAR UDR.ZA POMOĆ I PODR-RODITELJ.VUKOVAR95320916171

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJEVUKOVAR37211670724

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024PODRUŽNICA BREZA VUKOVARVUKOVAR49652232691

1.000,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024PČELARSKA UDRUGA "CORNACUM" VUKOVARVUKOVAR94059191673

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAVVUKOVAR21548040773

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024LIONS CLUB VUKOVARVUKOVAR71182362431

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024KLUB PODVODNIH AKTVNOSTI "VUKOVAR"VUKOVAR59017450478

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024KINOLOŠKA UDRUGA "VUKOVAR"VUKOVAR80653414913

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024HUMANITARNA UDRUGA VUKOVARSKA NIT DOBROTEVUKOVAR65618351155

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVARVUKOVAR89493546468

1.500,00

3954

SOCIJALNA SAMOPOSLUGAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024HRVATSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA I INVALIDA GRADA VUKOVARAVUKOVAR62991731093

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024HRVATSKA UDRUGA ZA SELEKCIJU I UZGOJ SITNIH ŽIVOTINJAVUKOVAR47691585162

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GOLUBICA UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKT.OŠTEĆ-UZOSIO GOLUBICAVUKOVAR83735047367

1.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR99
11.04.2024EUROPSKI DOM VUKOVARVUKOVAR44596613432

800,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VSŽVUKOVAR59507876170

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA"VUKOVAR02815767078

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024PLANUM GRAĐENJE D.O.O.VUKOVAR45939063863

47.043,19

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

487,50

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

162,51

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

487,50

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

390,00

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

390,00

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

390,00

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.560,00

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.560,00

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.560,00

3299

NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR99
11.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.058,12

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR99
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

69,16

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
10.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

930,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

10,38

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2,30

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4,61

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

6,92

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.433,53

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024ZAKLADA FRA MLADEN HRKAĆZAGREB06800160320

7.000,00

3954

SMJEŠTAJ ZA OSOBE SA ZDRAVSTVENIM POTEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBIGRAD VUKOVAR98
10.04.2024ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARAVUKOVAR - BOROVO NASELJE30610225045

68.506,51

3954

DJELOVANJE ZSUGVGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

500,00

3954

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

300,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

500,00

3954

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

500,00

3954

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR98
10.04.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

200,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR98
10.04.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

500,00

3954

VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR98
10.04.2024OPTIMUS LAB D.O.O.ČAKOVEC71981294715

150,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR98
10.04.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

14,95

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

318,54

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR98
10.04.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

545,16

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

133,48

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

833,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - SLUŽBA TRAŽENJAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

2.083,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - REDOVNA DJELATNOSTGRAD VUKOVAR98
10.04.2024AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.ZAGREB18742666873

7.716,47

3236

OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D.VINKOVCI27870534650

40.800,00

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR98
10.04.2024VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D.VINKOVCI27870534650

239.148,22

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR98
09.04.2024VSPD "JAVOR"VUKOVAR94357250864

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024UKPD IVAN FRANKOVUKOVAR64501984320

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024UDRUGA ZLATNI KONACVUKOVAR72991776496

400,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACAVUKOVAR76580801566

400,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024UDRUGA MAĐARA GRADA VUKOVARAVUKOVAR76616883481

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

36,00

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR97
09.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

11,61

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024TERINA-UDRUGA ODGAJATELJA VSŽ TERINAVUKOVAR77007504827

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024SPORTSKI MOTO KLUB GOLUBICAVUKOVAR51072453442

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024RADIOAMATERSKI KLUB VUKOVARVUKOVAR90715923718

300,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024PLESNA GRUPA "VENERA"VUKOVAR12646593664

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024MOTONAUTIČKI KLUB SVETI BONOVUKOVAR49008090438

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAVVUKOVAR21548040773

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARAVUKOVAR51483307480

2.500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024KUD "SLOGA"VUKOVAR91473555571

4.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024KUD "OSIF KOSTELNIK"VUKOVAR59122208478

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024KUD "MATIJA GUBEC"SOTIN08142979266

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024KUD "KOLO"VUKOVAR08113914684

2.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024KONJOGOJSKA UDRUGA POTKOVAVUKOVAR62138215442

400,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

21.845,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024HKGD "DUNAV"VUKOVAR99872176000

4.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024FOTOKLUB VUKOVARVUKOVAR65319668932

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024DVD VUKOVAR - PUHAČKI ORKESTARVUKOVAR32780230663

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024DOMAGOJ JUKIĆ VL. OBRTA ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO BUBIVUKOVAR34338246514

930,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR97
09.04.2024DJEČJI ZBOR VUKOVARSKI GOLUBIĆ IVUKOVAR06106943619

2.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR97
09.04.2024AEROKLUB "BOROVO"-VUKOVARVUKOVAR61182630232

3.000,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

2.564,94

3954

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA U PRIVATNOM VLASNIŠTVUGRAD VUKOVAR97
09.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8.417,38

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR97
09.04.2024GRAD VUKOVAR

23.044,19

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR97
08.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

116,14

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
08.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5.800,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
08.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

26.910,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMAGRAD VUKOVAR0
08.04.2024JAVNI BILJEŽNIK SANDA PANDŽAZAGREB17759058023

6,65

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR96
08.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

1.181,57

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR96
08.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

164,31

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR96
08.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

29.495,59

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR96
08.04.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

3.393,55

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR96
08.04.2024KOM-ILOK D.O.O.ILOK31574808968

32.711,22

4214

IZGRADANJA BMX PARKAGRAD VUKOVAR96
05.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

600,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
05.04.2024ZELENA TERASA D.O.OVUKOVAR74603936952

7.668,47

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR93
05.04.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

836,82

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR93
05.04.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

1.177,42

3954

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA U PRIVATNOM VLASNIŠTVUGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

200,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

400,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

427,19

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

329,49

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

300,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

400,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR93
05.04.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

883,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR93
05.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

43.494,36

3234

PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR93
05.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

1.107,99

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR93
05.04.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

1.008,71

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR93
05.04.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

663,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKEGRAD VUKOVAR93
05.04.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

7.380,67

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR93
04.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.013,38

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
04.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

119,43

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-NETOGRAD VUKOVAR0
04.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

29,84

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-POREZGRAD VUKOVAR0
04.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

12,88

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO I STUPGRAD VUKOVAR0
04.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3,68

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO II STUPGRAD VUKOVAR0
04.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

12,42

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-ZDRAVSTVENOGRAD VUKOVAR0
04.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.060,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
04.04.2024VURA D.O.O.VUKOVAR35723009241

24.678,31

3954

RAZVOJNA AGENCIJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

523,46

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

293,89

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024VRŠKE D.O.O.VUKOVAR22778291379

751,45

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024VEČERNJI LISTZAGREB92276133102

616,25

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

5.972,58

3954

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA REDOVNA DJELARNOSTGRAD VUKOVAR92
04.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

29,80

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR92
04.04.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

296,00

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR92
04.04.2024ŠILD D.O.O.VUKOVAR18659295015

250,00

3241

TEHNIČKI PREGLED - TROŠKOVI POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

450,00

3237

USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

450,00

3237

USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024PROLOG D.O.O. PROJEKTNA LOGISTIKA I INFORMATIKAVINKOVCI40342967660

480,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR92
04.04.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

810,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

116,14

3239

OSTALE USLUGEGRAD VUKOVAR92
04.04.2024HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEL ZAMPZAGREB56668956985

91,52

3299

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJEGRAD VUKOVAR92
04.04.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

78,40

3233

OGLASI I NATJEČAJIGRAD VUKOVAR92
04.04.2024HRVATSKE VODE-VUKA ISPOSTAVA SLIVNO PODRUČJEOSIJEK28921383001

46,92

3299

OSTALI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR92
04.04.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

1.516,36

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR92
04.04.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

8,08

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR92
04.04.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

620,76

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024BOROVO POSLOVNI CENTAR D.O.O ZA GUMU I OBUĆUVUKOVAR62475338555

1.790,95

6532

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR92
04.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.696,57

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR92
03.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.507,13

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
03.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.276,19

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-NETOGRAD VUKOVAR0
03.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

569,01

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-POREZGRAD VUKOVAR0
03.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

259,89

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO I STUPGRAD VUKOVAR0
03.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

56,25

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO II STUPGRAD VUKOVAR0
03.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

237,06

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-ZDRAVSTVENOGRAD VUKOVAR0
03.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

557,73

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

7.886,88

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.565,78

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024KARAN PEKARSKI OBRT TRŽNI CENTARVUKOVAR27398411658

117,30

3293

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

830,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR67053442424

7.501,47

3954

VATROGASNA ZAJEDNICAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.481,28

3223

TROŠKOVI GRIJANJAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024SVIJEĆE VATOVAC,OBRT ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU,VL.FRANKA VATOVAC TOMIČIĆZAGREB49585301129

937,50

3299

RASHODI PROTOKOLA - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR JAVNA USTAN.ZA UPRAV.SP.OBJEKTVUKOVAR49647392251

57.500,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR91
03.04.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

1.911,24

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR91
03.04.2024HRVATSKA POŠTANSKA BANKAZAGREB87939104217

836,82

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

28.635,62

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

38.488,39

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

18.443,56

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

65.933,40

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

76.873,07

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

2.952,54

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR91
03.04.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

59.282,90

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR91
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

89.308,16

3111

OBVEZE ZA ZAPOSLENE - REDOVAN RADGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

537,43

3121

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCAGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

672,56

3122

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODAGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.968,96

3129

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆAGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.749,41

3141

POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆAGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

22.986,72

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

19.045,23

3162

OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURAGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.782,47

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

687,72

3212

NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENIGRAD VUKOVAR0
02.04.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

280,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
02.04.2024BISER DUNAVA OBRT ZA TURISTIČKE USLUGEVUKOVAR01315847307

150,00

3293

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE - REPREZGRAD VUKOVAR90
02.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

98,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR90
02.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

122,43

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR90
02.04.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

128,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR90
02.04.2024VOX NIHILI J.D.O.O.KAŠTEL LUKŠIĆ35033909865

150,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

393,00

3239

IZRADA SLUŽBENOG VJESNIKA GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

21,60

3237

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR90
02.04.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

9.171,17

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR90
02.04.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

27.843,29

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

25.160,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

822,90

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

203,24

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

203,24

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

178,96

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CIUDAD D.O.O.ZAGREB18969795259

166,66

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CIUDAD D.O.O.ZAGREB18969795259

166,66

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.ZAGREB73294314024

118,53

3239

USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR90
02.04.2024CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.ZAGREB73294314024

237,94

3239

USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR90
28.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

51.912,50

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
28.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

300,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
28.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.678,79

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR86
28.03.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

910,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR86
28.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

6,99

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR86
28.03.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR86
28.03.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR86
28.03.2024GRAPID D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVUOSIJEK88465781695

1.990,00

4214

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR86
28.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVAR50041264710

4,38

3295

KOMUNALNI NAKNADA - OSLOBOĐENI - FIZIČKE OSOBEGRAD VUKOVAR86
28.03.2024ENERGY CONTROL D.O.O.JOSIPOVAC86087993692

44.755,60

4511

NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJAGRAD VUKOVAR86
28.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

- 534,56

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR86
27.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.077,60

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
27.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

443,94

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
27.03.2024GRAD VUKOVAR

46,96

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

5.209,61

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

6.860,14

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

6.527,64

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

4.399,64

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

5.813,43

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

986,86

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

5.277,44

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

163,41

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

172,77

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5.504,98

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

222,66

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

10.782,39

3922

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

11.760,80

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

69.987,06

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

17.295,91

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

4.566,80

3922

ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I STUBIŠTAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

11.188,90

3922

NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

4.240,00

3922

HITNE INTERVENCIJE - POTPORNI ZIDOVIGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

500,00

3922

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.671,25

3922

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

535,00

3922

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

3.235,12

3922

SANACIJA I NADZOR ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PETROVAČKAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

150,00

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

625,52

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

62,50

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.388,89

3922

JEDNOSMJENSKA NASTAVA-DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA ,NADZORGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

178,12

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

191,25

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

39,86

3922

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

450,00

3922

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

245,00

3922

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR85
27.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

398,17

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024CALIDA AQUA D.O.O.OSESVETE28599268076

19.710,00

4214

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GEODA CONSULTING D.O.O. ZA USLUGEZAGREB89766068653

24.090,00

4214

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024VUKOVARSKI LEPTIRIĆI UDRUGA RODIT.DJECE S POTEŠK.U RAZVOJUVUKOVAR04004139565

2.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR85
27.03.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

18,14

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

18.118,82

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVAR50041264710

546,37

3295

KOMUNALNI NAKNADA - OSLOBOĐENI - FIZIČKE OSOBEGRAD VUKOVAR85
27.03.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

31,71

3231

USLUGE TELEFONA - ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024RAIFFEISENBANK ZAGREBZAGREB53056966535

1.934,43

3954

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA U PRIVATNOM VLASNIŠTVUGRAD VUKOVAR85
27.03.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

2.246,45

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR85
27.03.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

1.009,49

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR85
27.03.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

2.555,16

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR85
27.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

1.181,56

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

433,74

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR85
27.03.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

406,18

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR85
27.03.2024GRAD VUKOVAR

55,78

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR85
26.03.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

43,05

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

35,31

3233

PROMIDŽBA - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BISER DUNAVA OBRT ZA TURISTIČKE USLUGEVUKOVAR01315847307

420,00

3293

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE - REPREZGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BAGATELA D.O.O.VINKOVCI52944353034

32,09

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BAGATELA D.O.O.VINKOVCI52944353034

56,74

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

656,25

3236

ZBRINJAVANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR84
26.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

140,83

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR84
26.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

217,50

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR84
26.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

217,50

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR84
26.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

33,19

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR84
26.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

397,98

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR84
26.03.2024UP CORE D.O.O.VARAŽDIN77099803802

350,00

3233

PROMIDŽBA - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

32,95

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR84
26.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

50,00

3237

PROJEKT ADICA - ODVJETNIČKE USLUGEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

7.200,00

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR84
26.03.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

8.188,33

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR84
26.03.2024INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILARZAGREB32840574937

1.000,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR84
26.03.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

10.520,95

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA STARIJE OSOBEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

240,50

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA OSOBE SA POSEBNIGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

206,26

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

53,22

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

106,03

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
26.03.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

100,54

3232

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREMEGRAD VUKOVAR84
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - DIMIĆ DARKOGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - VLAJČIĆ MARINAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - TOKIĆ SANJAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BLAŽEVIĆ MIHAELAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BAJIĆ NEBOJŠAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PUL ŽAKLINAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - GAŽO NIVESGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

45,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - CENTNER DOMAGOJGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - ANTOLOVIĆ IGORGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - KEDMENEC TIHOMIRGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - GALIĆ DANIJELAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - JANKOVIĆ STJEPANGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - ČULO KREŠIMIRGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

16.960,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
25.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

18.549,07

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024ZELENA TERASA D.O.OVUKOVAR74603936952

322,36

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEKOSIJEK43413546068

41,48

3235

RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR83
25.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

35,83

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

20,74

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024UGOSTITELJSKI OBRT NADAVUKOVAR64929972316

600,00

3293

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE - REPREZGRAD VUKOVAR83
25.03.2024ODVJETNIK VELIMIR SLOVAČEKOSIJEK25138065213

1.593,75

3237

ODVJETNIČKE USLUGEGRAD VUKOVAR83
25.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

184,38

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR83
25.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

224,92

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR83
25.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

103,38

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR83
25.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

236,73

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR83
25.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR83
25.03.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

48,18

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

230,00

4214

SUNCE NA VUKOVAROM - IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

92,00

4214

SUNCE NA VUKOVAROM - IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

368,00

4214

SUNCE NA VUKOVAROM - IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

560,00

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

600,00

4212

REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

372,94

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR83
25.03.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

817,56

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR83
25.03.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.280,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.997,50

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR83
25.03.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.282,50

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR83
25.03.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.773,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR83
25.03.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.600,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR83
22.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

87.482,79

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
22.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.780,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
22.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.848,75

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
22.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

161,85

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

218,13

3299

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJEGRAD VUKOVAR80
22.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

33,92

3234

IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

113,53

3234

IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024JAVNI BILJEŽNIK VOJISLAV OREVUKOVAR02584381080

27,51

3299

TROŠKOVI PO RJEŠENJU O NASLJEĐIVANJUGRAD VUKOVAR80
22.03.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

10,56

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR80
22.03.2024GRAPID D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVUOSIJEK88465781695

2.140,00

4263

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR80
22.03.2024GEO GYRUS D.O.O.OSIJEK78652189501

6.221,38

3237

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR80
22.03.2024CRNJAC ELEKTROINSTALACIJEVUKOVAR86778686779

6.685,00

3232

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR80
22.03.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

575,80

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR80
22.03.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

340,75

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR80
22.03.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

254,50

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR80
22.03.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

779,75

3231

USLUGE INTERNETAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

540,18

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024IPZ UNIPROJEKT TERRA D.O.O.ZAGREB55474899192

12.940,48

3239

SANACIJA I NADZOR ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PETROVAČKAGRAD VUKOVAR80
22.03.2024ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJUOSIJEK66736059461

2.000,00

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR80
22.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

1.000,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR80
21.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

785,34

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
21.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

8.330,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
21.03.2024ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.OSIJEK78499807369

987,50

4263

IZRADA PROSTORNIH PLANOVAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE D.D.OSIJEK78499807369

6.912,50

4263

IZRADA PROSTORNIH PLANOVAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024VUPIK PLUS D.O.O.VUKOVAR81523019624

885,55

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

2.415,00

3239

USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

232,01

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024ŠIŠARKA D.O.O.ŽUPANJA51906061831

687,96

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR79
21.03.2024STARI GRAD D.O.O.VUKOVAR50104747329

600,00

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024RAO D.O.O.ZAGREB94111301877

662,50

3235

RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR79
21.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

119,45

3235

PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

72,00

3234

PUČKA KUHINJA - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI - TRŽNI CENTARGRAD VUKOVAR79
21.03.2024HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEL ZAMPZAGREB56668956985

72,34

3295

ZAMPGRAD VUKOVAR79
21.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

646,79

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

280,97

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR79
21.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

708,40

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR79
21.03.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

0,92

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

25,92

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAVVUKOVAR69873845977

1.327,23

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

1.812,42

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

199,03

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

2.018,92

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

56,11

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

5.381,94

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

1.370,06

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

2.255,81

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

2.177,39

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

1.776,49

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

1.679,17

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

2.563,07

3954

PRIJENOSI ZA NABAVU NEFINANCIJESKE IMOVINE-OŠ ANTUNA BAUER AGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

663,91

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR79
21.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

300,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR79
20.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.979,56

3439

NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - POREZ NA DOHODAKGRAD VUKOVAR78
19.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

935,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
19.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.151,00

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
19.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

78,12

3237

UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

26,04

3237

UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

78,12

3237

UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

187,50

3237

UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

750,00

3237

UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024VRŠKE D.O.O.VUKOVAR22778291379

528,90

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR77
19.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

6,54

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

3,78

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

23,11

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKAVUKOVAR39908510192

798,00

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024PROMET I PROSTOR D.O.O.ZAGREB70482234704

825,00

3238

ODRŽAVANJE GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA GISGRAD VUKOVAR77
19.03.2024OGRANAK MATICE HRVATSKEVUKOVAR89615635169

500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024STJEPANOVIĆ, VL. J.STJEPANOVIĆVUKOVAR76696472650

683,52

3293

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE - REPREZGRAD VUKOVAR77
19.03.2024MARTINI UGOSTITELJSKO TURISTIČ KI OBRTVUKOVAR58636065303

990,32

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR77
19.03.2024KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ŽELJKO SABOVUKOVAR03218069026

399,00

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024IVAN PENAVA - NEZAVISNA LISTAVUKOVAR88679416522

1.995,00

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HRVATSKA NARODNA STRANKAVUKOVAR82435880635

399,00

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA-GRAD.ORGANIZA.VUKOVARZAGREB67244775517

1.635,90

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,00

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

70,39

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

31,59

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA-BLAGE ZADRE 3GRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

544,88

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

85,44

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

148,80

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

26,46

3223

PUČKA KUHINJA - ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

19,74

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

32,24

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

59,48

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

15,90

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

29,24

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

17,61

3223

SPORTSKE GRAĐEVINE - ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

12,52

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA (SUSTAV JAVNIH BICIKALA, INFO PULTOVI)GRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

29,24

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

10,47

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA (SUSTAV JAVNIH BICIKALA, INFO PULTOVI)GRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,42

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,41

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,28

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

51,60

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

18,75

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

51,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

34,34

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

17,44

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

38,36

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

77,92

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

88,87

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,56

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

8,13

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

24,11

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

21,73

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

55,60

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

37,17

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HDZ GRADA VUKOVARAVUKOVAR04150008463

2.034,90

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024GRAHOVAC D.O.O.VUKOVAR05506061295

437,76

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR77
19.03.2024GEO SRIM D.O.O.VUKOVAR13347632767

400,00

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR77
19.03.2024DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA - PODRUČNI URED ZA KATASTARVUKOVAR84891127540

30,53

3237

KOPIJE PLANA,POSJEDOVNI LISTOVIGRAD VUKOVAR77
19.03.2024DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA - DSSZAGREB54194585459

399,00

3954

TEKUĆE DONACIJE -POLITIČKE STRANKEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

712,48

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR77
19.03.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

2.502,07

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR77
19.03.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

305,00

4227

NABAVA URBANE OPREME I OPREME ZA JAVNE POVRŠINEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

231,25

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

326,25

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR77
19.03.2024HRVATSKA POŠTANSKA BANKAZAGREB87939104217

1.874,54

3954

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA U PRIVATNOM VLASNIŠTVUGRAD VUKOVAR77
19.03.2024BOROVO POSLOVNI CENTAR D.O.O ZA GUMU I OBUĆUVUKOVAR62475338555

1.790,95

6532

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR77
18.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

80,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
18.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.678,91

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
18.03.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

880,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

880,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

6,54

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,16

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

512,06

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

48,11

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

185,55

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.509,51

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR76
18.03.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

19,49

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR76
18.03.2024SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR JAVNA USTAN.ZA UPRAV.SP.OBJEKTVUKOVAR49647392251

8.500,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

500,00

3237

INTELEKTUALNE USLUGE-SAVJETI,KOMISIJE,ODVJETNICI, KONZULTANTGRAD VUKOVAR76
18.03.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

500,00

3237

INTELEKTUALNE USLUGE-SAVJETI,KOMISIJE,ODVJETNICI, KONZULTANTGRAD VUKOVAR76
18.03.2024PEVEX D.D.ZAGREB73660371074

1.015,00

4227

OPREMAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

1,66

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR76
18.03.2024DIRECTA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TRGOVINUPRIBISLAVEC05717353628

623,75

4221

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024BRANITELJICE DOMOVINSKOG RATA RHVUKOVAR88532144098

1.650,00

3954

OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH OBLJETNICA I OČUVANJA USPOMENA NA DOMGRAD VUKOVAR76
18.03.2024BOROVO D.D.VUKOVAR73002202488

279,80

3227

ODORE ZA KOMUNALNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR76
18.03.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

164,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR76
18.03.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

387,50

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

9.368,94

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR76
18.03.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

4.710,05

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR76
18.03.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

57.500,00

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR76
15.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.173,90

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
15.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.069,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
15.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

174.330,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
15.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

344,81

3439

NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - LOKALNI POREZIGRAD VUKOVAR73
15.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

17.441,46

9221

USLUGE STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED - ŽUCGRAD VUKOVAR73
15.03.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

27,05

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR73
15.03.2024ZLATNIK 2020 D.O.O.VINKOVCI71559085353

148,93

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR73
15.03.2024ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI10043661026

95,00

3299

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJEGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKI VODOTORANJ-SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA D.O.O.VUKOVAR20336960627

50,00

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

293,89

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

523,46

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

293,89

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

523,46

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

293,89

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

523,46

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

293,89

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.VUKOVAR37862172935

523,46

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

49,78

3232

SERVISIRANJE,ODRŽAVANJE I PERIODIČNI PREGLED SUSTAVA VATRODOGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

82,96

3239

USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJAVINKOVCI16169088482

1.333,34

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE TAT JANA OSTOJIĆ DANILOVIĆVUKOVAR86487670872

2.300,00

4263

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR73
15.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

717,50

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR73
15.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

130,23

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR73
15.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

42,18

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR73
15.03.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

49,60

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

123,63

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJEOSIJEK99890141196

3.125,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024SKRIPTA D.O.O.OSIJEK73175348971

1.998,15

3235

OSTALE USLUGE - NAJAM ISPISNIH UREĐAJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024REVIZOR CESTOVNE SIGURNOSTI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REVIZIJU, PROJEKTIRANJE I NADZOR U CESTOVNOM PROMETUVUKOVAR07596653743

250,00

4214

PJEŠAČKI SEMAFORI - IZGRADNJA I NADZORGRAD VUKOVAR73
15.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

680,40

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR73
15.03.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

131,25

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

262,25

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024OFIR D.O.O. OSIJEKOSIJEK90020897203

121,61

3238

ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA POMOĆ TURISTIMAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024OFIR D.O.O. OSIJEKOSIJEK90020897203

225,00

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024NAJPAR D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVVUKOVAR56873029872

20,01

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024MEGA ELEKTRONIKA D.O.O.VUKOVAR02857835196

2.084,28

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR73
15.03.2024MEDICINA RADA I SPORTAVUKOVAR62819186170

21,88

3236

OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

30,91

3234

IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

113,53

3234

IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAGREB81793146560

23,41

3231

USLUGE INTERNETAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

174,20

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024HRVATSKI GLASNIKVIŠNJEVAC80036950499

147,27

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

4.000,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024DOMAGOJ JUKIĆ VL. OBRTA ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO BUBIVUKOVAR34338246514

45,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR73
15.03.2024DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGEVINKOVCI98208870

398,16

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

170,94

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA,INTERNETAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

211,68

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSAGRAD VUKOVAR73
15.03.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

102,86

3231

USLUGE INTERNETA - ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADAGRAD VUKOVAR73
14.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

422,08

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
14.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.683,97

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGAVUKOVAR08265539882

415,30

3299

RASHODI PROTOKOLA - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR72
14.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR72
14.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

118,58

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR72
14.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

302,51

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR72
14.03.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

29,70

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR72
14.03.2024PETROL D.O.O.ZAGREB75550985023

1.437,03

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR72
14.03.2024PETRIČEVIĆ PAVAOSTARI MIKANOVCI55515253210

450,00

3221

LITERATURAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

1.200,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR72
14.03.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

3.100,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024GRADATIN D.O.O.SESVETE79147056526

29.160,00

3862

NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR72
14.03.2024GRADATIN D.O.O.SESVETE79147056526

27.000,00

3862

NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR72
14.03.2024GRADATIN D.O.O.SESVETE79147056526

27.000,00

3862

NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR72
14.03.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

19,91

3299

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

350,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

2.600,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

393,80

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

3.634,58

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

2.005,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

8.838,11

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

2.380,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

1.485,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

263,90

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

4.209,43

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

2.755,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

1.401,94

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

2.380,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

3.616,48

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR72
14.03.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

2.705,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR72
14.03.2024POTOMAC GRUPA D.O.O.ZAGREB57683978003

3.234,00

3299

RASHODI PROTOKOLA - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR72
14.03.2024DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGEVINKOVCI98208870

398,16

3233

OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR72
13.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15.200,00

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
13.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

162,50

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
13.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

30.290,06

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
13.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.065,14

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARAVUKOVAR - BOROVO NASELJE30610225045

85.363,72

3954

DJELOVANJE ZSUGVGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VURA D.O.O.VUKOVAR35723009241

25.054,45

3954

RAZVOJNA AGENCIJAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

9,73

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

60,38

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

16,06

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

24,49

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

96,26

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

PUČKA KUHINJA - OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

13,95

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,62

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

11,84

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,62

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

28,71

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

41,38

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

5,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.DUBROVNIK00862047577

2,66

3234

OPSKRBA VODOM-DUBROVNIKGRAD VUKOVAR71
13.03.2024MALI KRAJ D.O.O. VLASNIK GORDANA KAURINVUKOVAR81922300229

84,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR71
13.03.2024LEXPERA D.O.OZAGREB79506290597

134,79

3221

LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)GRAD VUKOVAR71
13.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

204,70

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

8,89

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

6.475,42

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

70,79

3223

DIZEL GORIVO - VU 600 CZ - CHRYSLER 300 CGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

83,03

3223

DIZEL GORIVO - VU 194 DA - OPEL CORSAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

100,66

3223

DIZEL GORIVO - VU 193 DA - OPEL CORSAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

34,22

3223

DIZEL GORIVO - VU 192 DA - OPEL CORSAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

207,36

3223

DIZEL GORIVO - VU 600 CZ - CHRYSLER 300 CGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

240,65

3223

DIZEL GORIVO - VU 812 CT - ŠKODA YETIGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

239,67

3223

DIZEL GORIVO - VU 337 DZ - OPEL COMBOGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

28,79

3223

DIZEL GORIVO - VU 156 DU - OPEL INSIGNIAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

349,76

3223

DIZEL GORIVO - VU 156 DU - OPEL INSIGNIAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

59,80

3223

DIZEL GORIVO - VU 812 CT - ŠKODA YETIGRAD VUKOVAR71
13.03.2024HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVARVUKOVAR89493546468

1.500,00

3954

SOCIJALNA SAMOPOSLUGAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAZAGREB68419124305

106,20

3295

RTV PRISTOJBAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024GOLUBICA UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKT.OŠTEĆ-UZOSIO GOLUBICAVUKOVAR83735047367

1.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR71
13.03.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

458,56

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024EKOLOŠKI CENTAR D.O.O.VUKOVAR20682358696

250,00

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024DUROCOOL D.O.OVUKOVAR08297468577

46,13

3239

OSTALE NESPOMENUTE USLUGEGRAD VUKOVAR71
13.03.2024DRŽAVNI PRORAČUN RHZAGREB66912450056

39,81

3295

SUDSKE PRISTOJBEGRAD VUKOVAR71
13.03.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

1.952,24

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR71
13.03.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

121,32

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR71
13.03.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

3.900,00

3954

SUFINANCIRANJE POBOLJŠANJA UVJETA ŽIVLJENJA U VIŠESTAMBENIMGRAD VUKOVAR71
13.03.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

9.000,00

3954

SUFINANCIRANJE POBOLJŠANJA UVJETA ŽIVLJENJA U VIŠESTAMBENIMGRAD VUKOVAR71
13.03.2024PLANUM GRAĐENJE D.O.O.VUKOVAR45939063863

9.654,90

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR71
13.03.2024EKO GRUDA D.O.O.OSIJEK78207790934

440,00

3237

SAVJETOVANJE I EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKAGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D.VINKOVCI27870534650

78.900,00

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR71
13.03.2024VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D.VINKOVCI27870534650

139.528,83

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR71
12.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - SUŠAC FILIPGRAD VUKOVAR0
12.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - ČULIG DRAŽENGRAD VUKOVAR0
12.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

820,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.362,50

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
12.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

15.126,35

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.824,00

3953

PRIHOD OD PRODAJE - OSTALI STAMBENI OBJEKTIGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.878,73

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

52,08

3237

DAN GRADA I OSTALE MANIFESTACIJE - UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

69,44

3237

DAN GRADA I OSTALE MANIFESTACIJE - UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

125,00

3237

DAN GRADA I OSTALE MANIFESTACIJE - UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

500,00

3237

DAN GRADA I OSTALE MANIFESTACIJE - UGOVOR O DJELUGRAD VUKOVAR70
12.03.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

21.845,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VUKOVARSKE ISKRICE-UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIMVUKOVAR43102185018

800,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VSPD "JAVOR"VUKOVAR94357250864

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

300,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

500,00

3954

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

500,00

3954

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR70
12.03.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

500,00

3954

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UKPD IVAN FRANKOVUKOVAR64501984320

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA ZLATNI KONACVUKOVAR72991776496

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA ŽENA VUKOVARVUKOVAR96045309821

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA ZA REKREACIJU FIT INFIN ITY FITNESVUKOVAR82146943651

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMAVUKOVAR79097411036

450,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA UDOMITELJA VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE "ZAGRLJAJ"VUKOVAR23571269457

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA PČELARA "VUKOVAR 91"VUKOVAR68073709308

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA OSOBA S INAVALIDITETOM VUKA VUKOVARVUKOVAR68764578824

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACAVUKOVAR76580801566

400,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA MAĐARA GRADA VUKOVARAVUKOVAR76616883481

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA VUKOVARAVUKOVAR67576168937

450,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

5.972,58

3954

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA REDOVNA DJELARNOSTGRAD VUKOVAR70
12.03.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

7.500,00

3954

SVI ZAJEDNO HRVATSKO NAJGRAD VUKOVAR70
12.03.2024TKO SE BOJI SUTRA JOŠ-VUKOVAR UDR.ZA POMOĆ I PODR-RODITELJ.VUKOVAR95320916171

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024TERINA-UDRUGA ODGAJATELJA VSŽ TERINAVUKOVAR77007504827

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024SPORTSKI MOTO KLUB GOLUBICAVUKOVAR51072453442

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024RADIOAMATERSKI KLUB VUKOVARVUKOVAR90715923718

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJEVUKOVAR37211670724

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

500,00

3954

VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

200,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PODRUŽNICA BREZA VUKOVARVUKOVAR49652232691

1.000,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PLESNA GRUPA "VENERA"VUKOVAR12646593664

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PČELARSKA UDRUGA "CORNACUM" VUKOVARVUKOVAR94059191673

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024OPTIMUS LAB D.O.O.ČAKOVEC71981294715

150,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024MOTONAUTIČKI KLUB SVETI BONOVUKOVAR49008090438

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAVVUKOVAR21548040773

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAVVUKOVAR21548040773

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARAVUKOVAR51483307480

2.500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024LIONS CLUB VUKOVARVUKOVAR71182362431

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024LIONS CLUB VUKOVARVUKOVAR71182362431

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KUD "SLOGA"VUKOVAR91473555571

2.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KUD "OSIF KOSTELNIK"VUKOVAR59122208478

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KUD "MATIJA GUBEC"SOTIN08142979266

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KUD "KOLO"VUKOVAR08113914684

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KONJOGOJSKA UDRUGA POTKOVAVUKOVAR62138215442

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KLUB PODVODNIH AKTVNOSTI "VUKOVAR"VUKOVAR59017450478

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024KINOLOŠKA UDRUGA "VUKOVAR"VUKOVAR80653414913

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024HUMANITARNA UDRUGA VUKOVARSKA NIT DOBROTEVUKOVAR65618351155

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024HRVATSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA I INVALIDA GRADA VUKOVARAVUKOVAR62991731093

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024HRVATSKA UDRUGA ZA SELEKCIJU I UZGOJ SITNIH ŽIVOTINJAVUKOVAR47691585162

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024HKGD "DUNAV"VUKOVAR99872176000

4.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

833,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - SLUŽBA TRAŽENJAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

2.083,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - REDOVNA DJELATNOSTGRAD VUKOVAR70
12.03.2024FOTOKLUB VUKOVARVUKOVAR65319668932

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024EUROPSKI DOM VUKOVARVUKOVAR44596613432

800,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024EKO VUKOVARSKA ZADRUGA ZA USLUGEVUKOVAR42159537590

1.237,50

3234

UREĐENJE PARKOVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024DVD VUKOVAR - PUHAČKI ORKESTARVUKOVAR32780230663

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VSŽVUKOVAR59507876170

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA"VUKOVAR02815767078

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024DJEČJI ZBOR VUKOVARSKI GOLUBIĆ IVUKOVAR06106943619

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR70
12.03.2024AEROKLUB "BOROVO"-VUKOVARVUKOVAR61182630232

3.000,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024TAO - TRG. UGOSTITELJSKI OBRTVUKOVAR97528805073

138,62

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024TAO - TRG. UGOSTITELJSKI OBRTVUKOVAR97528805073

159,26

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR70
12.03.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

1.000,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

680,40

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

2.650,04

3954

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA U PRIVATNOM VLASNIŠTVUGRAD VUKOVAR70
12.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

1.000,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR70
12.03.2024HRVATSKA POŠTANSKA BANKAZAGREB87939104217

994,26

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR70
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.766,57

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

70,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PENAVA IVANGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - VLAJČIĆ MARINAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - SUČIĆ SANDRAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BAJIĆ NEBOJŠAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PUL ŽAKLINAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - NIKŠIĆ LIDIJAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - JANKOVIĆ STJEPANGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

102,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

725,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

9.226,49

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

10,38

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2,30

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4,61

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

6,92

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.301,87

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

45,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5,98

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

45,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024ŽUJIĆ, OBRT ZA USLUGE, VL. NEMANJA, ŽUJIĆ, BOROVO, TRG PALIH BORACA 12BOROVO51338476133

2.610,00

3235

VUKOVAR ART HARBOUR - ZAKUP I NAJAM OPREMEGRAD VUKOVAR69
11.03.2024VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJAVINKOVCI16169088482

1.333,34

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR67053442424

7.501,47

3954

VATROGASNA ZAJEDNICAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024OAR D.O.O.- OSJEČKA TELEVIZIJAOSIJEK26045420112

3.000,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

1.911,24

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR69
11.03.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

545,16

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

133,48

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

194,37

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

1.445,45

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

872,98

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

4.292,52

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

708,16

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

34.811,31

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

2.426,38

3223

SPORTSKE GRAĐEVINE - ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

13,18

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRAHOVAC D.O.O.VUKOVAR05506061295

60,48

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR69
11.03.2024GRADATIN D.O.O.SESVETE79147056526

29.340,00

3862

NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR69
11.03.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

9,34

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR69
08.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

426,60

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
07.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

620,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
07.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.089,88

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
07.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

27.070,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMAGRAD VUKOVAR0
07.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

556,75

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR65
07.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

16.589,92

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR65
07.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.444,26

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR65
07.03.2024URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE- MARIJA KOLARVUKOVAR72270803915

1.800,00

4263

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR65
07.03.2024PETROL D.O.O.ZAGREB75550985023

1.397,61

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR65
07.03.2024ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆOSIJEK81086117574

1.659,04

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJAGRAD VUKOVAR65
07.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

116,14

3235

NAJAM OPREMEGRAD VUKOVAR65
07.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

42.202,29

3234

PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR65
07.03.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

1.454,23

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR65
07.03.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

5.986,39

3239

USLUGE ZA HRVATSKE VODEGRAD VUKOVAR65
07.03.2024CRNJAC ELEKTROINSTALACIJEVUKOVAR86778686779

16.400,00

3232

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR65
07.03.2024AXIOM D.O.O. ZA RAZVOJ I PRIMJENU INFORM. TEHNOLOGIJAČAKOVEC07795389714

427,50

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR65
07.03.2024VEČERNJI LISTZAGREB92276133102

225,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR65
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

267,11

3122

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODAGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

765,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.276,19

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-NETOGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

569,01

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-POREZGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

259,89

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO I STUPGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

56,25

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO II STUPGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

237,06

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-ZDRAVSTVENOGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.330,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
06.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.196,07

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024ŠIŠARKA D.O.O.ŽUPANJA51906061831

687,96

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR64
06.03.2024RAO D.O.O.ZAGREB94111301877

662,50

3235

RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR64
06.03.2024ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆOSIJEK81086117574

12.000,00

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PLAĆANJE PO PRESUDAMA - ZOISGRAD VUKOVAR64
06.03.2024ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆOSIJEK81086117574

2.500,00

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PLAĆANJE PO PRESUDAMA - ZOISGRAD VUKOVAR64
06.03.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

190,81

3235

NAJAM POSLUŽITELJA ZA LC SPI APLIKACIJE-IMOVINAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

358,35

3238

ODRŽAVANJE RAČUNALNIH PROGRAMA-IMOVINAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

423,38

3239

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

200,00

3235

PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

1.008,71

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

28.182,72

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR64
06.03.2024HRVATSKA POŠTANSKA BANKAZAGREB87939104217

454,31

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR64
05.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

338,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.104,70

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
05.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.330,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
05.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

11.142,64

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

250,00

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

83,33

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

250,00

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

600,00

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.400,00

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.541,44

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

875,99

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

26.094,27

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024PROLOG D.O.O. PROJEKTNA LOGISTIKA I INFORMATIKAVINKOVCI40342967660

480,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024HRVATSKA POŠTANSKA BANKAZAGREB87939104217

254,05

3299

OSTALI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR63
05.03.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

201,26

3431

FINA-TROŠKOVI ISPLATE NAKNADAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAVVUKOVAR69873845977

1.327,23

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024DAM TRGOVAČKO-UGOST. OBRT VLASNIK DEJAN FRANCUZEVIĆVUKOVAR20354297655

75,78

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024CIUDAD D.O.O.ZAGREB18969795259

166,66

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024CIUDAD D.O.O.ZAGREB18969795259

166,66

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

453,13

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

344,38

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

121,88

3239

OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE-GRAFIČKEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

164,26

3239

ZNATI JE FORA - GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREBZAGREB91040737993

140,84

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA (POTROŠNIGRAD VUKOVAR63
05.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

437,50

3236

ZBRINJAVANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

209,44

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

170,83

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR JAVNA USTAN.ZA UPRAV.SP.OBJEKTVUKOVAR49647392251

55.000,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

318,54

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR63
05.03.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

8.585,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR63
05.03.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

18.443,56

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR63
05.03.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

38.374,99

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR63
05.03.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

2.952,54

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR63
05.03.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

59.282,90

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR63
05.03.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

76.388,66

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR63
05.03.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

1.000,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

680,40

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

695,04

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR63
05.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

1.845,55

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR63
05.03.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

138,12

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR63
04.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

709,35

3111

OBVEZE ZA ZAPOSLENE - REDOVAN RADGRAD VUKOVAR0
04.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

78,81

3141

POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆAGRAD VUKOVAR0
04.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

197,04

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD VUKOVAR0
04.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

162,56

3162

OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURAGRAD VUKOVAR0
04.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

53,09

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

86.625,97

3111

OBVEZE ZA ZAPOSLENE - REDOVAN RADGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

502,37

3121

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCAGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.248,80

3122

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODAGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.036,51

3129

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆAGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

22.107,33

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

18.399,83

3162

OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURAGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.267,57

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

640,20

3212

NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENIGRAD VUKOVAR0
01.03.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.650,22

3141

POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆAGRAD VUKOVAR0
29.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

875,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
29.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

67.897,94

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
29.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.010,40

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
29.02.2024EKOLOŠKI CENTAR D.O.O.VUKOVAR20682358696

5.555,55

4511

JEDNOSMJENSKA NASTAVA-DOKUMENTACIJA, IZGRADNJA ,NADZORGRAD VUKOVAR58
29.02.2024ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJUOSIJEK66736059461

1.000,00

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR58
29.02.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

82,96

3239

USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

2.625,00

3239

USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024VRŠKE D.O.O.VUKOVAR22778291379

50,00

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

159,55

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

33,19

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE- MARIJA KOLARVUKOVAR72270803915

7.000,00

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - GRADSKI MUZEJGRAD VUKOVAR58
29.02.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.440,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

2.295,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR58
29.02.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.417,50

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.935,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR58
29.02.2024SLAVONIJA BUS D.O.O.VELIKA KOPANICA84931084664

1.800,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024PROMET I PROSTOR D.O.O.ZAGREB70482234704

825,00

3238

ODRŽAVANJE GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA GISGRAD VUKOVAR58
29.02.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

66.030,49

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PLAĆANJE PO PRESUDAMA - ZOISGRAD VUKOVAR58
29.02.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

5.827,78

3237

PROJEKT ADICA - ODVJETNIČKE USLUGEGRAD VUKOVAR58
29.02.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

940,00

3233

OGLASI I NATJEČAJIGRAD VUKOVAR58
29.02.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

119,45

3235

PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

72,00

3234

PUČKA KUHINJA - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI - TRŽNI CENTARGRAD VUKOVAR58
29.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

263,79

3223

PLIN-BLAGE ZADRE 3GRAD VUKOVAR58
29.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR58
29.02.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

372,94

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR58
29.02.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

817,56

4214

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR58
29.02.2024DIRECTA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TRGOVINUPRIBISLAVEC05717353628

412,50

3238

OSTALE RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR58
29.02.2024DIRECTA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TRGOVINUPRIBISLAVEC05717353628

159,38

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

743,31

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

12.038,35

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

400,00

3954

PRIJENOSI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE-OŠ NIKOLE ANDRI ĆAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

985,66

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

7.572,41

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

107,29

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

11.243,39

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

3.959,27

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

1.294,84

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

263,90

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

7.464,30

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

406,18

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

6.026,20

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

332,52

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR58
29.02.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

7.938,07

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR58
29.02.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

80.000,00

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR58
28.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

106,18

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
28.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

94,43

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
28.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.060,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
28.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.775,13

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR57
28.02.2024VSPD "JAVOR"VUKOVAR94357250864

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024UKPD IVAN FRANKOVUKOVAR64501984320

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024UDRUGA ZLATNI KONACVUKOVAR72991776496

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACAVUKOVAR76580801566

400,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024UDRUGA MAĐARA GRADA VUKOVARAVUKOVAR76616883481

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024TERINA-UDRUGA ODGAJATELJA VSŽ TERINAVUKOVAR77007504827

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024SPORTSKI MOTO KLUB GOLUBICAVUKOVAR51072453442

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024PLESNA GRUPA "VENERA"VUKOVAR12646593664

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARAVUKOVAR51483307480

2.500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024KUD "SLOGA"VUKOVAR91473555571

2.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024KUD "OSIF KOSTELNIK"VUKOVAR59122208478

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024KUD "MATIJA GUBEC"SOTIN08142979266

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024KUD "KOLO"VUKOVAR08113914684

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024KONJOGOJSKA UDRUGA POTKOVAVUKOVAR62138215442

300,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024HKGD "DUNAV"VUKOVAR99872176000

4.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024DVD VUKOVAR - PUHAČKI ORKESTARVUKOVAR32780230663

500,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
28.02.2024DJEČJI ZBOR VUKOVARSKI GOLUBIĆ IVUKOVAR06106943619

1.000,00

3954

UDRUGE - PROGRAMI KULTUREGRAD VUKOVAR57
27.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

122,10

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
27.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PREPUNIĆ MARTINAGRAD VUKOVAR0
27.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
27.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.390,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
27.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.859,13

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR56
27.02.2024STOP-VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR94593252186

2.373,00

3293

REPREZENTACIJA - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR56
27.02.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

6.426,06

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR56
27.02.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

20,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKEGRAD VUKOVAR56
27.02.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

22.667,20

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR56
27.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

663,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKEGRAD VUKOVAR56
27.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

9.471,05

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR56
27.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVAR50041264710

315,44

3295

KOMUNALNI NAKNADA - OSLOBOĐENI - FIZIČKE OSOBEGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

3.005,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

1.900,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

2.500,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

1.380,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

2.695,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

2.305,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR56
27.02.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

2.810,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR56
26.02.2024ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEKOSIJEK43413546068

41,48

3235

RAČUNALNI PROGRAM (LICENCA) - PROMETNO REDARSTVOGRAD VUKOVAR55
26.02.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

3.420,75

4223

VIDEONADZOR NA JAVNIM POVRŠINAMAGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

357,55

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

143,40

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

421,85

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

13,30

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

173,52

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

373,63

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

510,71

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR55
26.02.2024GEO SRIM D.O.O.VUKOVAR13347632767

980,00

3237

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR55
26.02.2024EKOLOŠKI CENTAR D.O.O.VUKOVAR20682358696

1.592,67

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAGRAD VUKOVAR55
26.02.2024AURORA, ZAJEDNIČKI OBRT ZA CVJEĆARSTVO I TRGOVINU, VL. NATAŠA STOJANOVIĆ I MARINA MILINOVIĆVUKOVAR23186158077

260,00

3239

OSTALE USLUGEGRAD VUKOVAR55
26.02.2024PETROL D.O.O.ZAGREB75550985023

8.665,71

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR55
26.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

113,45

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

2.413,73

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

7.357,59

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

54.607,21

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

187,50

3922

TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

4.100,00

3922

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

250,00

3922

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

488,06

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

30,33

3922

PROJEKT ADICA - PROJEKT,IZGRADNJA,NADZORGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.750,00

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - GRADSKI MUZEJGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.442,50

3922

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - GRADSKI MUZEJGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

137,50

3922

SANACIJA KRIŽEVA NA PODRUČJU GRADAGRAD VUKOVAR55
26.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

62,50

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR55
26.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.502,67

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR55
23.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.965,00

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
23.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.816,54

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.451,12

3439

NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - POREZ NA DOHODAKGRAD VUKOVAR52
23.02.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

4.963,75

4223

VIDEONADZOR NA JAVNIM POVRŠINAMAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024VACOM D.O.O.DARUVAR83341080203

26,90

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024VACOM D.O.O.DARUVAR83341080203

24,90

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR52
23.02.2024PICTURA D.O.O.VUKOVAR83418057205

110,50

3225

SITAN INVENTARGRAD VUKOVAR52
23.02.2024PICTURA D.O.O.VUKOVAR83418057205

4,11

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024OGRANAK MATICE HRVATSKEVUKOVAR89615635169

500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR52
23.02.2024NIJAZ J.D.O.O.VUKOVAR37472304448

57,53

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA (POTROŠNIGRAD VUKOVAR52
23.02.2024INTEGRA GROUP D.O.O.ZAGREB74242216047

76,31

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

174,20

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

174,20

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

2.794,19

3239

USLUGE ZA HRVATSKE VODEGRAD VUKOVAR52
23.02.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

14,31

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

53,08

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

154,30

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR52
23.02.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

280,00

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR52
23.02.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

10.314,15

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA STARIJE OSOBEGRAD VUKOVAR52
23.02.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

240,50

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA OSOBE SA POSEBNIGRAD VUKOVAR52
22.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.780,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
22.02.2024GRAD VUKOVAR

4.838,54

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR

8.210,09

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR

7.232,54

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR

4.909,03

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR

6.580,84

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR

1.052,03

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR

5.849,34

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR51
22.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.984,63

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024VUKOVARSKE ISKRICE-UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIMVUKOVAR43102185018

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA ŽENA VUKOVARVUKOVAR96045309821

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA ZA REKREACIJU FIT INFIN ITY FITNESVUKOVAR82146943651

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMAVUKOVAR79097411036

450,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA UDOMITELJA VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE "ZAGRLJAJ"VUKOVAR23571269457

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA PČELARA "VUKOVAR 91"VUKOVAR68073709308

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA OSOBA S INAVALIDITETOM VUKA VUKOVARVUKOVAR68764578824

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA VUKOVARAVUKOVAR67576168937

450,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024TKO SE BOJI SUTRA JOŠ-VUKOVAR UDR.ZA POMOĆ I PODR-RODITELJ.VUKOVAR95320916171

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024RADIOAMATERSKI KLUB VUKOVARVUKOVAR90715923718

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJEVUKOVAR37211670724

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024PODRUŽNICA BREZA VUKOVARVUKOVAR49652232691

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024PČELARSKA UDRUGA "CORNACUM" VUKOVARVUKOVAR94059191673

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024MOTONAUTIČKI KLUB SVETI BONOVUKOVAR49008090438

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAVVUKOVAR21548040773

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAVVUKOVAR21548040773

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024LIONS CLUB VUKOVARVUKOVAR71182362431

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024LIONS CLUB VUKOVARVUKOVAR71182362431

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024KLUB PODVODNIH AKTVNOSTI "VUKOVAR"VUKOVAR59017450478

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024KINOLOŠKA UDRUGA "VUKOVAR"VUKOVAR80653414913

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024HUMANITARNA UDRUGA VUKOVARSKA NIT DOBROTEVUKOVAR65618351155

200,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024HRVATSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA I INVALIDA GRADA VUKOVARAVUKOVAR62991731093

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024HRVATSKA UDRUGA ZA SELEKCIJU I UZGOJ SITNIH ŽIVOTINJAVUKOVAR47691585162

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024FOTOKLUB VUKOVARVUKOVAR65319668932

500,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024EUROPSKI DOM VUKOVARVUKOVAR44596613432

800,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - OSNAŽIVANJE CIVILNOG DRUŠTVAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VSŽVUKOVAR59507876170

500,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA"VUKOVAR02815767078

400,00

3954

PROVEDBA PROGRAMSKIH PODRUČJA - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO HUMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

357,65

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR51
22.02.2024AEROKLUB "BOROVO"-VUKOVARVUKOVAR61182630232

3.000,00

3954

TEHNIČKA KULTURAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

123,63

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

49,60

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR51
22.02.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

564,74

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR51
21.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

40,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - KOLAR SRĐANGRAD VUKOVAR0
21.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.011,25

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
21.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

75,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

75,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

75,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

11.740,04

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

66,38

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

164,19

3236

HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024VACOM D.O.O.DARUVAR83341080203

31,65

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE- MARIJA KOLARVUKOVAR72270803915

5.770,00

4263

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - GRADSKI MUZEJGRAD VUKOVAR50
21.02.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

2.238,09

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

28,96

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

2.087,45

3223

TROŠKOVI GRIJANJAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR50
21.02.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

INTELEKTUALNE USLUGE-SAVJETI,KOMISIJE,ODVJETNICI, KONZULTANTGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,02

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,73

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

71,43

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

16,34

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

61,00

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

135,48

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

44,10

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
21.02.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

5,78

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR50
20.02.2024VUKOVARSKI LEPTIRIĆI UDRUGA RODIT.DJECE S POTEŠK.U RAZVOJUVUKOVAR04004139565

2.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR49
20.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

306,23

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

2.120,87

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

2.494,52

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

2.095,74

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

5.929,95

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

2.116,98

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

2.240,59

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR49
20.02.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

1.931,14

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR49
20.02.2024HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVARVUKOVAR89493546468

1.500,00

3954

SOCIJALNA SAMOPOSLUGAGRAD VUKOVAR49
20.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

363,37

3439

NAKNADA ZA USLUGE - POREZNA UPRAVA - LOKALNI POREZIGRAD VUKOVAR49
19.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

160,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
19.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.060,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
19.02.2024ŽUPA KRISTA KRALJAVUKOVAR52251192851

3.970,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024VRTLAR D.O.O.DUBROVNIK54876179705

81,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR48
19.02.2024VOX NIHILI J.D.O.O.KAŠTEL LUKŠIĆ35033909865

150,00

3233

OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR48
19.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR48
19.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

434,08

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR48
19.02.2024PICTURA D.O.O.VUKOVAR83418057205

17,25

3299

OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR48
19.02.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEL ZAMPZAGREB56668956985

72,34

3295

ZAMPGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEL ZAMPZAGREB56668956985

76,09

3299

OSTALE MANIFESTACIJE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTIGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

348,40

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

36,21

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA-BLAGE ZADRE 3GRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

12,56

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA (SUSTAV JAVNIH BICIKALA, INFO PULTOVI)GRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

86,82

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

132,03

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

73,28

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

14,99

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA (SUSTAV JAVNIH BICIKALA, INFO PULTOVI)GRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

121,95

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

16,71

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

22,75

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,30

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

63,23

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,88

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,41

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

35,50

3223

PUČKA KUHINJA - ELEKTRIČNA ENERGIJAGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

20,72

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

901,12

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,95

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,95

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

213,41

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

44,41

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

26,98

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

20,05

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,36

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,36

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,06

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

39,62

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

80,59

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

21,03

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR48
19.02.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

1,91

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR48
19.02.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

374,71

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR48
19.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RHZAGREB66912450056

3.946,79

3433

ZATEZNE KAMATE - POREZIGRAD VUKOVAR48
16.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

375,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
16.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

115.672,09

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
16.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.990,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
16.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.336,32

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

250,00

3232

SERVISIRANJE,ODRŽAVANJE I PERIODIČNI PREGLED SUSTAVA VATRODOGRAD VUKOVAR45
16.02.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

194,53

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024VEČERNJI LISTZAGREB92276133102

867,38

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJEOSIJEK99890141196

3.125,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024SKRIPTA D.O.O.OSIJEK73175348971

1.648,01

3235

OSTALE USLUGE - NAJAM ISPISNIH UREĐAJAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024PROLOG D.O.O. PROJEKTNA LOGISTIKA I INFORMATIKAVINKOVCI40342967660

480,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR45
16.02.2024NONIJ D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I GEODETSKE UVUKOVAR45476787073

4.600,00

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024MALI KRAJ D.O.O. VLASNIK GORDANA KAURINVUKOVAR81922300229

80,93

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR45
16.02.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

25,98

3223

DIZEL GORIVO - VU 192 DA - OPEL CORSAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

281,39

3223

DIZEL GORIVO - VU 600 CZ - CHRYSLER 300 CGRAD VUKOVAR45
16.02.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

274,97

3223

DIZEL GORIVO - VU 812 CT - ŠKODA YETIGRAD VUKOVAR45
16.02.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

217,18

3223

DIZEL GORIVO - VU 337 DZ - OPEL COMBOGRAD VUKOVAR45
16.02.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

342,81

3223

DIZEL GORIVO - VU 156 DU - OPEL INSIGNIAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

12,54

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024EKO EDEN D.O.O. ZA USLUGEVUKOVAR68908730297

520,00

3231

USLUGE PRIJEVOZAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024DUBRAVKA MAJTAN SAVJETOVANJE U VEZI SA TEHN.POSLOVANJEMVUKOVAR14177334301

7.500,00

4227

RADNIČKI DOM (INTERVENCIJSKI PLAN) - OPREMANJEGRAD VUKOVAR45
16.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RHZAGREB66912450056

1.395,66

3433

ZATEZNE KAMATE - POREZIGRAD VUKOVAR45
16.02.2024DRAGUN D.O.O.VUKOVAR21712742820

13,60

3299

OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR45
16.02.2024AXIOM D.O.O. ZA RAZVOJ I PRIMJENU INFORM. TEHNOLOGIJAČAKOVEC07795389714

427,50

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR45
16.02.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

219,35

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

170,94

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA,INTERNETAGRAD VUKOVAR45
16.02.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

58.000,00

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR45
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

124,43

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

23,36

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR44
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

7,79

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR44
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

23,36

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR44
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

61,12

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR44
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

600,00

3237

AUTORSKI HONORAR - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINEGRAD VUKOVAR44
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.269,49

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR44
15.02.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

27,07

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR44
15.02.2024VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAVUKOVAR74724110709

931,75

3237

USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKAGRAD VUKOVAR44
15.02.2024VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAVUKOVAR74724110709

600,00

3237

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR44
15.02.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

49,78

3232

SERVISIRANJE,ODRŽAVANJE I PERIODIČNI PREGLED SUSTAVA VATRODOGRAD VUKOVAR44
15.02.2024SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITNO DRUŠTVOZAGREB50041264710

19,91

3299

TROŠKOVI PO RJEŠENJU O NASLJEĐIVANJUGRAD VUKOVAR44
15.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RHZAGREB66912450056

1.395,66

3433

ZATEZNE KAMATE - POREZIGRAD VUKOVAR44
15.02.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

1.832,03

4214

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR44
15.02.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

1.199,79

4214

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR44
15.02.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

560,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR44
15.02.2024AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.ZAGREB18742666873

907,82

3236

OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR44
15.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

16.222,91

9221

USLUGE STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED - ŽUCGRAD VUKOVAR44
14.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

294,72

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
14.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.350,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
14.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.747,71

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR43
14.02.2024HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJISUBOTICA50041264710

3.000,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR43
14.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR43
14.02.2024VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.DUBROVNIK00862047577

2,66

3234

OPSKRBA VODOM-DUBROVNIKGRAD VUKOVAR43
14.02.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

5.972,58

3954

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA REDOVNA DJELARNOSTGRAD VUKOVAR43
14.02.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR43
14.02.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR43
14.02.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR43
14.02.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

5.788,24

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR43
14.02.2024AUTO DRAGOMIRKOVCI58205354124

995,20

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR43
14.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

1.764,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR43
14.02.2024HALLO B - TRGOVAČKI OBRT I SERVIS TELEKOMUNIK. APARATAVINKOVCI50041264710

509,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR43
13.02.2024ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARAVUKOVAR - BOROVO NASELJE30610225045

80.668,33

3954

DJELOVANJE ZSUGVGRAD VUKOVAR42
13.02.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

2,65

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024DRŽAVNI PRORAČUN RHZAGREB66912450056

213,38

3237

USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

6,17

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

34,35

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

11,13

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

9,47

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

85,76

3234

OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

PUČKA KUHINJA - OPSKRBA VODOMGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

6,54

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

11,13

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

55,92

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

6,17

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

9,47

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

OPSKRBA VODOM ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

18,97

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

POTROŠNJA VODE ZA FONTANE I NAVODNJAVANJEGRAD VUKOVAR42
13.02.2024HALLO B - TRGOVAČKI OBRT I SERVIS TELEKOMUNIK. APARATAVINKOVCI50041264710

- 0,03

3433

ZATEZNE KAMATE - OSTALOGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

10,38

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2,30

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4,61

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

6,92

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR42
13.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

9.145,83

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR42
12.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

96,59

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
12.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

606,09

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
12.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

27.070,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMAGRAD VUKOVAR0
12.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.000,00

3953

OBVEZE ZA JAMČEVNE POLOGEGRAD VUKOVAR0
12.02.2024ZLATNIK 2020 D.O.O.VINKOVCI71559085353

148,93

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

537,74

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

395,34

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024VACOM D.O.O.DARUVAR83341080203

75,10

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

62,50

3239

IZRADA SLUŽBENOG VJESNIKA GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

128,00

3239

IZRADA SLUŽBENOG VJESNIKA GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

8,35

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR41
12.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

11,61

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

380,55

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR41
12.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

717,50

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR41
12.02.2024SVIJEĆE VATOVAC,OBRT ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU,VL.FRANKA VATOVAC TOMIČIĆZAGREB49585301129

937,50

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR41
12.02.2024STAKLO I GLAZURE KIKIĆ J.D.O.O.VINKOVCI70502068308

798,76

3293

REPREZENTACIJA - GRADSKO VIJEĆEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

500,00

3237

USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024OPTIMUS LAB D.O.O.ČAKOVEC71981294715

150,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

262,25

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

131,25

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024OFIR D.O.O. OSIJEKOSIJEK90020897203

225,00

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆOSIJEK81086117574

1.659,04

3237

USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024NOVI INFORMATOR D.O.O.ZAGREB03492821167

360,00

3233

TISAKGRAD VUKOVAR41
12.02.2024LIPAPROMET-SLAVONIJA D.O.O.OSIJEK15979823578

96,25

3221

OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024LEXPERA D.O.OZAGREB79506290597

134,79

3221

LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)GRAD VUKOVAR41
12.02.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

545,16

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

133,48

3238

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024INFO-KOD D.O.O.ZAGREB87565323632

23,00

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR41
12.02.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAGREB81793146560

23,41

3231

USLUGE INTERNETAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

121,94

3233

50+ GODINA BRAKA-PROMIDŽBA I INFORMIRANJEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAZAGREB68419124305

106,20

3295

RTV PRISTOJBAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

200,00

3235

PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024HALLO B - TRGOVAČKI OBRT I SERVIS TELEKOMUNIK. APARATAVINKOVCI50041264710

0,03

3433

ZATEZNE KAMATE - OSTALOGRAD VUKOVAR41
12.02.2024DUROCOOL D.O.OVUKOVAR08297468577

46,13

3239

OSTALE NESPOMENUTE USLUGEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024DUROCOOL D.O.OVUKOVAR08297468577

36,00

3221

MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

737,90

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.ZAGREB73294314024

138,94

3239

USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

102,86

3231

USLUGE INTERNETA - ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

31,71

3231

USLUGE TELEFONA - ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADAGRAD VUKOVAR41
12.02.202412.21 PRODUKCIJA J. D.O.O.SIRAČ12685070155

375,00

3954

FILM - SPONZORSTVOGRAD VUKOVAR41
12.02.2024OAR D.O.O.- OSJEČKA TELEVIZIJAOSIJEK26045420112

3.000,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR41
12.02.2024HALLO B - TRGOVAČKI OBRT I SERVIS TELEKOMUNIK. APARATAVINKOVCI50041264710

1.000,00

3954

SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆEGRAD VUKOVAR41
12.02.2024BONAVIA D.O.O.TENJA33660638418

85.750,00

4227

RADNIČKI DOM (INTERVENCIJSKI PLAN) - OPREMANJEGRAD VUKOVAR41
09.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

60,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PENAVA IVANGRAD VUKOVAR0
09.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

200,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
09.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

10.355,90

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
09.02.2024VURA D.O.O.VUKOVAR35723009241

21.073,72

3954

RAZVOJNA AGENCIJAGRAD VUKOVAR38
09.02.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

1.061,80

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR38
09.02.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

30.048,41

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR38
09.02.2024GOLUBICA UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKT.OŠTEĆ-UZOSIO GOLUBICAVUKOVAR83735047367

1.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR38
08.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

0,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PENAVA IVANGRAD VUKOVAR0
08.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

25,40

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - KOLAR SRĐANGRAD VUKOVAR0
08.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - SUŠAC FILIPGRAD VUKOVAR0
08.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

75,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - LOVRIĆ BARBARAGRAD VUKOVAR0
08.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

90,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - JANKOVIĆ STJEPANGRAD VUKOVAR0
08.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.414,47

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

90,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,30

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

4.183,04

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

1.367,55

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

35.390,74

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

4.311,54

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR37
08.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

1.319,85

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR37
07.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

11.264,21

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
07.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.281,61

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR36
07.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

23,23

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR36
07.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

194,10

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR36
07.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

183,84

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR36
07.02.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

10,15

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR36
07.02.2024ŠIŠARKA D.O.O.ŽUPANJA51906061831

687,96

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR36
07.02.2024RAMTECH D.O.O.ČISTA MLAKA81530800732

858,50

4214

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR36
07.02.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

17.097,62

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR36
07.02.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

833,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - SLUŽBA TRAŽENJAGRAD VUKOVAR36
07.02.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

2.083,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - REDOVNA DJELATNOSTGRAD VUKOVAR36
07.02.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

125,00

3239

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR36
07.02.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

589,21

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR36
07.02.2024BOROVO POSLOVNI CENTAR D.O.O ZA GUMU I OBUĆUVUKOVAR62475338555

1.790,95

6532

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR36
06.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - DIMIĆ DARKOGRAD VUKOVAR0
06.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

63,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BABIĆ BOJANGRAD VUKOVAR0
06.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

63,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
06.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.450,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
06.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.471,75

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024GRAD VUKOVAR

1.837,48

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR35
06.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

75,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

2.402,39

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

1.879,89

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

25.080,00

3954

PRIJENOSI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE-OŠ NIKOLE ANDRI ĆAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

1.874,23

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

5.369,74

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

1.911,53

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

1.579,75

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR35
06.02.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

1.776,49

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR35
06.02.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

300,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR35
06.02.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

500,00

3954

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR35
06.02.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR35
06.02.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

500,00

3954

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR35
06.02.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR35
06.02.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

500,00

3954

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR35
06.02.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

200,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR35
06.02.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

500,00

3954

VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR35
06.02.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

21.845,00

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR35
06.02.2024DOM ZDRAVLJA VUKOVARVUKOVAR97187252071

600,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR35
06.02.2024CRNJAC ELEKTROINSTALACIJEVUKOVAR86778686779

18.447,38

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR35
05.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.276,19

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-NETOGRAD VUKOVAR0
05.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

569,01

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-POREZGRAD VUKOVAR0
05.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

259,89

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO I STUPGRAD VUKOVAR0
05.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

56,25

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO II STUPGRAD VUKOVAR0
05.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

237,06

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-ZDRAVSTVENOGRAD VUKOVAR0
05.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.120,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
05.02.2024GRAD VUKOVAR

3.265,78

3953

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR34
05.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

399,23

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

9.553,12

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.941,95

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR67053442424

7.501,47

3954

VATROGASNA ZAJEDNICAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR JAVNA USTAN.ZA UPRAV.SP.OBJEKTVUKOVAR49647392251

48.500,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024PETROL D.O.O.ZAGREB75550985023

1.395,56

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

1.911,24

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR34
05.02.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

8.587,04

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR34
05.02.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

318,54

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR34
05.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

849,44

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

25.667,20

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST50041264710

19,13

3433

ZATEZNE KAMATE - OSTALOGRAD VUKOVAR34
05.02.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

38.766,73

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR34
05.02.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

78.388,40

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR34
05.02.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

5.226,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR34
05.02.2024ČAROLIJA ZAJEDNIČKI OBRT ZA TRGOVONU I USLUGEVUKOVAR81809882752

24,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR34
05.02.2024ČAROLIJA ZAJEDNIČKI OBRT ZA TRGOVONU I USLUGEVUKOVAR81809882752

32,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR34
05.02.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

240,44

3292

PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

200,00

3431

USLUGE BANAKAGRAD VUKOVAR34
05.02.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"VUKOVAR10173264699

17.748,02

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA -GRAD VUKOVAR34
05.02.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

5.883,77

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR34
05.02.2024DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR 1"VUKOVAR58518930767

57.047,21

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - DV "VUKOVAR IGRAD VUKOVAR34
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

85.591,04

3111

OBVEZE ZA ZAPOSLENE - REDOVAN RADGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

882,47

3121

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCAGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.093,08

3122

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODAGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.364,42

3129

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆAGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.601,94

3141

POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆAGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

21.987,33

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

18.264,03

3162

OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURAGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.886,48

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

661,32

3212

NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENIGRAD VUKOVAR0
02.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

7.738,86

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR31
02.02.2024GRAD VUKOVAR

0,32

3939

OBVEZE ZA VIŠE UPLAĆENE POREZE, CARINE, PRISTOJBE,GRAD VUKOVAR31
02.02.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

36.028,14

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR31
02.02.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

1.895,49

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆVUKOVAR13404335819

3.005,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVAGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ NIKOLE ANDRIĆAVUKOVAR81664524245

1.900,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ NIKOLE ANDRIGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ MITNICAVUKOVAR15530245008

2.500,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICAGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVARVUKOVAR76776854248

1.380,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAVUKOVAR35537323890

2.695,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TAGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ BLAGE ZADREVUKOVAR56391789560

2.305,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADREGRAD VUKOVAR31
02.02.2024OŠ ANTUNA BAUERAVUKOVAR10726699143

2.810,00

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUERGRAD VUKOVAR31
01.02.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.086,76

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
01.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

35,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
01.02.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3.042,20

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
01.02.2024RAO D.O.O.ZAGREB94111301877

662,50

3235

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR30
01.02.2024MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.OSIJEK38495941444

800,36

3295

SUDSKE PRISTOJBEGRAD VUKOVAR30
01.02.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

190,81

3235

NAJAM POSLUŽITELJA ZA LC SPI APLIKACIJE-IMOVINAGRAD VUKOVAR30
01.02.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

358,35

3238

ODRŽAVANJE RAČUNALNIH PROGRAMA-IMOVINAGRAD VUKOVAR30
01.02.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

139,93

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR30
01.02.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

1.757,49

4222

TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJIGRAD VUKOVAR30
31.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

265,44

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
31.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

810,58

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
31.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.616,17

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR29
31.01.2024VUKOVARSKE MAJKE UDRUGA ROD. I OBITELJI ZAROBLJ.I NASILNOVUKOVAR19905002344

1.000,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024UHVIDR-A VUKOVARVUKOVAR72695703444

800,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024UDRUGA VUKOVARSKI VETERANI VUKOVARVUKOVAR90300435475

800,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024UDRUGA POLICIJE VUKOVARSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATAVUKOVAR88073614032

1.133,32

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA SAJMIŠTEVUKOVAR26710029292

700,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTA LIH BRANITELJA DOM.RATA-PODRUVUKOVAR76215514079

700,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJAVUKOVAR20313591753

1.000,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

67,81

3221

UREDSKI MATERIJALGRAD VUKOVAR29
31.01.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.958,17

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR29
31.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

870,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR29
31.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR29
31.01.2024HUMANITARNA UDRUGA BRANITELJ POMAŽE BRANITELJUIVANKOVO34294872897

833,32

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEL ZAMPZAGREB56668956985

72,34

3295

ZAMPGRAD VUKOVAR29
31.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

10.234,20

3922

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR29
31.01.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

9.885,04

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA STARIJE OSOBEGRAD VUKOVAR29
31.01.2024ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR99617488144

234,00

3512

SUFINANCIRANJE CIJENE GRADSKOG PRIJEVOZA ZA OSOBE SA POSEBNIGRAD VUKOVAR29
31.01.2024CESTORAD D.D.VINKOVCI75943472386

40.936,80

4214

ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOLGRAD VUKOVAR29
31.01.2024BRANITELJICE DOMOVINSKOG RATA RHVUKOVAR88532144098

700,00

3954

PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA I UNAPRJEĐENJE KVALIGRAD VUKOVAR29
30.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

375,00

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
30.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

37.797,21

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
30.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

930,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
30.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.570,75

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

2.467,50

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

187,50

3236

ZBRINJAVANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

119,19

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

20,74

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

232,50

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

30,00

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

250,68

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

119,19

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

373,28

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

534,56

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

534,56

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJEVINKOVCI92691103454

5.604,50

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJEVINKOVCI92691103454

5.030,29

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJEVINKOVCI92691103454

5.169,50

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024PLANUM GRAĐENJE D.O.O.VUKOVAR45939063863

750,00

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024PEVEX D.D.ZAGREB73660371074

926,70

4227

UREĐAJIGRAD VUKOVAR28
30.01.2024KOM-ILOK D.O.O.ILOK31574808968

2.628,60

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
30.01.2024BOROVO POSLOVNI CENTAR D.O.O ZA GUMU I OBUĆUVUKOVAR62475338555

1.790,95

6532

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR28
29.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - JANKOVIĆ STJEPANGRAD VUKOVAR0
29.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.035,40

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
29.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.860,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
29.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8.137,07

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

30,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

5.861,31

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

1.057,35

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

60,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

6.433,21

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

7.390,81

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
29.01.2024ZLATNA SLAVONIJA D.O.O. ZA USLUGEVUKOVAR49328908567

7.042,73

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024VODEKO SISTEMI D.O.O. ZA USLUGEZAGREB46859934827

9.100,00

4263

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJEVINKOVCI92691103454

5.725,84

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJEVINKOVCI92691103454

5.717,20

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJEVINKOVCI92691103454

6.102,75

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

34,38

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

54,75

3299

OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVIGRAD VUKOVAR27
29.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

232,80

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

116,71

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

348,80

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024ENERGOS D.O.O.OSIJEK85653376559

1.250,00

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024BETONICA J.D.O.O.VUKOVAR14026813657

1.254,23

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024AUTO MARKOVIĆ VL. OBRTA MILAN MARKOVIĆVUKOVAR42316894756

58,10

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR27
29.01.2024AUTO MARKOVIĆ VL. OBRTA MILAN MARKOVIĆVUKOVAR42316894756

15,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR27
29.01.2024AUTO MARKOVIĆ VL. OBRTA MILAN MARKOVIĆVUKOVAR42316894756

15,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSGRAD VUKOVAR27
29.01.2024AKD D.O.O.ZAGREB58843087891

27,88

3221

OSTALI RASHODI ZA POTREBE LEGALIZACIJEGRAD VUKOVAR27
29.01.2024AKD D.O.O.ZAGREB58843087891

5,48

3221

OSTALI RASHODI ZA POTREBE LEGALIZACIJEGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

4.335,80

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

60,00

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

5.664,47

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
29.01.2024GRAD VUKOVAR

4.987,50

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR27
26.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.450,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
26.01.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

49,78

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR24
26.01.2024OPTIMUS LAB D.O.O.ČAKOVEC71981294715

150,00

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR24
26.01.2024HGSPOT GRUPA D.O.O.ZAGREB-MARKUŠEVAC65553879500

1.627,96

4222

RADIO I TV PRIJEMNICIGRAD VUKOVAR24
26.01.2024FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST50041264710

84.464,61

3295

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR24
26.01.2024DOMAGOJ JUKIĆ VL. OBRTA ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO BUBIVUKOVAR34338246514

85,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SL.)GRAD VUKOVAR24
25.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

332,72

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
25.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.040,70

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
25.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.654,92

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
25.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.632,93

3439

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.199,45

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

25.000,00

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

891,68

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

34,65

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

810,11

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

73,82

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

34,53

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,20

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

4.778,02

4263

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR23
25.01.2024CONFIRMO D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVUVUKOVAR93617041989

187,50

3241

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
25.01.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

1.000,00

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR23
24.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

396,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
24.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5.952,77

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024TOMAJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEPREKVRŠJE21774034516

3.487,50

4227

OPREMAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAVUKOVAR74724110709

5.917,29

3227

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

3,98

3433

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

23,89

3292

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR67053442424

7.501,47

3954

VATROGASNA ZAJEDNICAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

1.545,00

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

4.909,00

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR22
24.01.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

3,21

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR22
23.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.584,87

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
23.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

- 310,58

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
23.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.000,00

3953

OBVEZE ZA JAMČEVNE POLOGEGRAD VUKOVAR0
23.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5.191,85

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024GRAD VUKOVAR

0,04

3936

OBVEZE ZA VIŠE UPLAĆENE POREZE, CARINE, PRISTOJBE,GRAD VUKOVAR21
23.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

910,00

3233

OGLASI I NATJEČAJIGRAD VUKOVAR21
23.01.2024VUKOVAR GLOBAL SPORTS D.O.O.VUKOVAR61112835734

139,99

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR21
23.01.2024VUKOVAR GLOBAL SPORTS D.O.O.VUKOVAR61112835734

329,81

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

500,00

3237

USLUGE PROCJENE NEKRETNINA, USLUGE VJEŠTAKAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

2.051,85

3431

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAVVUKOVAR69873845977

55,41

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAVVUKOVAR69873845977

85,94

3233

USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGEVINKOVCI98208870

398,17

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024DB MEDIA OBRT ZA INTERNETSKE USLUGEVINKOVCI98208870

398,17

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024CIUDAD D.O.O.ZAGREB18969795259

166,66

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024CIUDAD D.O.O.ZAGREB18969795259

166,66

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR21
23.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

50,00

4223

VIDEONADZOR NA JAVNIM POVRŠINAMAGRAD VUKOVAR21
22.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.861,11

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
22.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

4.151,00

3722

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
22.01.2024KARAN PEKARSKI OBRT TRŽNI CENTARVUKOVAR27398411658

278,55

3293

ČISTA ENERGIJA VUKOVAR - REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.827,23

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.150,00

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

458,01

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

299,95

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

214,63

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

219,51

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

4.611,85

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

187,50

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

380,79

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

1.194,51

3922

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

27.930,87

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

977,78

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

191,14

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

112,50

3922

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

5.220,50

3922

PJEŠAČKI SEMAFORI - IZGRADNJA I NADZORGRAD VUKOVAR20
22.01.2024DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDVZAGREB66912450056

343,50

3922

ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTAGRAD VUKOVAR20
19.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

383,50

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
19.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

487,50

3213

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAGRAD VUKOVAR0
19.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

150,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
19.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.654,47

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

119,19

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICAZAGREB59015248096

119,45

3294

ČLANARINA- UDRUGA HRVATSKIH TRŽNICAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJZAGREB47978428233

2.771,06

3294

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024PARANGAL D.O.O.OSIJEK43130600871

3.225,00

3232

UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNE RASVJETEGRAD VUKOVAR17
19.01.2024OFIR D.O.O. OSIJEKOSIJEK90020897203

225,00

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024MATO LUKAČEVIĆ - SPOREDNO ZANIMANJEVINKOVCI01059095245

270,00

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024LIPAPROMET-SLAVONIJA D.O.O.OSIJEK15979823578

537,30

3232

ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETEGRAD VUKOVAR17
19.01.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

28,79

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

258,68

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

143,91

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

49,82

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

47,54

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

6,59

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

350,79

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

365,14

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. POSLOVNA JEDINICA VINKOVCIVINKOVCI27759560625

197,01

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
19.01.2024IBIRO D.O.O.VUKOVAR02366720524

2.725,00

4263

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR17
18.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

106,18

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

216,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5,17

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PENAVA IVANGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

3,45

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

73.754,70

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

700,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5.280,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMAGRAD VUKOVAR0
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

10,38

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2,30

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4,61

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

6,92

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

8,29

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

33,18

3237

NAKNADA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5,17

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

5,17

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR

794,67

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.893,73

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR

198,50

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

354,99

3439

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024API GREEN J.D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGEVUKOVAR97074727504

202,50

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.20243D STUDIO D.O.O.CISTA PROVO21604035182

2.924,75

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR16
18.01.2024SKRIPTA D.O.O.OSIJEK73175348971

1.620,52

3235

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.557,91

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

26,15

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEKOSIJEK43413546068

41,48

3235

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGAVUKOVAR08265539882

2.428,04

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR16
18.01.2024VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGAVUKOVAR08265539882

360,00

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGAVUKOVAR08265539882

1.096,25

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR16
18.01.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

15,46

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR16
18.01.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

6,49

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR16
18.01.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

332,10

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

125,00

3239

USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA ,TISKARSKE USLUGE I SLIČNOGRAD VUKOVAR16
18.01.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

49,60

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024TIKA-ZLATNIK D.O.OVUKOVAR80608849348

123,63

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.ZAGREB29005509482

428,40

3221

LITERATURAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

343,22

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

364,06

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

5,58

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

173,05

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

328,66

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

36,38

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

33,49

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

64,24

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

12,81

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

85,38

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

27,65

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

125,61

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

21,21

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

61,83

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

21,22

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

193,64

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

217,17

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

12,46

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

581,14

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,95

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

20,87

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

13,63

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

11,92

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

130,84

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

50,93

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

46,12

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,41

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

37,96

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

26,57

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

9,09

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

20,72

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

61,98

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

30,80

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

24,80

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

10,62

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

2,85

3223

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR16
18.01.2024GRAHOVAC D.O.O.VUKOVAR05506061295

461,08

3293

REPREZENTACIJAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

215,64

3431

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

8,91

3431

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

321,86

3431

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

334,23

3431

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

2,16

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR16
18.01.2024FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVARVUKOVAR85821130368

592,28

3221

LITERATURA (GLASILA, KNJIGE I OSTALO)GRAD VUKOVAR16
17.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

181,50

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD VUKOVAR0
17.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

430,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
17.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

2.000,00

3953

OBVEZE ZA JAMČEVNE POLOGEGRAD VUKOVAR0
17.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.261,02

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

147,15

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024TIM SERVISVINKOVCI69305261017

293,10

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024TIM SERVISVINKOVCI69305261017

468,50

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024MEDIA D.O.O.10020 ZAGREB96725652983

21.502,31

4227

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024MALI KRAJ D.O.O. VLASNIK GORDANA KAURINVUKOVAR81922300229

78,00

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024KATUNI D.O.O.VINKOVCI95141385019

250,00

3241

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAZAGREB68419124305

106,20

3295

RTV PRISTOJBAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

11,88

3431

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024CROATIA OSIGURANJE D.D.ZAGREB26187994862

3,42

3292

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024CESTORAD D.D.VINKOVCI75943472386

7.308,93

4213

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

779,75

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

779,75

3231

USLUGE INTERNETAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

207,74

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
17.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

170,94

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR15
16.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5.050,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
16.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

7.565,06

3955

KOMUNALNA NAKNADAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARAVUKOVAR - BOROVO NASELJE30610225045

87.156,33

3954

DJELOVANJE ZSUGVGRAD VUKOVAR14
16.01.2024JAVNI BILJEŽNIK VOJISLAV OREVUKOVAR02584381080

431,93

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

8,89

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

16,29

3237

OVJERA TABULARNIH ISPRAVA,UGOVORAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

59.000,00

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR14
16.01.2024JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARVUKOVAR26364514418

1.911,24

3954

PRIJELAZNI RAČUNGRAD VUKOVAR14
16.01.2024FILIR D.O.O.VUKOVAR66118697525

8.250,00

3299

BOŽIĆNI PAKETIĆI ZA DJECUGRAD VUKOVAR14
16.01.2024HALLO B - TRGOVAČKI OBRT I SERVIS TELEKOMUNIK. APARATAVINKOVCI50041264710

80,76

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024HALLO B - TRGOVAČKI OBRT I SERVIS TELEKOMUNIK. APARATAVINKOVCI50041264710

15,93

3294

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR14
16.01.2024PROMET I PROSTOR D.O.O.ZAGREB70482234704

825,00

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR14
15.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

39,83

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - PENAVA IVANGRAD VUKOVAR0
15.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

26,55

3211

SLUŽBENA PUTOVANJA - BILIĆ KRISTINAGRAD VUKOVAR0
15.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

39,83

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

39,83

3241

NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

15.339,14

9221

USLUGE STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED - ŽUCGRAD VUKOVAR13
15.01.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

85,00

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024ADDIKO BANK D.D.ZAGREB14036333877

32,17

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

1.000,00

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

709,90

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

680,40

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024PRIVREDNA BANKA ZAGREBZAGREB02535697732

836,82

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024HRVATSKA POŠTANSKA BANKAZAGREB87939104217

836,82

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR13
15.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

654,45

3231

USLUGE TELEFONA, TELEFAKSAGRAD VUKOVAR13
12.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5.530,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
12.01.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

1.000,00

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR11
12.01.2024ELEKTROMODUL-PROMET D.O.O.OSIJEK21439881786

20.882,00

4214

PJEŠAČKI SEMAFORI - IZGRADNJA I NADZORGRAD VUKOVAR11
12.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

102,86

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR11
12.01.2024A1 HRVATSKA D.O.O.ZAGREB29524210204

31,71

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR11
12.01.2024LAURA, OBRT VL. SANJA BUDIMIRVUKOVAR48783841030

7.648,42

3523

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR11
12.01.2024NAŠ ZLATNI DUNAV D.O.O.VUKOVAR36025265463

7.640,20

3523

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR11
11.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.824,00

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,82

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

230,06

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

9,47

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

8,27

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

57,57

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

12,06

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

3,78

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

7,92

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

3,78

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024ŠIŠARKA D.O.O.ŽUPANJA51906061831

687,96

3223

TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINUGRAD VUKOVAR10
11.01.2024ŠIŠARKA D.O.O.ŽUPANJA51906061831

687,96

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024ŠILD D.O.O.VUKOVAR18659295015

250,00

3241

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024PRIJEVOZ "FRANCUZEVIĆ", VL. FRANCUZEVIĆ JOSIP, DUGO SELO, PUHOVSKA 26.DUGO SELO97893449509

850,00

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAGREB81793146560

23,41

3231

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

200,00

3235

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR10
11.01.2024DUROCOOL D.O.OVUKOVAR08297468577

46,13

3239

OSTALE NESPOMENUTE USLUGEGRAD VUKOVAR10
11.01.2024BOROVO GRAF GRAFIČKI OBRTVUKOVAR66485761923

225,00

3239

KLIZALIŠTE - GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGEGRAD VUKOVAR10
11.01.2024AXIOM D.O.O. ZA RAZVOJ I PRIMJENU INFORM. TEHNOLOGIJAČAKOVEC07795389714

427,50

3238

RAČUNALNE USLUGEGRAD VUKOVAR10
10.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

752,92

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
10.01.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

20.000,00

3954

VUKOVAR FILM FESTIVALGRAD VUKOVAR9
10.01.2024UGOSTITELJSKI OBRT NADAVUKOVAR64929972316

2.061,00

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJEOSIJEK99890141196

2.760,64

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024TELEVIZIJA SLAVONIJE I BARANJEOSIJEK99890141196

3.125,00

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VOX NIHILI J.D.O.O.KAŠTEL LUKŠIĆ35033909865

132,72

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

165,90

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

66,37

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

82,95

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VUKOVAR SECURITY D.O.O.VUKOVAR34380489130

41,48

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJAVINKOVCI16169088482

300,00

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJAVINKOVCI16169088482

1.327,23

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

32,78

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

41,08

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

11,13

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

42,66

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024GRAD VUKOVAR

3.500,00

3956

OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVINGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

3,78

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

12,79

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

9,47

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

279,83

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

34,35

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

12,79

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

2,40

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

6,17

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD GRADA VUKOVARAVUKOVAR95863787953

4,50

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.DUBROVNIK00862047577

2,66

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

42,46

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

186,00

3239

IZRADA SLUŽBENOG VJESNIKA GRADA VUKOVARAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024TIM SERVISVINKOVCI69305261017

75,20

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

231,25

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024TEHNOSTAN D.O.O.VUKOVAR91347134540

1.780,00

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024RESPECT-ING. D.O.O.OSIJEK72061576990

100,00

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

131,25

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024OPTIMAR ADRIA D.O.O.RIJEKA57802583362

262,25

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024ODVJETNICA GORDANA VRANDEČIĆOSIJEK81086117574

1.659,04

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024NAJPAR D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVVUKOVAR56873029872

280,00

3293

RASHODI PROTOKOLA (REPREZENTACIJA)GRAD VUKOVAR9
10.01.2024LIVE AUDIO OBRT ZA DAVANJE U ZAKUP AUDIONIJEMCI33222133754

200,00

3299

RASHODI PROTOKOLA (OSTALI RASHODI)GRAD VUKOVAR9
10.01.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

190,81

3235

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024LIBUSOFT CICOM D.O.O.ZAGREB14506572540

298,63

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024LEXPERA D.O.OZAGREB79506290597

134,79

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

33,92

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

10,81

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

312,50

3231

USLUGE PRIJEVOZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

119,45

3235

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

72,00

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

1.261,76

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

300,00

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

545,16

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024INPRO D.O.O.ČAKOVEC79178903202

133,48

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024BRILIANT D.O.O.VINKOVCI26250338198

89,50

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
10.01.2024KOKAN I OBRT ZA UGOSTIZELKSTVODICMO34784517422

1.164,19

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR9
09.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

880,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA UGRAD VUKOVAR0
09.01.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB92963223473

1.258,38

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024VU LIFE CENTAR D.O.O.VUKOVAR67681259330

2.500,00

3522

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

7,00

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024PICTURA D.O.O.VUKOVAR83418057205

8,20

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

248,85

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

152,68

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

14,25

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024HANZA MEDIA D.O.O.ZAGREB79517545745

408,96

3221

LITERATURAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024GONDOLA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. MARKO ŠTROBILIUSSOTIN24797807397

2.326,16

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
09.01.2024GEO ING D.O.O.OSIJEK32457117282

2.630,00

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR8
08.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

116,14

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
08.01.2024TOP CONSULTING OBRT ZA POSLOVN O SAVJETOVANJEVUKOVAR84679221723

3.118,72

3522

POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VUKOVARSKI LEPTIRIĆI UDRUGA RODIT.DJECE S POTEŠK.U RAZVOJUVUKOVAR04004139565

2.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VRŠKE D.O.O.VUKOVAR22778291379

997,50

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

500,00

3954

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR20493234009

300,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

500,00

3954

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR03740391192

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

500,00

3954

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR22705216187

250,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR7
08.01.2024VELEPROMET VUKOVAR D.D.VUKOVAR71075957449

58,07

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARAVUKOVAR65539847432

5.972,58

3954

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA REDOVNA DJELARNOSTGRAD VUKOVAR7
08.01.2024TERRA-AGRO D.O.O.VUKOVAR26680443552

345,00

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

500,00

3954

VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINEGRAD VUKOVAR7
08.01.2024PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONA LNE MANJINE GRADA VUKOVARAVUKOVAR66960297221

200,00

3954

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - PROGRAMSKE AKTIVNOSTIGRAD VUKOVAR7
08.01.2024OGRANAK MATICE HRVATSKEVUKOVAR89615635169

500,00

3954

OSTALE TEKUĆE DONACIJEGRAD VUKOVAR7
08.01.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

4.371,88

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆVUKOVAR04514793047

4,99

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOMVUKOVAR04839169507

318,54

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-HRVATSKI DOMGRAD VUKOVAR7
08.01.2024HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVARVUKOVAR89493546468

1.500,00

3954

SOCIJALNA SAMOPOSLUGAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

10.617,83

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR97683222809

4.977,10

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GRAFIKA ART J.D.O.O.VUKOVAR12100814142

806,25

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

833,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - SLUŽBA TRAŽENJAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVARVUKOVAR91137925983

2.083,00

3954

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA - REDOVNA DJELATNOSTGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GRADSKI MUZEJVUKOVAR07469790013

1.061,80

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GOLUBICA UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKT.OŠTEĆ-UZOSIO GOLUBICAVUKOVAR83735047367

1.000,00

3954

FINANCIRANJE SOCIJALNIH USLUGA KOD PRUŽATELJA USLUGE ZA DJECGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GLAS SLAVONIJEOSIJEK87192735882

775,00

3233

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GATSBY D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVOVUKOVAR08554461054

1.170,10

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREBZAGREB91040737993

204,28

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024AUTOWILL D.O.O.VUKOVAR12631083049

70,91

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024AUTO NIKICA D.O.O.VUKOVAR64126404401

42,00

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024HRVATSKE VODE-VODNOGOSP. ODJEL28921383001

701,68

3955

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
08.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

13.933,50

3955

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR7
05.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.267,31

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
05.01.2024ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOVINKOVCI92026134753

2.572,30

3234

DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA - STRUČNI NADZORGRAD VUKOVAR5
05.01.2024VURA D.O.O.VUKOVAR35723009241

21.668,66

3954

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024VULKAN PELET OBRT ZA PROIZVODN JU PELETAVUKOVAR69121297617

4.102,00

3522

POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆVUKOVAR34400605279

47,84

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024TISKARA SOLDO GRAFIČKI OBRT VL .MARIO SOLDOVUKOVAR48154360765

100,00

3221

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024PROLOG D.O.O. PROJEKTNA LOGISTIKA I INFORMATIKAVINKOVCI40342967660

398,17

3238

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024PLINOTERM INSTALATERSKO- TRGOVAČKI OBRTVUKOVAR78697644743

1.803,23

3522

POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

1.000,00

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024ODVJETNIK INOSLAV KORINČIĆZAPREŠIĆ15449725084

622,14

3237

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024HRVATSKA POŠTA D.D.ZAGREB87311810356

1.903,32

3231

POŠTARINA (PISMA, TISKANICE)GRAD VUKOVAR5
05.01.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

32.899,78

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR5
05.01.2024GRADSKA KNJIŽNICAVUKOVAR42623151665

849,44

3954

PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - GRADSKAGRAD VUKOVAR5
04.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.276,19

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-NETOGRAD VUKOVAR0
04.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

569,01

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-POREZGRAD VUKOVAR0
04.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

259,89

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO I STUPGRAD VUKOVAR0
04.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

56,25

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-MIO II STUPGRAD VUKOVAR0
04.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

237,06

3291

NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA-ZDRAVSTVENOGRAD VUKOVAR0
04.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

300,00

3721

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMAGRAD VUKOVAR0
04.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

4.000,00

3953

OBVEZE ZA JAMČEVNE POLOGEGRAD VUKOVAR0
04.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

860,00

3233

OGLASI I NATJEČAJIGRAD VUKOVAR4
04.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

860,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR4
04.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

860,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR4
04.01.2024NARODNE NOVINE D.D.ZAGREB64546066176

860,00

3233

OBJAVA OGLASA I NATJEČAJAGRAD VUKOVAR4
04.01.2024HEP ELEKTRA D.O.O.ZAGREB43965974818

27,01

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR4
04.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

393,75

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR4
04.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

131,25

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR4
04.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

393,75

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR4
04.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

945,00

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR4
04.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

3.780,00

3237

UGOVORI O DJELUGRAD VUKOVAR4
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

76.832,65

3111

OBVEZE ZA ZAPOSLENE - REDOVAN RADGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.562,27

3121

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCAGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.519,84

3122

OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZAVODAGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

1.255,20

3129

OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆAGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

2.968,25

3141

POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆAGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

19.472,87

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

16.429,49

3162

OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURAGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

5.564,30

3171

OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREMGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVARVUKOVARGDPR

567,60

3212

NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENIGRAD VUKOVAR0
03.01.2024GRAD VUKOVAR50041264710

1.052,15

3232

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAGRAD VUKOVAR0
03.01.2024ROYAL VUKOVAR J.D.O.O. VL.ŽELJKO RAVNJAK-SKARAMUCAVUKOVAR30225269884

4.334,59

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024ROYAL VUKOVAR J.D.O.O. VL.ŽELJKO RAVNJAK-SKARAMUCAVUKOVAR30225269884

1.665,41

3293

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O.VUKOVAR24521029367

331,80

3236

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

220,56

3234

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

4.174,09

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024KOMUNALAC D.O.O.VUKOVAR83101904488

116,14

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024KLINOVSKI D.O.O. ZA PROIZVODNJU I GRADITELJSTVOVUKOVAR28976406752

1.612,36

3239

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

1,40

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

4,81

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

24,01

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

223,20

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

238,25

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

86,96

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

159,55

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024HEP-PLIN D.O.O.OSIJEK41317489366

188,94

3223

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024CRNJAC ELEKTROINSTALACIJEVUKOVAR86778686779

17.184,59

3232

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3
03.01.2024CERERA AGRO D.O.O.VUKOVAR14513216043

10,60

3299

IZMIRENJE STARIH OBVEZAGRAD VUKOVAR3