Održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 17 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) je rekao kako u Ukrajinskoj ulici postoje opasne krivine na kojima nema zaštitne ograde, a već su se nekoliko puta na navedenome mjestu događale prometne nesreće.
Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako će se problematika riješiti na način da će zaštitna ograda biti postavljena.
Kolar je također dao i prijedlog gradonačelniku vezan uz radove na Priljevu, a riječ je o mogućem alternativnom prometnom smjeru koji podrazumijeva cestu koja povezuje gradska naselja Budžak i Lužac te je iznio kako bi se u tu svrhu navedena cesta trebala asfaltirati.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig kazao je kako rekao se spomenuta cesta nalazi u programu koji je kandidiran prema Vladi RH te se da njezina izgradnja počne iduće godine, a također, na isti način bi se povezala i gradska naselja Mitnica i Sajmište.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) upitala je gradonačelnika poduzima li Grad Vukovar ikakve korake u vezi izgradnje potpornih zidova koji su velika problematika našega grada.
Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako su potporni zidovi kronični i akutni problem te da su radovi na istima iznimno skupi, a njihova sanacija ili izgradnja bi koštala oko 150 milijuna kuna. Također, rekao je teško pronaći opciju za sufinanciranje jer gotovo da ne postoji financijska komponenta na državnoj razini preko koje bi se ostvarilo sufinanciranje njihove izgradnje. Kao mogućnost financiranja gradonačelnik je naveo norveški financijski mehanizam, a u međuvremenu se saniraju zidovi u okviru mogućnosti proračunskih sredstava Grada Vukovara.

Vijećnika Aleksandra Pribičevića (SDSS) zanimalo je postoji li mogućnost za obnovu i rekonstrukciju fasada u središtu grada s obzirom da su brojna pročelja pod zaštitom konzervatora što jako poskupljuje cijenu sanacije te može li Grad Vukovar stanarima u tome ikako pomoći.
Gradonačelnik Penava rekao je kako je ova problematika poznata, no Ministarstvo kulture nema u planu obnavljati navedena pročelja u Vukovaru. Izneseni prijedlog da se Gradska uprava uključi u rješavanje ovoga problema smatra dobrim i konkretnim te da će resorni odjel razmotriti mogućnost sufinanciranja od strane Grada Vukovara.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) upitao je organizira li Grad Vukovar i ove godine ljetovanje na moru te ukoliko je to tako prema kojim kriterijima će provoditi selekciju i jesu li osigurana sredstva za ovu namjenu.
Pročelnica Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Marina Sekulić je rekla kako je u tijeku realizacija krstarenja za djecu, a u pripremi je i poziv za ljetovanje djece u Velom Lošinju i Crikvenici prema kojem će biti određeni kriteriji, a izbjeći će se čekanje u redovima za prijavu. Također, Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara organizira ljetovanje vukovarske djece u Korčuli, Vrsi kod Zadra i Kaštelama.

Vijećnik Predrag Mišić (HKS) upitao je hoće li biti sanirana šetnica uz Dunav koja je oštećena uslijed izvođenja radova na Otoku športova.
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako su se Hrvatske vode obvezale na sanaciju šetnice nakon završetka spomenutih radova.

Vijećnika Filipa Sušca (HKS) zanimalo je koliko je interes poduzetnika i poljoprivrednika te koliko je novca do sada utrošeno za poticajne mjere koje im Grad Vukovar nudi.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić kazala je kako je do sada za mjere namijenjene poduzetnicima pristiglo nešto više od 120 prijava u što je utrošeno nešto više od 2,5 milijuna kuna, a što se tiče poziva za poljoprivredu stiglo je otprilike 50 prijava za što je utrošeno oko pola milijuna kuna.
Vijećnik Sušac u ime kluba vijećnika HKS-a upitao je koliko je obitelji iskoristilo mjeru sufinanciranje režija obiteljima s 3 i više djece do 15 godina starosti koju Grad Vukovar provodi od 2018. godine.
Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček je rekao kako navedenu mjeru koristi 120 obitelji za što je u Proračunu Grada Vukovara osigurano milijun kuna.

Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) pitao je kada će se krenuti u prenamjenu Radničkog doma u Borovu naselju.
Gradonačelnik Ivan Penava je rekao kako je partner na tom projektu Veleučilište Lavoslav Ružička te da je projekt dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, vrijedan 30 milijuna kuna. Gradonačelnik je također istaknuo kako se u raniju realizaciju nije krenulo iz razloga što i objekt nije bio u vlasništvu Grada. Započela je faza planiranja projektiranja i ovih dana će biti predana projektna dokumentacija te se očekuje kako bi kompletnu projektnu dokumentaciju imali do kraja ove ili početak iduće godine, nakon čega će se ići u raspisivanje natječaja za izvođača radova koji bi mogao biti poznat do kraja 2019. ili početka 2020. godine.

Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) rekao je kako je Trg Republike Hrvatske u samom centru grada nefunkcionalan jer je lokacijski odvojen od većine događanja te upitao postoji li ideja kako to promijeniti.
Gradonačelnik Penava je rekao kako je taj problem detektiran. Zbog okupljanja ljudi i zadržavanja ljudi u samom središtu grada bilo bi dobro da na trgu postoje ugostiteljski sadržaji, sadržaji za djecu, zelenilo kako bi se njegova funkcija ispunila jer sada svoju svrhu ispunjava jedino u zimskim mjesecima kada je na trgu smješteno gradsko klizalište. Gradonačelnik je i napomenuo kako bi postojeći trg trebalo reprojektirati i time ga učiniti funkcionalnim.

Vijećnica Ivana Radoš (HDZ) rekla je kako Grad Vukovar provodi anketu među stanovnicima Ulice Petra Preradovića o tome žele li da sanacija ceste u navedenoj ulici bude napravljena kakva je bila i do sada ili žele asfalt te je zanima ishod ankete.
Gradonačelnik Penava rekao je kako je na inicijativu Grada Vukovara provedena anketa sa stanarima Ulice P. Preradovića. Ulica ima starinski izgled i ne bi željeli izgubiti vizuru, ali smatra kako građani trebaju odlučiti kakvu bi prometnicu željeli imati. Rezultati ankete još nisu konačni, no kada podaci budu poznati, biti će plasirani u medije.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) upitao je kolika je ukupna cijena projekta pročišćivaća otpadnih voda u Sotinu o čemu je bilo riječi i na javnoj tribini koju je Grad Vukovar održao u Sotinu.
Direktor gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara Dario Tišov rekao je kako navedeni projekt Hrvatske vode financiraju u iznosu od 80 posto, a ostalih 20 posto sufinancira Grad Vukovar. Ukupna cijena uređaja za pročišćivanje je 4,6 milijuna kuna, dok infrastrukturni radovi iznose oko 10 milijuna kuna. Točan iznos direktor Tišov će vijećniku Bošnjaku dostaviti pisanim putem.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) rekao je kako mu se obratio sin majke koja je u Domu za stare i nemoćne, a u posjedu je dvije nekretnine te je pokušala odjaviti odvoz smeća s adresa na obje nekretnine, no u gradskoj tvrtki Komunalac d.o.o. joj je rečeno da isto može napraviti samo za jednu nekretninu koju posjeduje dok za drugu mora plaćati paušal te je stoga molio pojašnjenje.
Direktor gradske tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević pojasnio je kako svi vlasnici nekretnina u RH moraju plaćati paušalni dio, a Grad Vukovar je izašao u susret svojim sugrađanima i omogući im plaćanje paušala za samo jednu nekretninu ukoliko vlasnik ima više nekretnina na svome imenu.

Vijećnik Pavao Josić (ŽZ) konstatirao je kako je Živi zid razotkrio postojanje menadžerskih ugovora u gradskim tvrtkama Vodovod grada Vukovara, Tehnostan i Komunalac. Zanimalo ga je postoje li u Vukovarskoj gospodarskoj zoni menadžerski ugovori ili ne? Direktore gradskih tvrtki okvalificirao je kao osobe koje su na svoje funkcije postavljeni po političkoj liniji, a kako je rekao, nemaju nikakvu odgovornost te uz plaću uživaju i "enormne bonuse, a tvrtke ne mogu otići ni u stečaj. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava vijećniku je odgovorio da ponovno pokušava javnosti zamagliti oči ovakvim izjavama. Zamolio ga je da demistificira što su to "enormni bonusi" koje imaju direktori gradskih tvrtki. Gradonačelnik je potom vijećnika Josića podsjetio kako je bivšu direktoricu Vodovoda grada Vukovara putem društvnih mreža branio u trenutku kada je on pokušavao iznaći rješenje za jedini duboko amoralni direktoričin ugovor kojega je zatekao. Također, rekao je kako ga je Josić nazivao kriminalnom organizacijom te da za 5 milijuna kuna pokušava izreketariti direktoricu. Nadalje, napomenuo je kako je taj ugovor prvi smatrao nemoralnim. S druge strane kao, kao dobar primjer gradonačelnik je naglasio slučajeve bivšeg i sadašnjeg direktora Vodovoda grada Vukovara Gorana Martinovića i Daria Tišova, koji su se prilikom prelaska na nova radna mjesta odrekli prava na isplatu otpremnine u iznosu od šest mjesečnih bruto plaća, što dovoljno govori o njihovoj moralnosti i odnosu prema bivšim poslodavcima. Gradonačelnik je potom stao u obranu direktora gradskih tvrtki, demantirajući Josićeve navode, pojašnjavajući kako jer riječ o časnim i odgovornim ljudima koji brinu za tvrtke na čijem su čelu, jer govoriti da direktori gradskih tvrtki nisu odgovorni je neznanje ili manipulacija, a reći kako gradske tvrtke ne mogu otići u stečaj je potpuna insinuacija i zbog ovakvih prozivki bi im se trebalo ispričati.

Vijećnicu Mirjanu Semenić Rutko (BM365) zanimalo je u kojoj je fazi donošenje zakona o proglašavanju Vukovara mjestom posebnoga pijeteta o čemu je svojevremeno bilo govora na sjednici Vlade RH, a na kojoj je također i rečeno kako su osigurana sredstva za izgradnju marine u Vukovaru. Odgovarajući na prvi dio upita, gradonačelnik Penava je objasnio kako je u donošenje odluke uključeno 10-ak resora, a radna skupina koja radi na tome do sada se sastajala više puta. Gradonačelnik je rekao kako očekuje da zakon bude donesen tijekom ove godine, no još je jednom podsjetio da nije siguran hoćemo li dobiti ono što bi ispunilo sva naša očekivanja jer je riječ o kompleksnoj i emotivnoj materiji. Kada je riječ o izgradnji marine, rekao je kako je javna nabava raspisana prošle godine, ali je zbog žalbenog postupka propala i započeo je novi postupak te se sada očekuje odobrenje resornoga ministra kako se podatak objavio i kako bi se započelo s realizacijom. Nova marina i nova lučica trebale bi biti gotove kroz pet godina.

Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) pitala je može li Grad Vukovar sanirati pješačku stazu koja vodi od OŠ Siniše Glavaševića prema zgradi nekadašnjeg Kina Borovo i Radničkom domu. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je upoznat s lošim stanjem navedene pješačke staze. Rekao je kako se ona do sad učestalo krpala, no ista bi već ove godine mogla biti trajno sanirana.

Vijećnik Sava Manojlović (HDZ) upitao je što projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar konkretno znači za naš grad. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig je odgovorio kako će realizacijom ovoga projekta prometna komunikacija između Vukovara i Vinkovaca biti puno bolja i brža, a samim time i željeznička komunikacija na relaciji Vukovar - Zagreb.

Vijećnicu Kristinu Ozdanovac (HDZ) zanimalo je postoji li mogućnost da se na Trgu hrvatskih branitelja u Vukovaru postavi konveksno prometno ogledalo koje je uklonjeno za vrijeme radova na sanaciji ove lokacije. Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je točno da je ogledalo maknuto, no uskoro će biti postavljeno na staru lokaciju.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) upitao je kada bi trebali započeti radovi na Gradskom stadionu u Vukovaru te što točno podrazumijevaju. Gradonačelnik Ivan Penava je pojasnio kako je ovaj projekt također dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, ali je dogovoreno i sufinanciranje od strane međunarodnih sportskih tijela i samoga Grada. Rekao je da se raspisivanje javne nabave očekuje kroz iduća dva tjedna te objasnio kako projekt obuhvaća dvije faze. Prva faza je rušenje postojećeg zida koji omeđuje nogometno igralište i postavljanje tartan staze. Nakon toga slijedi druga faza koja predviđa rušenje ograde oko stadiona i postavljanje transparentne ograde i rasvjete. Gradonačelnik je pojasnio i da, kada radovi budu završni, primarno bi to bio atletski stadion s nogometnim igralištem u sredini. Također, naglasio je kako je u planu i rušenje postojećih tribina te postavljanje montažnih tribina poput onih koje su bile postavljene za vrijeme održavanja Svečane Sinjske alke u Vukovar kao i izgradnja svlačionica, pratećih prostorija i ugostiteljskog objekta u sklopu samoga stadiona. Paralelno uz sanaciju Gradskog stadiona u Vukovaru, riješio bi se i problem parkirališnih mjesta u tom dijelu grada pa će se tako duž stadiona u Ulici 204. vukovarske brigade te uz bočnu stranu stadiona izgraditi nova parkirališna mjesta.

Po završetku aktualnog sata uslijedilo je trinaest točaka dnevnog reda:
1. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Vukovara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u području kulture i tehničke kulture za 2017.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2017.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovara za 2017.
5. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2017.
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara
8. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnine bez naknade
9. Donošenje pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
10. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Vukovara
11. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
12. Donošenje Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara
13. Prijedlozi i informacije
Sve navedene točke dnevnog reda usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika Grada Vukovara.