Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. studenog 2016., izglasan je i usvojen 1 akt:

  1. Zaključak po pitanju Projekta izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Transportno-logističkog centra Vuka i Bazenske luke Bršadin

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.