Tajništvo

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 3/11), sazivam
10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 11. studenoga 2011. (petak) u 10,00 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 9. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 18. listopada 2011. (utorak) u 10,00 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 8. (tematsku) sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 5. listopada 2011. (srijeda) u 11,00 satiSjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 31. kolovoza 2011. (srijeda) u 10,00 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA  VUKOVARA za 30. lipnja 2011. (četvrtak) u 10,00 sati

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 5. sjednicu (tematsku) GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 16. lipnja 2011. (četvrtak) u 11,00 sati

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 31. svibnja 2011. (utorak) u 10,00 sati

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 18. travnja 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 2. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 06. travnja 2011. (srijeda) u 10,00 sati

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 28. ožujka 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati