Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru nastavlja kampanju Čuvajmo naše kroz akciju plakatiranja pod nazivom - Uništavanjem do ljepšeg grada?

Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru pokrenulo je akciju Čuvajmo naše koja ima cilj očuvati gradsku imovinu i podignuti razinu ekološke svijesti građana.

Dodatni motiv za intenziviranje ove kampanje je činjenica da je tijekom 2012. godine za saniranje šteta na javnoj imovini potrošeno više od 600.000,00 kuna.

U tu svrhu danas su na autobusnim stajalištima u našem gradu postavljeni plakati koji upozoravaju na ovaj problem.

{gallery}2013/08/16/04{/gallery}