Krajem 2011. godine Vijeće za prevenciju Grada Vukovara pokrenulo je akciju „Čuvajmo naše" koja ima cilj očuvati gradsku imovinu i podignuti razinu ekološke svijesti građana.

Dodatni motiv za intenziviranje ove kampanje je činjenica da je tijekom 2010. godine za saniranje šteta na javnoj imovini potrošeno 628.000 kuna, a za 2011. godinu je za istu svrhu potrošeno nešto više od 667.000 kuna što znači da iznos štete ima trend porasta.

Svi volimo nove parkove, fontane i dječja igrališta, a kako bi ih sačuvali potreban je angažman svih nas.

Iskoristit ćemo prigodu i predstaviti vam nove promotivne materijale nadolazećih aktivnosti za prevenciju uništavanja javnih površina. Više o nadolazećim aktivnostima pratite na našoj web stranici http://www.vukovar.hr/grad-vukovar/uprava/vijece-za-prevenciju

Promotivne materijale osmislila je agencija za promidžbu POZITIVA.

{gallery}2012/08/29/01{/gallery}