{gallery}2012/04/13/01{/gallery} U uredu zamjenika gradonačelnika Željka Pinjuha održan je sastanak Grad Vukovar – MUP – UNDP.

Teme navedenog sastanka bile su planirane aktivnosti u prevenciji nasilja, a koje u našem gradu provode MUP-a i UNDP-a u suradnji s Gradom Vukovarom i srednjim školama.

Sastanku su pored zamjenika gradonačelnika Željka Pinjuha nazočili i gđa. Sandra Veber, načelnica Ureda glavnog ravnatelja policije, gđa. Tamara Karaica, koordinatorica projekta Suradnja s policijom i razvoj sigurnosti u zajednici, UNDP Hrvatska te Siniša Mitrović, Viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama.