Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-15                    
Vukovar, 04. listopada 2010.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

2. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
13. listopada 2010. (srijeda) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Hotelu „Lav“ u Vukovaru gdje je planiran radni susret i zajednički ručak za sve sudionike.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav i predstavljanje sudionika
2. Predstavljanje rezultata stručnih skupina
3. Predstavljanje rezultata operativnog tima
4. Radni susret – izrada konkretnih smjernica za plan prevencije
5. Razno


Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog