KLASA:550-01/12-01/02    

URBROJ: 2196/01-02-13-20                        

Vukovar, 30. listopada 2013.

Z A P I S N I K

sa devete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. listopada 2013. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Uvod, pozdrav
 2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
 3. Razno

 

U radu devete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara27. ožujka 2013. godine:

 1. DANIJELA STANKOVIĆ, nazočna u ime ŽELJKA SABOA, teologa, gradonačelnika Grada Vukovara, predsjednik
 2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. LJUBICA MUDRI, dipl.pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
 4. RUŽICA TULIĆ, nazočna u ime MIRJANE HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, član
 5. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 6. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
 7. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član
 8. SINIŠA MASLOVARA, nazočan u ime DAVORA AREŽINE, dipl.oec.Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar

 

 

Ostali prisutni:

 1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama – Grad Vukovar
 2. Jasna Kolar, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vukovar
 3. Marijan Kuprešak, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar
 4. Ivan Marijanović, HGK – Županijska komora Vukovar
 5. Ante Lohinski, Dom zdravlja Vukovar
 6. Mirna Marić, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
 7. Marina Bukal,Policijska uprava Vukovarsko-srijemska
 8. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
 9. Anica Birač, OŠ Josipa Matoša

10.Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar

11.Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića

12.Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića

13.Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje

14.Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar

 

 

Zamjenica gradonačelnika Danijela Stanković otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznala prisutne s dnevnim redom Sjednice, a zatim je prepustila riječ načelniku Policijske postaje Vukovar.

Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Tijekom 9 mjeseci 2013. god. došlo je do smanjenja ukupnog broja kaznenih djela na području PP Vukovar za -10,71 %, odnosno, zabilježeno je 250 kaznenih djela, za razliku od 2012. god. kada je u istom razdoblju zabilježeno 280 kaznenih djela. U mjesecu rujnu zabilježeno je nekoliko kaznenih djela uvedenih po novom Kaznenom zakonu i to: Izazivanje nereda – 5, Javno poticanje na nasilje i mržnju – 1, i Prisila prema službenoj osobi – 3, a sva su počinjena tijekom prosvjeda vezano za uvođenje dvojezičnih natpisa na pločama državnih institucija u gradu Vukovaru.

Broj evidentiranih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za 9 mjeseci ove godine je za 13,61 % veći nego za isto razdoblje prošle godine, odnosno, zabilježena su 192 prekršaja (2012. god. 169 prekršaja)

Za 15,00 % veći je broj prometnih nesreća u 9 mjeseci ove godine (161 prometna nesreća, za razliku od 2012. god. kada je zabilježeno 140 prometnih nesreća).

Vezano za problematiku ugostiteljskih objekata naglašeno je kako policija postupa po dojavama i kako se teško može utjecati na građane u ugostiteljskim objektima jer samim otvaranjem vrata u istima dolazi do buke. Poteškoća su i male kazne prema prekršiteljima te se čeka novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

S obzirom na porast prijava vezanih za nasilje u obitelji iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Ljubica Mudri (ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar) predložila je osnivanje Obiteljskog savjetovališta u Vukovaru ili pomoć u snošenju troškova prijevoza za stručnjake koji bi dolazili u Vukovar iz razloga što Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije koji se nalazi u Vinkovcima nema kapacitete kojim može pokriti cijelu našu županiju.

Anica Birač (ravnateljica OŠ Josipa Matoša) iznosi kako je njihova škola osigurala prostor i stručni tim za sličnu ideju, ali za sada samo za roditelje njihove škole. Isti se ima otvoriti u prosincu tekuće godine.

Profesor Damir Golub (Tehnička škola Nikole Tesle) ističe kako se još uvijek ništa nije pomaklo naprijed kada je u pitanju zapošljavanje psihologa koje trebaju srednje škole.

Karolina Šoš Živanović (Proni Centar za socijalno podučavanje) obavijestila je prisutne o provedbi projekta „Nasilje, ne hvala“ kojeg provodi Proni Centar za socijalno podučavanje. Iznosi kako su u razgovorima i istraživanjima s mladima došli do podatka o velikom broju mladih koji žele otići iz grada jer osjećaju pritisak i nelagodu zbog trenutačne situacije. Napominje i kako je prisutna diskriminacija mladih po nacionalnoj osnovi te predlaže Vijeću za prevenciju provedbu zajedničkih akcija kako bi se ublažili postojeći problemi kad su u pitanju mladih.

Siniša Mitrović, stručni referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama prezentirao je tijek kampanje „Čuvajmo naše“ u 2013. godini. Trenutačno se u gradu provodi završetak kampanje kroz postavljanje promotivnih materijala na dječja igrališta, klupe i koševe za otpad.

Zaključeno je da će nazočni na ovoj Sjednici poslati svoje prijedloge kako bi se odgovorilo na postojeću problematiku o kojoj se raspravljalo.

            Zamjenica gradonačelnika Danijela Stanković – zatvara Sjednicu.

   Zapisnik vodio                                                                 Predsjednik Vijeća za prevenciju

Siniša Mitrović, stručni                                             Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

suradnik za razvoj civilnog društva,

rad s mladima i nacionalnim manjinama