Kako je biti ženom u opkoljenom gradu?Kako se izboriti za život u gradu, proboju ili logoru?
Saznajte u programu koji je pripremilo HNK Osijek