Održana je 2. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara, a dnevni je red sadržavao 13 točaka kojima je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je čak dvadeset vijećnika postavilo pitanje zamjeniku gradonačelnika Marijanu Pavličeku. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava opravdano je ispričan sa sjednice.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) postavio je pitanje vezano za završetak radova na državnoj cesti D2 na Priljevu. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako je predviđeno da radovi na relaciji od kružnog toka kod Kauflanda do Luke Vukovar budu gotovi do sredine studenog te još jednom građane zamolio za strpljenje zbog radova koji su u tijeku na više lokacija u Vukovaru. Također, vijećnik Sušac upozorio je na devastirano parkiralište na Trgu Dražena Petrovića u Borovu naselju. Zamjenik gradonačelnika se složio kako takvo stanje ne priliči Vukovaru te potvrdio kako već postoji projekt sanacije te lokacije u vrijednosti 8 milijuna kuna koji će se realizirati u tijeku sljedeće dvije godine te rezultirati novim vizualnim identitetom toga dijela grada.
Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) interesirala se o rezultatima mjera poticanja za obrtnike te je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić iskazala zadovoljstvo korištenjem ove mjere budući da se pokazalo kako je riječ o vrlo dobro osmišljenoj mjeri za koju je pristiglo mnogo zahtjeva.
Vijećnik Predrag Mišić (HKS) napomenuo je kako je Mitnica jedna od najvećih gradskih četvrti te broji oko 4000 stanovnika te ga je zanimalo postoji li mogućnost da se otvori ljekarna u toj četvrti budući da je tamo većinom starija i braniteljska populacija. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako to nije u domeni rada gradske uprave, no može se stupiti u kontakt s privatnicima, provjeriti imaju li interesa otvoriti ljekarnu na Mitnici te sukladno tome raspisati javni poziv za gradske prostore na Mitnici.
Vijećnika Borislava Nikolića (DSS) zanimalo je što je sa sredstvima koja je tvrtka Gumix primila kroz mjere poticanja poduzetništva budući da je tvrtka propala. Zamjenik gradonačelnika objasnio je kako postoje uvjeti kojih se moraju držati svi oni koji apliciraju za mjere poticanja te koliko ne ispoštuju ugovor, sredstva moraju vratiti u gradski proračun. Pročelnica Grubišić nadopunila je objašnjenjem kako po sklapanju svakoga ugovora postoji i zadužnica na ukupni iznos sredstava.
Vijećnik Aleksandar Pribičević (DSS) pitao je kada će doći do obnove Osnovne škole Nikole Andrića. Zamjenik gradonačelnika potvrdio je kako je riječ o školi koja nema ispunjene sigurnosne uvjete za rad te da je to rezultat kako Županije kao osnivača tako i državne vlasti, odnosno nadležnog ministarstva. Grad Vukovar je stava kako će, ukoliko do obnove ne dođe u skorije vrijeme, iznači sredstva za obnovu škole te ju sam obnoviti.
Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) postavila je pitanje vezano uz način stipendiranja studenata budući da smatra kako su sadašnji uvjeti diskriminirajući prema redovnim studentima starijim od 26 godina kao i prema onima koji se školuju u inozemstvu. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako je stav ove gradske uprave kako u Republici Hrvatskoj ima dovoljno visokih škola za upisati željeni smjer, dok se drugi uvjet još može razmotriti.
Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) upitao je kada će biti obnovljena cesta koja ide do Pravoslavne crkve u Borovu naselju. Zamjenik gradonačelnika objasnio je kako je parcela u vlasništvu tvrtke Borovo te iako su nekoliko puta pokušali komunicirati s tvrtkom vezano uz to pitanje, svaki je odgovor izostao. Izrazio je nadu kako će sva pitanja vezano za odnos s Borovom biti uskoro riješena. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ivana Arambašić potvrdila je kako je ministar Marić obećao skoro rješavanje ovakvih problema.
Vijećnika Darka Buljana (SDP) zanimalo je tko je odgovoran za raskopano Sajmište. Zamjenik gradonačelnika objasnio je kako je riječ o preuzetom stanju te je odgovornost na bivšoj upravi koja je kasnila s početkom radova koji moraju biti gotovi do kraja ove godine ukoliko se me žele plaćati milijunski penali Europskoj uniji koja sufinancira projekt.
Također, vijećnika je zanimalo što se dogodilo s toaletom na parkiralištu Radničkog doma koji su koristili radnici koji rade u krugu Radničkog doma. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju i zaštitu okoliša odgovorio je kako je toalet uklonjen s početkom radova na Radničkom domu, no da Grad Vukovar ni nije u obvezi plaćati toalet za djelatnike drugih tvrtki te da je svaki poslodavac dužan osigurati toalet svojim radnicima.
Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) pitao je što je s ustavom na rijeci Vuki. Zamjenik gradonačelnika rekao je kako su Hrvatske vode, koje su investitor projekta, raskinule ugovor s izvođačem te da je u tijeku sudski spor. Po rješenju istog, bit će raspisana javna nabava te će se odabrati novi izvođač koji će nastaviti radove.
Vijećnicu Dariju Benaković (HDZ) zanimalo je kakav je turistički rezultat ostvario Vukovar film festival. Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Marina Sekulić odgovorila je kako je program Festivala sve bogatiji svake godine i to kao rezultat dobre suradnje tvrtke Discovery i Grada Vukovara te je učinak za ugostitelje zasigurno velik.
Vijećnica Ivana Radoš (HDZ) upozorila je na neugodne mirise koje kontejneri stvaraju u Borovu naselju te pitala postoji li mogućnost za postavljanjem polupodzemnih kontejnera. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako je Grad Vukovar aplicirao na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša te dobio sufinanciranje od 80% za nabavku takvih kontejnera. Nabavljeno je 30 polupodzemnih kontejnera koji će uskoro biti postavljeni.
Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) ukazao je na divlje odlagalište na Sajmištu kod bivše ciglane te zatražio intervenciju. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako je riječ o zemljištu Republike Hrvatske, no da će se po treći put dati nalog za rješavanjem toga problema.
Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) upitao je za cijenu priključka na kanalizacijsku mrežu na Lipovači. Direktor Vodovoda Goran Martinović odgovorio je kako je cijena individualna od kućanstva do kućanstva no da je otprilike 2000-2500 kuna.
Vijećnika Davida Vlajčića (HDZ) zanimao je trenutni status tvrtke Borove te koja su očekivanja. Zamjenik gradonačelnika objasnio je kako trenutna situacija u Borovu nije dobra, no Vlada traži strateškog partnera za restrukturiranje Borova što će krenuti kroz nekoliko mjeseci kako bi radnici bili zadovoljniji i plaćom i uvjetima rada.
Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) upitala je kada se može očekivati završetak radova i naseljavanje zgrade u Ulici Ive Tijardovića. Pročelnica Arambašić odgovorila je kako je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje podnio prijavu za građenje koje uskoro kreće.
Također, vijećnica je pitala o obnovi slijepe ulice Ulice Budućnosti na Sajmištu. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako će u ovome mandatu biti naglasak na obnovi infrastrukture Sajmišta koje ima petnaestak kritičnih cesta. Ulica Budućnosti vjerojatno će ići u sanaciju sljedeće godine.
Vijećnik Radivoj Đurić (HDZ) upitao je kada će biti otvorena nova tržnica, a zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako se otvorenje očekuje krajem listopada, a trenutna je popunjenost oko 70%.
Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) upozorila je na drvored u Ulici Ante Strčevića koji je možebitno oštećen prilikom iskopavanja te mnogo granja otpada na cestu što je posebno opasno jer uskoro kreće nova školska godina. Zamjenik gradonačelnika rekao je kako će se provjeriti o čemu je riječ te poduzeti potrebne mjere.
Vijećnica Mirjana Semenić-Rutko (BM-365) ispred akademskih građana grada Vukovara pitala je može li se slika počasnog građanina Ruđera Boškovića staviti u Gradsku vijećnicu. Zamjenik gradonačelnika rekao je kako će provjeriti pravnu stranu toga pitanja.
Vijećnik Pavao Josić (Živi zid) upitao je prima li direktor Vodovoda dvije plaće kao direktor Vodovoda i u Hrvatskim cestama gdje se prijavio na natječaj. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako direktor nije zaposlenik Hrvatskih cesta te ne prima dvostruku plaću.
Vijećnika Roberta Rapana (HKS) zanimalo je postoji li mogućnost postavljanja kontejnera u gradskoj četvrti Mitnica jer građani svoje smeće moraju voziti u kontejner kod tržnog centra ili u druge dijelove grada. Zamjenik gradonačelnika odgovorio je kako je proradilo reciklažno dvorište gdje građani trebaju odlagati svoj otpad, a sve u cilju uklanjanja otvorenih kontejnera u cijelome gradu kako zbog mirisa, tako i zbog sigurnosti. Smatra da ako težimo europskim standardima, moramo se i ponašati u skladu s njima.
Točke dnevnoga reda bile su: Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017., Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Donošenje Odluke o raspuštanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara, Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara, Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar, Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2017., Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017., Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2017., Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2016. Za Grad Vukovar, Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, Donošenje Odluke o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i uspostavi partnerstva između Grada Vukovara i Grada Partizanske (Republika Slovačka), Prijedlozi, informacije te su sve usvojene većinom glasova.