U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara održana je 33. sjednica Gradskog vijeća, prva na redu u 2017. godini.

Kao i obično, sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika, a pitanja je postavilo sedam vijećnika.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je zašto još uvijek nije donesen gradski Program djelovanja za mlade. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Živanović rekla je kako je bilo potrebno u Program unijeti određene promjene te da će to pitanje biti riješeno na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća.

U ime Kluba vijećnika SDP-a Gaća je, zbog pritužbi djelatnika i pacijenata, predložila gradonačelniku da pokrene inicijativu za rješavanjem pitanja Hitne medicine u Vukovaru jer je sadašnji prostor neadekvatan. Gradonačelnik Ivan Penava složio se s prijedlogom dodavši kako im je cilj da sjedište Zavoda za javno zdravstvo VSŽ, Zavoda za hitnu medicinu VSŽ, kao i svih ostalih institucija bude u središtu VSŽ – Vukovaru.

Vijećnika Darka Buljana (SDP) zanimalo je zašto se tijekom trajanja sajmova u Vukovaru izlagačima naplaćuje naknada s obzirom da im zarada na istima nije velika. Predložio je i da Grad Vukovar, Turističkoj zajednici koja organizira Božićni sajam, uplati novac koji bi ona tijekom trajanja sajma zaradila od naknada kako bi za izlagače sve bilo besplatno. Gradonačelnik Penava se složio da ljudima treba izaći u susret kako bi sajmovi, a ujedno i grad Vukovar bili što zanimljiviji, življi i atraktivniji izlagačima i posjetiteljima.

Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM365) rekla je kako je u jednom tisku izašao članak o Kanalu Dunav-Sava u kojemu se negativno piše o nastojanju gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Vukovara da spriječe njegovu izgradnju. Upitala je gradonačelnika znači li to da će morati odustati od svojih zahtjeva. Gradonačelnik je rekao kako je tekst jednostran, te kako je njime pokušano zaustaviti zajedničku borbu Vukovaraca protiv građenja navedenoga.

Vijećnik Krešimir Raguž (HDZ) upitao je na koji se način tvrtka Komunalac priprema za Plan za gospodarenje otpadom. Direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Igor Štrangarević zahvalio je vijećnicima na pohvalama koje su tvrtka i njeni djelatnici dobili za čišćenje snijega rekavši kako je Vukovar jedan od prvih gradova koji će imati izrađen plan gospodarenja otpadom te prvi koji će imati sortirnicu otpada krajem ove ili početkom iduće godine te od tada građani neće otpad morati razvrstavati u šest spremnika, već će neiskoristivi otpad odlagati u jednu, a sav koristan u drugu kantu. On će se zatim naknadno razvrstavati u sortirnici.

Vijećnica Slavica Jelinić (HDSSB ) pohvalila je gradonačelnika na svemu što čini za razvoj grada Vukovara te upitala može li se željeznički kolodvor preseliti u središte grada, u blizinu autobusnog kolodvora kao što je to u većini gradova. Također je upitala i hoće li se elektrificirati pruga Vukovar-Vinkovci jer se sada vozi brzinom 20-50 km/h. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako se željeznički kolodvor treba izgraditi u blizini lokacije buduće Ekonomske škole, na mjestu gdje sada prolazi stara pruga te da uskoro počinje i projekt elektrifikacije pruge.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) upitao je zašto pojedini objekti poput Sportske dvorane i nove tržnice imaju zatvorene sisteme grijanja te neće biti priključeni na centralni toplinski sustav ili neki od manjih sustava s obzirom da bi to bilo u interesu i gradske tvrtke Tehnostan, ali i svih građana jer bi smanjilo cijenu grijanja. Direktor Tehnostana Kristijan Lovrenščak rekao je kako njihovi kapaciteti znatno premašuju potrebe grada Vukovara i svaki je novi potrošač dobrodošao.

Vijećnik Robert Rapan (HKS) upitao je gradonačelnika kakva je situacija s gradskim plivalištem i hoće li uskoro biti otvoren. Gradonačelnik je rekao kako je od relevantnih osoba dobio informaciju da će bazen biti otvoren idući mjesec, a u tijeku su natječaji za zapošljavanje djelatnika na istom

Uslijedilo je usvajanje točaka dnevnog reda 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Većinom vijećničkih glasova donesen je Program financiranja javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2017. godinu u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarnoj djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar te Program financiranja javnih potreba u sportu Gradu Vukovaru za 2017. godinu, dok je Program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2017. godinu donesen jednoglasno.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2017. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara te Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Sambo klub Vukovar.