{gallery}2016/10/31/04{/gallery} Održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a pitanja je imalo 18 vijećnika, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Vijećnik Nenada Bučka (HNS) podsjetio je kako je gradonačelnik Ivan Penava izrazio nezadovoljstvo radom Turističke zajednice grada Vukovara koja je u međuvremenu nagrađena od strane Hrvatske turističke zajednice i resornog ministarstva, te upitao Je li stav gradonačelnika po pitanju vukovarske TZ ostao jednak kao i prije, unatoč ovom uspjehu.
Gradonačelnik Penava rekao je kako su nezadovoljstvo radom Turističke zajednice grada Vukovara iznijeli sami vijećnici Gradskog vijeća te dodao kako dijeli njihovo mišljenje.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) imao je upit vezan uz dvije tvrtke koje gase pogone u Vukovaru, a što će, kako je rekao, utjecati na gubitke radnih mjesta. Gradonačelnik je rekao kako je jedna od spomenutih tvrtki konzervirala svoje pogone, a uzrok tome je neriješena zakonska regulativa te dokle god se to ne promijeni proizvodnja se ne može nastaviti jer se proizvod nema kamo plasirati. Grad Vukovar je po tom pitanju druge tvrtke poduzeo sve što je mogao te je podsjetio da je kroz poticajne mjere gospodarstvenicima istu potpomogao s 350.000 kuna.
Vijećnicu Biljanu Gaću (SDP) je zanimalo u kojoj je fazi izrada "Nacrt strategije za djecu", koja se izrađuje godinu i pol dana. Gradonačelnik Penava je rekao kako je strategija u fazi izrade, i bit će gotova do kraja godine.

Gaću je zanimalo i ima li Grad Vukovar još sredstava za isplatu poticaja poduzetnicima. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Josip Ivančić izvijestio je kako je iz gradskog proračuna poduzetnicima isplaćeno 3.300.000 kuna te su za tekuću godinu iscrpljena sredstva za tu namjenu, a u koliko poduzetnicima kojima su isplaćena sredstva ne budu poštivali ugovor, sredstva će biti preusmjerena drugim poduzetnicima koji još nisu uspjeli ostvariti ovu pogodnost.

Predsjednika kluba vijećnika SDP-a Gorana Bošnjaka, zanimalo je ima li Grad Vukovar potpisan javni ili tajni menadžerski ugovor s nekim od direktora gradskih tvrtki. Penava je rekao kako nije potpisao niti jedan ugovor koji sadržava klauzule koje bi mogle imati štetnih posljedica za Grad Vukovar te podsjetio kako je prethodna vlast u Vukovaru takav ugovor sklopila s bivšim direktorom VGZ, koji je isti i aktivirao.

Zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Pilipa Karaulu (HDZ) zanimalo je kakav je odnos VSŽ i Grada Vukovara te postoji li podatak koliko je Vukovaraca od 139 djelatnika zaposleno u Županiji? Gradonačelnik Ivan Penava sugerirao je da se ispred Gradskog vijeća uputi dopis Županu s takvim upitom.
Karaula je upitao i kakva su očekivanja od nove Vlade RH kada je riječ o odnosu prema Vukovaru, na što je gradonačelnik rekao kako su sve dosadašnje hrvatske vlade u Vukovar dolazile isključivo po političke bodove te izrazio žaljenje što svi njegovi prethodnici na funkciji gradonačelnika nisu istupali za Vukovar poput njega, nego su na sve probleme koji nas okružuju, a u čemu bi država mogla pomoći, okretali glavu.

Vijećnika Zorana Konjevića (SDP) je zanimalo u kojoj je fazi nagodba Grada Vukovara sa Strabagom? Gradonačelnik je obećao pisani odgovor.
Vijećnica Mirjana Semenić Rutko (BM365) imala je upit vezan za dodjelu prostora jednoj vukovarskoj eko-kulturnoj udruzi. Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ivana Arambašić je odgovorila kako spomenuta udruga nije uspjela dobiti traženi prostor te da će istoj biti ponuđen drugi gradski prostor.

Vijećnika Krešimira Raguža zanimalo je zašto su stali radovi na izgradnji Dječjeg vrtića Vukovar 1 na Mitnici. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović objasnio je kako su radovi stali zbog nepoštivanja ugovora te je rekao da će radovi započeti u skorašnjoj budućnosti te je izrazio nadu kako će sve biti završeno u dogovorenom roku.

Vijećnik Alen Jakumetović (HDZ) pohvalio je gradsku tvrtku Komunalac za uređenje Novog groblja, ali je i upitao što se može učiniti kako bi se spriječile učestale krađe koje se događaju na istom. Odgovor je dao direktor gradske tvrtke Komunalc d.o.o., Igor Štrangarević rekavši kako imaju povećani broj pritužbi na krađe te da će problem pokušati riješiti angažiranjem zaštitarske tvrtke koja će organizirano nadzirati groblje.

Vijećnik Radivoje Đurić (HDZ) rekao je kako se građani žale na oštećene kućne veže nakon što su u pojedinim gradskim ulicama postavljeni novi hidranti. Direktorica Vodovoda grada Vukovara Milica Zebec je objasnila kako je riječ o lokacijama na kojima je još uvijek u tijeku realizacija Projekta Vukovar te kako će po završetku radova sve biti vraćeno u prijašnje stanje.

Vijećnicu Slavicu Jelinić (HDSSB) zanimalo je naplaćuje li Grad Vukovar javne površine koju koriste telekomunikacijske mreže? Pročelnica Arambašić je rekla kako Grad tu uslugu trenutno naplaćuje 501.000 kuna te da će se cijena povećati sukladno odlukama HAKOM-a.

Vijećnika Roberta Rapana (HKS) zanimalo je koliko poduzetnika dolazi u BIC Vukovar te koliko će se njihovim dolaskom otvoriti radnih mjesta. Pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Josip Ivančić rekao je kako dolazi 11 poduzetnika koji će otvoriti 101 novo radno mjesto.
Vijećnika Nebojšu Bajića (SNS) zanimalo je koliko je sredstava Grad Vukovar povukao iz Fonda za ratom pogođena područja. Pročelnik Ivančić mu je odgovorio kako je Vukovar povukao oko 25 milijuna eura, odnosno oko 185 milijuna kuna.

Vijećnicu Mirjanu Oreščanin (SDSS) zanimalo je zašto na mobilnoj aplikaciji "Vukovar na dlanu" nema više lokacija koje govore o prisutnosti srpske nacionalne manjine na ovome području. Gradonačelnik Penava je rekao kako će dobiti pismeni odgovor s obzirom da je pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Marina Sekulić bila spriječena nazočiti aktualnom satu te da će u dogovoru s pročelnicom mjesta koja se ne nalaze na mobilnoj aplikaciji biti dodana bez ikakvih problema.

Vijećnik SDSS-a Srđan Kolar ukazao je na problem s kojim se susreću učenici viših razreda vukovarskih osnovnih škola, a vezan je uz gradski prijevoz. Naime, učenici koji u sklopu redovne nastave ostaju duže na nastavi, nakon iste nemaju čime kući, jer u to vrijeme ne postoji Čazmatransova linija pa su djeca i roditelji prisiljeni snalaziti se za prijevoz. Iako je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Živanović podsjetila kako su škole u nadležnosti Županije, vijećnik SDSS-a je ostao pri mišljenju kako bi Gradsko vijeće trebalo dopisom reagirati prema nadležnim županijskim službama.

Vijećnika Nebojšu Vidovića (SDSS) zanimalo je jesu li prilikom radova na koritu rijeke Vuke došli do nekadašnjeg "Turskog mosta", jer ako jesu to bi mogla biti nova gradska turistička atrakcija. Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović je rekao kako nisu iskopali ostatke nekadašnjeg "Turskog mosta". Trupci koji se vide u koritu nisu ostatci nekadašnjeg mosta, nego su služili za učvršćivanje korita rijeke prilikom izgradnje nasipa.

Predsjednika Kluba vijećnika SDSS-a Dejana Drakulića zanimalo je planira li Grad Vukovar izgraditi pješačku stazu u Ulici Jelene Kotromanić? Pročelnik Martinović rekao je kako su do sada uvažavani svi zahtjevi vijećnika o saniranju pješačkih staza na području Grada Vukovara te kako će se do kraja godine stići sanirati ulice Petri skela i Vatikanska, a sve ostalo će se realizirati u nadolazećoj 2017. godini. Drakulić je i iznio inicijativu kako bi se trebao izraditi raspored rada dimnjačarske službe, kako bi građani na vrijeme bili informirani o tome kada kod njih dolazi dimnjačar.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Igor Gavrić pitao je gradonačelnika Penavu za odnos Grada Vukovara i tvrtke Borovo, pri tome pohvalivši dobre marketinške poteze ove tvrtke. Penava je podsjetio kako, tvrtka Borovo i Grad Vukovar imaju slabu komunikaciju te kako u Upravi tvrtke do treće razine ne postoji niti jedan Vukovarac. Gradonačelnik je komentirao i navode iz tvrtke Borovo kako ih Grad Vukovar želi ovršiti, pojasnivši kako se radi o 450.000 kuna potraživanja na ime slivnih voda koju su dužni plaćati svi građani te da se računi redovno moraju podmirivati. Također, gradonačelnik se nada kako do ovrhe tvrtke neće doći zbog redovno pristiglih obaveza na račun iste.

Sjednica je nastavljena usvajanjem točaka dnevnog reda, od kojih jedna nije usvojena. Riječ je o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Klub navijača Dinama Bad Blue Boys Vukovar iz razloga što podnositelj zahtjeva posjeduje kaznene prijave.

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Šireg središta grada". Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar izglasana je većinom vijećničkih glasova te je na ovaj način vukovarski Vodotoranj postao jedna od dvije ustrojstvene jedinice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. Također, većinom vijećničkih glasova usvojen je obračun proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, a usvojeno je i donošenje Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine.