Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. veljače 2013. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. prosinca 2012. (ponedjeljak), sa početkom u 09.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. studenoga 2012. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. listopada 2012. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. rujna 2012. (srijeda), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća za 20. srpnja (petak) 2012. u 10,00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 3. srpnja 2012. (utorak), sa početkom u 9.00 sati.

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 16. sjednicu Gradskog vijeća za 28. svibnja 2012. (ponedjeljak) u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća za 23. travnja (ponedjeljak) u 10.00 sati.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 14. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 12. ožujka 2012. (ponedjeljak) u 10,00 sati