KLASA: 550-01/14-01/9
URBROJ: 2196/01-02-16-12
Vukovar, 22. travnja 2016.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

12. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
29. travnja 2016. (petak) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja,
izvjestitelj PP Vukovar
3. Aktivnosti Vijeća za prevenciju,
izvjestitelj Marijan Pavliček
4. Igrališta za pse,
izvjestitelj Goran Martinović
5. Dani mladih 2015.,
izvjestitelj Siniša Mitrović
6. Koordinacijski tim Vijeća za prevenciju,
izvjestitelj Siniša Mitrović
7. Norijada 2016.,
izvjestitelj Siniša Mitrović
8. Razno

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU

Marijan Pavliček, prof.