{gallery}2015/02/19/03{/gallery} U Gradskoj je vijećnici upriličen operativni sastanak pedagoginja i pedagoga osnovnih škola s područja grada Vukovara i predstavnika Koordinacijskog tima vijeća za prevenciju.

Potaknuti zadnjim događanjem, kada su vandali u parku na Vijencu Ruđera Boškovića zapalili i uništili četiri igrala na dječjem igralištu, Vijeće za prevenciju odlučilo je još jače intenzivirati svoje napore kako bi se proširila svijest o važnosti čuvanja naše zajedničke imovine.

Iz navedenog razloga sazvan je i operativni sastanak pedagoginja i pedagoga osnovnih škola i predstavnika Koordinacijskog tima Vijeća za prevenciju s ciljem osmišljavanja predavanja i konkretnih aktivnosti za učenike osnovnih škola kojima bi se, na njima prilagođen način, prenijela poruka dobrobiti čuvanja gradske imovine.

Učenike bi osim zanimljivog predavanja dodatno trebale motivirati i nagrade koje će osigurati Vijeće za prevenciju.