Smjernice prevencije u gradu Vukovaru
Proces izrade Plana prevencije započeo je s definiranjem prioritetnih problema/izazova na kojima će Vijeće za prevenciju raditi u periodu od 2 godine. Prioriteti su dodatno istraženi kroz ispitivanje potreba zajednice uz pomoć volontera/ki, a osnovne preporuke koje su proizašle iz rezultata istraživanja su:
•    Provoditi kontinuiranu promociju s ciljem prepoznavanja različitih oblika nasilja, uzroka i posljedica te zagovaranja nenasilnog rješavanja problema.
•    Identificirati ključne postojeće nositelje programa s ciljem smanjenja stope nasilja i ovisnosti te poticanje njihove bolje koordinacije.
•    Poticati i provoditi programe građanskog odgoja (izgradnja stavova i vještina odgovornog građanstva, uvažavanje različitosti, socijalne osjetljivosti, nenasilja i volontiranja) djece u školi kroz suradnju udruga i škola.
•    Uspostaviti modele kontinuirane prevencije i stručne pomoći (koji nedostaju), a koji će doprinijeti smanjenu stope nasilja i ublažavanju posljedica (npr. stručno savjetovalište, obiteljski centar, SOS telefon i sl.)
Nakon istraživanja Vijeće za prevenciju okupilo je stučne skupine koje su kroz akcijske korake planirale aktivnosti i provedbu Plana prevencije.